Nadzor nad sprehajalci psov

 • 20 April 2018 |

Medobčinska inšpekcija in redarstvo obvešča občane, da bo pričela s poostrenim nadzorom sprehajalcev psov. Odlok o urejanju in čiščenju javnih površin na območju Občine Črnomelj predpisuje, da se psi na javnih površinah, ter na drugih gosto naseljenih območjih občine, ki so namenjena pešcem, lahko vodijo le na povodcih. Lastniki in vodniki psov morajo z javnih površin sproti odstranjevani pasje iztrebke in imeti v ta namen pri sebi ustrezno opremo (vrečke).

Za kršitelje teh določil je predpisana globa v višini 150 €.

Javni poziv za sprejem v Podjetniški inkubator Bela krajina

 • 19 April 2018 |

RIC Bela krajina v sodelovanju z Občino Črnomelj, Občino Metlika in Občino Semič objavlja javni poziv k oddaji vloge za sprejem v članstvo v podjetniški inkubator

 1. TRIS Kanižarica, Kanižarica 41, Črnomelj
 2. Stara lekarna, Kolodvorska 23a, Črnomelj

S pozivom omogočamo najem:

- dveh pisarniških prostorov v enoti TRIS Kanižarica (50,2 m2 in 31,2 m2)
- dveh prostorov v enoti Stara lekarna v skupni površini (39,5 m2 in 28,5 m2)

Rok za oddajo prijav za redno članstvo v podjetniškem inkubatorju na ta javni poziv je 4. 5. 2018.

Odpiranje vlog bo potekalo v roku deset delovnih dni od prejema vlog. O sprejemu bo odločala Komisija, ki bo podala svoje mnenje.
Kandidat bo o rezultatih obveščen najpozneje 7 dni od odpiranja vlog.

Dodatne informacije

Kontaktna oseba za ogled prostorov (po predhodnem dogovoru) ter za informacije o javnem pozivu, vključno z dokumentacijo javnega poziva je Kristian Asani (051 806 925; Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.).
Razpisna dokumentacija in ostali dokumenti so dostopni na spletni strani podjetniškega inkubatorja.

Multimedijska predstavitev Podjetniškega inkubatorja Bela krajina
https://www.youtube.com/watch?v=XLQ1lUEgctQ

Turistična destinacija Bela krajina z novo podobo in zgodbo

 • 18 April 2018 |

Turistična destinacija Bela krajina ima novo celostno grafično podobo in tržno zgodbo. Krovna turistična znamka s sloganom je BELA KRAJINA SRČNIH LJUDI. Zmagovalno podobo in zgodbo Natečaja za izdelavo CGP turistične destinacije Bela krajina - 1, ki je bil objavljen 18. decembra 2017, so ustvarili v Agenciji za razvoj in marketing v turizmu Nea Culpa.

Nov znak turistične destinacije Bela krajina, ki ga je komisija ocenila kot najboljšega med 33-imi prispelimi vlogami in 42-imi različnimi rešitvami, po besedah kreativne ekipe na čelu s kreativno direktorico Nejo Petek in art direktorico Evo Mlinar, simbolizira kroženje štirih letnih časov narave in belokranjskega načina življenja, povezanega z naravnimi cikli.

Rdeča barva logotipa na beli podlagi se navdihuje v tipični belokranjski noši in v značilnem belokranjskem gostoljubju ali srčnosti. Znak (simbolni del logotipa) zaznamuje kroženje narave in njenih obratov, ki so povezani tudi z belokranjskim mitološkim izročilom, obenem pa spominja na tradicionalne motive na pisanicah, na belokranjsko kόlo ali na stilizirane lističe dreves in veje praproti.

Krovna znamka združuje in povezuje tudi RIC Bela krajina, TD Vigred Metlika in KC Semič, saj ponazarja 4 strani neba in 4 mikro destinacije Bele krajine: Črnomelj, Metlika, Semič in reka Kolpa. Arhitekturo nove znamke poleg osrednjega znaka Bela krajina gradijo tudi iz njega izhajajoči podznaki ključnih turističnih produktov. Produkti so Belokranjska potepanja – v strategiji razvoja in trženja turistične destinacije Bela krajina 2018 - 2022 opredeljena kot Aktivna odkrivanja, Belokranjska doživetja – v strategiji opredeljena kot Avtentična doživetja in Belokranjska narava – v strategiji opredeljena kot Občutenje narave.

Komisija je izbor zmagovalne rešitve utemeljila s tem, da je predlagatelj oddal vlogo pravočasno in z dopolnitvami ter skladno s smernicami, podanimi ob razpisu. Nova znamka upošteva produktno arhitekturo turistične destinacije Bela krajina, pravilno interpretira strategijo s ključnim sporočilom primerjalne prednosti Bele krajine (tj. edinstven preplet naravne in kulturne dediščine), najbolje opredeljuje 3 ključne produktne stebre in medsebojno soodvisnost ter ustrezno opredeljuje odnose med predlaganim logotipom ter nacionalnimi turističnimi logotipi.

Izbran logotip je prepoznaven in nezamenljiv ter likovno čist in ustrezno opredeljen v različnih aplikacijah. V RIC Bela krajina, TD Vigred Metlika in KC Semič se zavzemamo za ustrezno uresničitev nove celostne podobe in zgodbe v različnih trženjskih akcijah ter s tem poenoteno in prepoznavno predstavitev destinacije Bela krajina.

 

Jurjevo, praznik pomladi 2018

 • 17 April 2018 |

Folklorna skupina Zeleni Jurij Črnomelj vabi na Jurjevo, praznik pomladi, ki bo v soboto, 21. 4. 2018, ob 10.00 uri na trgu med cerkvijo sv. Petra in Glasbeno šolo Črnomelj.

Program bodo oblikovali:
- Folklorna skupina Zeleni Jurij
- ČrnomeljOtroška folklorna skupina OŠ Loka
- Otroška folklorna skupina OŠ Mirana Jarca Črnomelj
- Folklorna skupina VDC Črnomelj
- Folklorna skupina društva upokojencev Črnomelj
- Prikaz izdelovanja rogov in piščali

Na dan prireditve bodo od 10. do 12. ure omogočeni BREZPLAČNI OGLEDI TURISTIČNIH OBJEKTOV V STAREM MESTNEM JEDRU ČRNOMLJA.
- Mestna muzejska zbirka (stalna razstava)
- Primožičeva hiša (razstava FS Zeleni Jurij in Ples lutk v belokranjski noši Ivanke Sajovic)
- Pastoralni center

V sklopu prireditve bo brezplačen voden ogled starega mestnega jedra Črnomlja s pričetkom ob 9. uri. Zbirno mesto bo pred črnomaljskim gradom.

Objavljen je razpis garancij in posojil Garancijske sheme za Dolenjsko (GSD) 2018

 • 12 April 2018 |

Objavljen je razpis garancij in posojil Garancijske sheme za Dolenjsko (GSD) 2018

Preko Razvojnega centra Novo mesto d.o.o. (RC NM) lahko mikro, mala podjetja, samostojni podjetniki, društva, zavodi, zadruge in socialna podjetja dostopajo do ugodnih posojil in garancij za:

Investicije do 120.000 EUR (ročnost do 7 let),
obratna sredstva do 40.000 EUR (ročnost do 3 leta),
zaposlovanje 5.000 EUR / novo delovno mesto ali samozaposlitev (ročnost do 3 leta) in
predfinanciranje projektov do 60.000 EUR (ročnost do 3 leta).

Razpisan kreditni potencial bo v višini 2.707.012 EUR.
Sodelujoče banke

V razpisu sodelujejo tri banke:

NLB d.d.: 6 mesečni EURIBOR + 1,50% pribitka.
Delavska hranilnica d.d.: 6 mesečni EURIBOR + 1,90% pribitka.
LON d.d.: 6 mesečni EURIBOR + 1,90% pribitka.

Upravičenci

Na razpisu lahko kandidirajo upravičenci iz občin: Mestne občine Novo mesto, Črnomelj, Dolenjske Toplice, Kočevje, Kostel, Loški Potok, Metlika, Mirna, Mirna Peč, Mokronog-Trebelno, Semič, Straža, Šentjernej, Šentrupert, Škocjan, Šmarješke Toplice, Trebnje, Žužemberk.
Dodatne informacije

Za vse dodatne informacije spremljajte našo spletno stran www.rc-nm.si ali kontaktirajte Miljano Balaban na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. ali na telefonsko številko 07/ 33 72 987.

Več informacij o GSD najdete tukaj.

Razpis najdete tukaj.

Obisk odposlanca Združenih narodov za manjšine

 • 12 April 2018 |

Četrtek, 12. april - Danes smo na Občini Črnomelj sprejeli posebnega odposlanca Združenih narodov za manjšine dr. Fernanda de Varennesa. Sprejel ga je podžupan Štefan Misja, ki je skupaj s predstavniki Zveze za razvoj romske skupnosti z  dr. Verennesom spregovoril o romski tematiki in življenju Romov na območju občine Črnomelj. Po sprejemu so se odpravili tudi na obisk romskega naselja Lokve.

KP Lahinja - učilnica v naravi

 • 11 April 2018 |

lassa            lassssa

Naslov operacije: Interpretacija naravne in kulturne dediščine v Krajinskem parku Lahinja

Akronim operacije: KP Lahinja – učilnica v naravi

Naziv nosilca operacije: Razvojno informacijski center Bela krajina

Ostali partnerji v operaciji: Občina Črnomelj in Društvo sončno kolo

OPIS in aktivnosti v operaciji (kratko):

Krajinski park Lahinja spada med manjše parke (259 ha površine), hkrati pa s svojo pestrostjo naravnih in kulturnih vrednot daje možnost učilnice v naravi, tako za otroke kot odrasle. Območje je tudi v mreži NATURA 2000. Zaradi številnih posegov v okolje, predvsem pa zaradi opuščanja kmetijske rabe so nekateri habitati (vlažna travišča, obrežna vegetacija) v slabem stanju, ogrožene pa so tudi redke živalske vrste (močvirska sklednica, močvirski cekinček in hribski urh).

Namen operacije je ozavestiti tako lokalno prebivalstvo kot obiskovalce o pomenu in skrbi Krajinskega parka Lahinja ter jih seznaniti s posebnimi metodami ravnanja v naravi, s pomočjo katerih se lahko ohranijo ogrožene rastlinske in živalske vrste ter njihovi habitati.

V okviru operacije bomo izoblikovali nove turistične produkte, poglobili našo skrb pri ohranjanju narave in varovanju okolja ter z manjšimi naložbami popestrili ponudbo v parku. Obiskovalci parka si bodo preko 360 stopinjske tehnologije območje parka lahko ogledali kar iz stola. Gre za moderen in inovativen pristop ter nov segment turistične ponudbe. S pomočjo tovrstne tehnologije si bo obiskovalec lahko ogledal stvari, ki jih drugače v parku ne more videti (kot primer: notranjost kraške jame Zjot, življenje na »Plavčevi domačiji« nekoč, nekatera kmečka opravila…).

Ker park v katerem začenja svojo pot reka Lahinja brez pomoči lokalnega prebivalstva ne bi bil to kar je, bomo v času operacije izvedli tudi dve delavnici, ki bosta povezani s tematiko kmetijstva in zdravega življenja. Prav tako pa bomo aktivno delali in s prebivalci parka sodelovali na animacijah, ki so sestavni del inovativne turistične ponudbe.

Da bo obisk vstopne točke v park postal še prijetnejši in zanimivejši načrtujemo z manjšimi gradbenimi deli obnoviti info center v Velikem Nerajcu, s slamo bomo prekrili enega od hisov ter v bližini info centra postavili ekološke sanitarije za obiskovalce parka.

Cilja operacije:

Nove turistične vsebine doživljajskega »zelenega« turizma (z uspešno izvedenimi aktivnosti v operaciji bomo obiskovalcem parka pripravili nove doživljajske vsebine »zelenega« turizma, za različne strukture obiskovalcev – družine z otroci, upokojenci, manjše zaključene skupine, individualne obiskovalce…)
Interpretacija ohranjanja biotske raznovrstnosti in varstva kulturne dediščine (z aktivnostmi v operaciji, predvsem z interpretacijskimi vsebinami bomo ozaveščali tako lokalno prebivalstvo kot obiskovalce o ohranjanju biotske raznovrstnosti in varstva kulturne dediščine v parku).

Pričakovani rezultati operacije:

Izdelana 2 turistična programa;
Obnovljen info center kot vstopna točka parka za obiskovalce in dva belokranjska hisa ter nakup dveh ekoloških sanitarij;
Izdelani kratki promocijski filmi v virtualni resničnosti;
V naravi postavljenih 7 interpretacijskih orodij v izobraževalne namene ter za prikaz naravne in kulturne dediščine na sami poti oziroma v parku;
Ozaveščeno prebivalstvo in obiskovalci o ogroženosti rastlin in živali ter njihovi habitatov s pomočjo promocijskega materiala, delavnic, prireditve…

Trajanje operacije: 10 mesecev

Celotna vrednost operacije: 82.552,26 €

Višina upravičenih stroškov: 57.952,26 €

Lastna sredstva partnerjev v operaciji: 14.488,07 €

Programsko financiranje EKSRP: 80 %

Kontaktna oseba: Gregor Šmalcelj, tel.: 040 842 717 (RIC Bela krajina)

Način financiranja: Operacija je sofinancirana s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Zdravje v občini 2018

 • 11 April 2018 |

Prikaz Zdravje v občini 2018 je namenjen pregledu ključnih kazalnikov zdravja v občini v primerjavi s slovenskim in regionalnim povprečjem. Okolje, v katerem ljudje bivajo in delajo, pomembno vpliva na njihovo zdravje. S prikazom zdravstvenega stanja želimo spodbuditi deležnike na lokalni ravni, zlasti odločevalce, pri njihovih aktivnostih za promocijo in krepitev zdravja svojih prebivalcev.

Podatke za vse slovenske občine, dodatne grafične prikaze in definicije kazalnikov najdete na
spletni strani http://obcine.nijz.si.

Vec podatkov o zdravju pa lahko najdete na spletni strani https://podatki.nijz.si.

pdfPodatki za Črnomelj

Karierni sejem MojeDelo.com v Novem mestu (19. april)

 • 11 April 2018 |

Največji slovenski zaposlitveni portal Mojedelo.com bo tudi letos organiziral Karierni sejem MojeDelo.com, ki bo ponudil številne zanimive priložnosti za mlade, ki bodo v naslednjih letih stopili na trg dela. Sejem je namenjen vsem, ki se zavedajo, da ni nikoli prezgodaj za spoznavanje potreb trga dela. VSTOP in VSE SPREMLJEVALNE DELJAVNOSTI so BREZPLAČNE.

Kaj Karierni sejem ponuja obiskovalcem?

Spoznavanje potencialnih delodajalcev

V enem dnevu lahko obiskovalci opravijo več zaposlitvenih razgovorov, kot bi jih sicer v enem letu, ter se izognejo pisanju prošenj in dolgim selekcijskim postopkom.

Karierna predavanja
Na kariernih predavanjih bodo obiskovalci dobili koristne informacije o iskanju zaposlitve, vstopu na trg dela, oblikovanju kariere in drugih aktualnih tematikah, povezanih s trgom dela.

Karierno svetovanje
Strokovnjaki na sejmu bodo svetovali, kako nastopiti na trgu dela in kako pripraviti dokumente (življenjepis, spremno pismo), da nas delodajalci vidi kot ustreznega kandidata.

Foto kotiček
Vsak življenjepis mora imeti primerno fotografijo, ki bo podkrepila želje, cilje in izkušnje posameznika. Žal ima še vedno večina življenjepisov neprimerne slike ali teh sploh ni. Na sejmu se bodo lahko kandidati brezplačno fotografirali v foto kotičku, fotografije pa prejeli na elektronski naslov.

Psihometrično testiranje
Obiskovalci sejma bodo lahko na sejmu rešili psihometrično testiranje, kjer bodo dobili dober vpogled v svoje močne in šibke kompetence, lastnosti in usmeritve za nadaljnjo karierno pot.

Karierni sejem MojeDelo.com v
četrtek, 19. april 2018, med 10. in 18. uro,
na Univerzi v Novem mestu (Na Loko 2, Novo mesto).

Vstop je brezplačen!


Vse aktivnosti v okviru sejma so za obiskovalce brezplačne.

Klemen Petelin
Vodja projekta Karierni sejem MojeDelo.com

VEČ INFORMACIJ
Več informacij o sejmu in programu boste našli na spletni strani www.kariernisejem.com.

ORGANIZATOR DOGODKA:

STYRIA DIGITAL MARKETPLACES D.O.O. | Verovškova 55 | 1000 Ljubljana | Slovenija | T. +386 1 420 16 40

Urša Žuna, asistentka projektov | Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. | 01 513 57 05
Klemen Petelin, vodje projekta | Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. | 01 513 57 14

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina.crnomelj@siol.net

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.