Podpis dogovora o sodelovanju za kolesarsko pot do Kolpe skozi Kočevski rog in Gorjance

  • 13 Junij 2018 |

Sreda, 13. junij - V Damlju so župani in županji občin Črnomelj, Dolenjske Toplice, Kočevje, Kostel, Metlika, Semič in Mestne občine Novo mesto z Ministrstvom za infrastrukturo in koordinatorjem projekta Razvojnim centrom Novo mesto d.o.o. podpisali dogovor o sodelovanju pri izgradnji skupnega kolesarskega omrežja »KOLESARSKA POT DO KOLPE SKOZI KOČEVSKI ROG IN GORJANCE«.

Projekt je velikega pomena za sklenitev državnega omrežja kolesarskih povezav, saj se navezuje na kolesarske povezave Sava – Krka bike v Dolenjskih Toplicah, 4P – prijetna pot prijateljstva in povezovanja v Žužemberku ter na kolesarsko povezavo iz Kočevja proti Ribnici in nato Ljubljani. Projekt predvideva skoraj 200 km kolesarskih poti. Z vključitvijo tega projekta bo omrežje oblikovano, zasnovano in opremljeno tako, da se bodo kolesarski navdušenci lahko v prihodnje vozili po celotni regiji JV Slovenija.

OBVESTILO O ZBIRANJU PRIJAV ŠKODE NASTALE NA STVAREH ZARADI POSLEDIC MOČNEGA NEURJA S POPLAVAMI IN TOČO 8. JUNIJA 2018

  • 13 Junij 2018 |

pdfOBVESTILO O ZBIRANJU PRIJAV ŠKODE NASTALE NA STVAREH ZARADI POSLEDIC MOČNEGA NEURJA S POPLAVAMI IN TOČO 8. JUNIJA 2018

Občina Črnomelj je dne 13.6.2018 od Uprave RS za zaščito in reševanje prejela sklep o ocenjevanju škode na stvareh zaradi posledic močnega neurja s poplavami in točo 8. junija 2018. Na osnovi tega sklepa vas obveščamo, da Občina Črnomelj s 14. 6. 2018 začenja z zbiranjem vlog oškodovancev, ki so utrpeli škodo zaradi močnega neurja s poplavami in točo 8. junija 2018 na delno poškodovanih objektih-stavbah (obrazec št. 4).

Ob izpolnjevanju vloge morajo oškodovanci vnesti vse podatke na prijavnem obrazcu – kot je navedeno v podrobnejših navodilih za izpolnjevanje obrazca. Prosimo, če izpolnjeni vlogi priložite tudi fotografije nastale škode (v kolikor jih imate).

Obrazec vloge za prijavo škode oškodovanci dobijo v mali sejni sobi občine Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj ali pa na uradni spletni strani Občine Črnomelj www.crnomelj.si .

Vloge oškodovanci lahko tudi izpolnijo in oddajo v mali sejni sobi Občine Črnomelj (s seboj morate prinesti vse potrebne podatke navedene v navodilih za izpolnjevanje obrazca št. 4) najpozneje do petka, 22.6.2018 vsak delovni dan in sicer v času:

-          ponedeljek, torek in četrtek od 7:30 do 17:00 ure,

-          sreda od 7:30 do 18.00 ure,

-          petek od 7:30 do 15:00 ure.

Oškodovanci lahko vloge pošljejo tudi po pošti na naslov Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj. Upoštevale se bodo vloge prispele v vložišče Občine Črnomelj do vključno torka, 26.6.2018 do 12:00 ure.

Za dodatne informacije lahko v času zgoraj navedenih terminov pokličete na tel. št.: 040 726 001 (Sanja Hadjur).

Opomba:

Prijava škode se šteje kot vloga za izplačilo sredstev za odpravo posledic naravne nesreče, če bo Vlada RS za naravno nesrečo, za katero je bila ta ocena škode narejena, odločila da se uporabijo sredstva za odpravo posledic škode in sprejela predpisan program odprave posledic škode.

PRILOGE:

docŠifrant

pdfObrazec_4-ČRNOMELJ

docNavodila za izpolnjevanje obrazca 4

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina.crnomelj@siol.net

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.