Tudi uradno odprli prenovljeno Trdinovo ulico

  • 17 Avgust 2018 |

Petek, 17. avgust - Županja Občine Črnomelj, Mojca Čemas Stjepanovič, direktor JP Komunala Črnomelj, Samo Kavčič in najstarejša prebivalka Trdinove ulice Nada Mirtič so prerezali trak in tako uradno odprli prenovljeno Trdinovo ulico, ki zdaj bogatejša za obnovljen vodovod in kanalizacijo, javno razsvetljavo in modernizacijo občinske ceste z opornim zidom. Zbrane prebivalce je nagovorila županja, odprtje sta z glasbo popestrila Martina Mravinec in Marko Simčič, program pa je povezoval Jaka Birkelbach.

Občina Črnomelj je decembra lani v Trdinovi ulici pričela z obnovo gospodarske javne infrastrukture, ki je zajemala obnovo vodovoda v dolžini 210 m in kanalizacije v dolžini 227 m. Dela obnove in dodatna dela na delu vodovoda in dotrajanim opornim zidom, ki so se izkazala naknadno, je na podlagi pogodbe v izvajanje prevzelo JP Komunala Črnomelj d.o.o.. Dela pa so bila izvedena skladno s projektom, ki ga je izdelalo podjetje Ambiens d.o.o. Na koncu so se dela zaključila s kompletno obnovo voziščne konstrukcije lokalne krajevne ceste. Gradbeni nadzor in koordinatorstvo zdravja in varstva pri delu je prav tako prevzelo podjetje Ambiens.

V ulici se je hkrati izvedla tudi javna razsvetljava, in sicer s postavitvijo 5-ih kandelabrov. Izvajalec javne razsvetljave je bilo na podlagi podjetje Evi Črnomelj d.o.o. Sočasno z gradbenimi deli je Telekom Slovenije d.d. zagotovil tudi položitev zaščitnih cevi za optične telekomunikacijske povezave.

Z JP Komunala Črnomelj d.o.o. je bilo zaradi naknadne potrebe po izvedbi nekaterih dodatnih del na delu vodovoda in dotrajanim opornim zidom, sklenjen aneks. Tako skupna vrednost vseh del na obnovi gospodarske javne infrastrukture znaša 227.384,23 €, sredstva pa so bila v celoti zagotovljena iz proračuna Občine Črnomelj.

pdfINFORMACIJA ZA JAVNOST

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina.crnomelj@siol.net

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.