Izgradnja povezovalnega hodnika med OŠ Milke Šobar Nataše in stavbo bivšega Dijaškega doma Črnomelj

  • 01 Avgust 2018 |

Sreda, 1. avgust - V drugi polovici julija 2018 so se začela izvajati dela med OŠ Milke Šobar Nataše (v nadaljevanju OŠ MŠN) in stavbo bivšega Dijaškega doma Črnomelj (v nadaljevanju DD). Predmet projekta je gradnja povezovalnega hodnika med DD in OŠ MŠN. Obravnavani objekt je lociran na zemljišču s parc. št. 82/16 in 192/8, obe k.o. Črnomelj. S projektom obravnavamo tudi dele obeh objektov, ki jih hodnik povezuje, na parcelah 82/14 in 192/1, obe k.o. Črnomelj ter dele parcel 82/17, 193/3, k.o. Črnomelj.

Območje obravnave je del območja centralnih dejavnosti povezanih z izobraževanjem ob Ulici Otona Župančiča, na severu in zahodu pa območje obravnave obdajajo stanovanjske površine. Teren je v območju zelo razgiban, kar se kaže tudi v postavitvi objektov, ki jih s hodnikom povezujemo, kota prvega nadstropja DD je približno enaka koti pritličja OŠ MŠN (cca 18 cm višinske razlike med kotama finalnega tlaka).

OŠ MŠN je zaradi prostorske stiske del svojih programov preselila oz. razširila v prvo nadstropje DD. Povezovalni hodnik bo omogočil učencem in zaposlenim OŠ MŠN, da bodo enostavnejše, predvsem pa varneje, prehajali iz šole v pridobljene prostore DD.

Dela izvaja podjetje TGH, Trgovsko gradbena hiša d.o.o., Zadružna cesta 14a, Črnomelj, ki je bilo izbrano na podlagi javnega razpisa objavljenega na portalu javnih naročil pod št. objave JN003412/2018-W01 z dne, 28.5.2018, z naslovom »Izgradnja povezovalnega hodnika med OŠ Milke Šobar Nataše in stavbo bivšega Dijaškega doma Črnomelj«, ter naročnikove odločitve o oddaji javnega naročila številka 430-44/2018-20 z dne, 26.6.2018. Pogodbena vrednost investicije znaša 326.357,37 EUR z DDV in jo v celoti financira Občina Črnomelj.

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina.crnomelj@siol.net

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.