VABILO: Igraj se v mestu - Dan brez avtomobila

  • 13 Avgust 2018 |

V okviru Evropskega tedna mobilnosti in projekta Upravljanje mestnih središč tudi letos organiziramo prireditev s ciljem obujanja mestnega jedra ter igre v mestu, ozaveščanja o varnosti v prometu, hoji, kolesarjenju in zdravemu načinu življenja.

V tednu od 16. do 22. septembra izberite optimalen način potovanja ali učinkovito združite različna prevozna sredstva.

Vabimo vas, da se na končno prireditev ob Evropskem tednu mobilnosti Igraj se v mestu - Dan brez avtomobila, odpravite peš ali s kolesom. V kolikor prihajate z avtom lahko parkirate na brezplačnih parkirnih mestih v PC Majer in se sprehodite do prireditve. Čaka vas nagrada!

 

Obeležitev spomina na prvi partizanski napad na italijansko postojanko

  • 10 Avgust 2018 |

Petek, 10. avgust 2018 – Pri spomeniku na Vranovičih je potekala obeležitev spomina na prvi partizanski napad na italijansko postojanko med 2. svetovno vojno, katere se je udeležila tudi županja Občine Črnomelj, Mojca Čemas Stjepanovič. Skupaj s predsednikom KS Črnomelj Jakom Birkelbachom sta k spomeniku položila venec in svečo.

Napad se je sicer zgodil v noči iz 11. na 12. avgust 1941. V spomin na dogodek ter pogumno potezo petih Belokranjcev KS Črnomelj 11. avgusta praznuje tudi svoj krajevni praznik. Skupaj s prisotnimi aktivnimi člani ZB NOB Črnomelj sta se županja in predsednik KS poklonila neustrašnim v bitki.

Pred kratkim so bili na spomeniku obnovljeni tudi napisi, s čimer izkazujemo časten pomen tovrstnim spomenikom v smislu izgleda in ohranjanja prelomnih zgodovinskih trenutkov.

Obnova strehe objekta Vrtca Otona Župančiča Črnomelj - enota Čardak stari del

  • 08 Avgust 2018 |

Sreda, 8. avgust - Kakor smo napovedali, se je pričela sanacija strehe objekta Vrtca Otona Župančiča Črnomelj - enota Čardak stari del. Strešno kritino je dobrosrčno darovalo podjetje AHI Roofing, proizvajalec strešne kritine Gerard, za kar se jim iskreno zahvaljujemo.

Županja Občine Črnomelj Mojca Čemas Stjepanovič:

»Po hudem neurju, ki je pred kratkim prizadelo našo občino, sem resnično vesela podjetij, ki znajo prisluhniti potrebam sočloveka. Tako sočutje je pokazalo tudi podjetje AHI Roofing, proizvajalec strešne kritine Gerard, ki bo doniralo material za renovacijo strehe na Vrtcu Otona Župančiča Črnomelj – enota Čardak. Tovrstne naložbe so v teh časih za nas velik zalogaj, zato nas osreči vsaka pomoč. Hvala podjetju AHI Roofing, proizvajalcu strešne kritine Gerard, ki bo prispeval k temu, da se bodo naši najmlajši znova lahko varno igrali pod močno streho.«

Izgradnja povezovalnega hodnika med OŠ Milke Šobar Nataše in stavbo bivšega Dijaškega doma Črnomelj

  • 01 Avgust 2018 |

Sreda, 1. avgust - V drugi polovici julija 2018 so se začela izvajati dela med OŠ Milke Šobar Nataše (v nadaljevanju OŠ MŠN) in stavbo bivšega Dijaškega doma Črnomelj (v nadaljevanju DD). Predmet projekta je gradnja povezovalnega hodnika med DD in OŠ MŠN. Obravnavani objekt je lociran na zemljišču s parc. št. 82/16 in 192/8, obe k.o. Črnomelj. S projektom obravnavamo tudi dele obeh objektov, ki jih hodnik povezuje, na parcelah 82/14 in 192/1, obe k.o. Črnomelj ter dele parcel 82/17, 193/3, k.o. Črnomelj.

Območje obravnave je del območja centralnih dejavnosti povezanih z izobraževanjem ob Ulici Otona Župančiča, na severu in zahodu pa območje obravnave obdajajo stanovanjske površine. Teren je v območju zelo razgiban, kar se kaže tudi v postavitvi objektov, ki jih s hodnikom povezujemo, kota prvega nadstropja DD je približno enaka koti pritličja OŠ MŠN (cca 18 cm višinske razlike med kotama finalnega tlaka).

OŠ MŠN je zaradi prostorske stiske del svojih programov preselila oz. razširila v prvo nadstropje DD. Povezovalni hodnik bo omogočil učencem in zaposlenim OŠ MŠN, da bodo enostavnejše, predvsem pa varneje, prehajali iz šole v pridobljene prostore DD.

Dela izvaja podjetje TGH, Trgovsko gradbena hiša d.o.o., Zadružna cesta 14a, Črnomelj, ki je bilo izbrano na podlagi javnega razpisa objavljenega na portalu javnih naročil pod št. objave JN003412/2018-W01 z dne, 28.5.2018, z naslovom »Izgradnja povezovalnega hodnika med OŠ Milke Šobar Nataše in stavbo bivšega Dijaškega doma Črnomelj«, ter naročnikove odločitve o oddaji javnega naročila številka 430-44/2018-20 z dne, 26.6.2018. Pogodbena vrednost investicije znaša 326.357,37 EUR z DDV in jo v celoti financira Občina Črnomelj.

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  07 306 11 30
  obcina.crnomelj@siol.net

Uradne ure

Ponedeljek od 7.30 do 14.30

Sreda od 7.30 do 16.30

Petek od 7.30 do 12.30

V času med 10. in 11. uro ni uradnih ur.