INFORMACIJA ZA JAVNOST: Minister Poklukar o nezakonitih prehodih državne meje

  • 28 September 2018 |

V konferenčni dvorani Obrtnega doma Črnomelj je v petek, 28. 9. 2018, potekal sestanek z ministrom za notranje zadeve gospodom Boštjanom Poklukarjem ter predstavniki Policije na temo nezakonitih prehodov državne meje ob Kolpi oziroma tekoče seznanitve o migrantski tematiki vezano na odprte zadeve na lokalni ravni. Minister je s svojo ekipo in predstavniki Policije pojasnil trenutno stanje ter odgovoril na vprašanja prisotnih.

Županja občine Črnomelj, gospa Mojca Čemas Stjepanovič je pristojnim iz ministrstva tudi sama zastavila osnovna vprašanja, ki so se pojavila med ljudmi. Beseda je tekla o odstranitvi smeti, o stroških intervencij povezanih z utopljenci, o izvrševanju kaznivih dejanj s strani migrantov ter o tehničnih ovirah. Po informacijah pridobljenih na sestanku policija obvladuje trenutno situacijo.

Poleg ministra so na sestanku bili še državna sekretarka Natalija Jereb Kovač, generalni direktor Direktorata za Policijo in druge varnostne naloge mag. Lado Bradač, namestnica generalnega direktorja Policije mag. Tatjana Bobnar, generalna direktorica Direktorata za upravne notranje zadeve, migracije in naturalizacijo Nina Gregori, direktor Uprave uniformirane policije Janez Rupnik, vodja Sektorja mejne policije v Upravi uniformirane policije Melita Močnik, pomočnik direktorja Policijske uprave Novo mesto gospod Andrej Zbašnik, vodja Oddelka za mejo in tujce v Sektorju uniformirane policije na Policijski upravi Novo mesto Anton Štubljar in komandir Policijske posta Črnomelj Boris Korasa. Prav tako sta bila na sestanku prisotna župan občine Metlika Darko Zevnik in županja občine Semič Polona Kambič.

Na sestanek so bili vabljeni predstavniki Krajevnih skupnosti na območju Občine Črnomelj, predsedniki političnih strank v Občinskem svetu Občine Črnomelj in vodje svetniških skupin, nosilci turističnih dejavnosti na območju reke Kolpe ter predstavniki Civilne iniciative proti migrantskemu centru v Beli krajini.

Minister Poklukar o nezakonitih prehodih državne meje

  • 28 September 2018 |

Petek, 28. september - V konferenčni dvorani Obrtnega doma Črnomelj je potekal sestanek z ministrom za notranje zadeve gospodom Boštjanom Poklukarjem ter predstavniki Policije na temo nezakonitih prehodov državne meje ob Kolpi oziroma tekoče seznanitve o migrantski tematiki vezano na odprte zadeve na lokalni ravni. Minister je s svojo ekipo in predstavniki Policije pojasnil trenutno stanje ter odgovoril na vprašanja prisotnih.

Županja občine Črnomelj, gospa Mojca Čemas Stjepanovič je pristojnim iz ministrstva tudi sama zastavila osnovna vprašanja, ki so se pojavila med ljudmi. Beseda je tekla o odstranitvi smeti, o stroških intervencij povezanih z utopljenci, o izvrševanju kaznivih dejanj s strani migrantov ter o tehničnih ovirah. Po informacijah pridobljenih na sestanku policija obvladuje trenutno situacijo.

Poleg ministra so na sestanku bili še državna sekretarka Natalija Jereb Kovač, generalni direktor Direktorata za Policijo in druge varnostne naloge mag. Lado Bradač, namestnica generalnega direktorja Policije mag. Tatjana Bobnar, generalna direktorica Direktorata za upravne notranje zadeve, migracije in naturalizacijo Nina Gregori, direktor Uprave uniformirane policije Janez Rupnik, vodja Sektorja mejne policije v Upravi uniformirane policije Melita Močnik, pomočnik direktorja Policijske uprave Novo mesto gospod Andrej Zbašnik, vodja Oddelka za mejo in tujce v Sektorju uniformirane policije na Policijski upravi Novo mesto Anton Štubljar in komandir Policijske posta Črnomelj Boris Korasa. Prav tako sta bila na sestanku prisotna župan občine Metlika Darko Zevnik in županja občine Semič Polona Kambič.

Na sestanek so bili vabljeni predstavniki Krajevnih skupnosti na območju Občine Črnomelj, predsedniki političnih strank v Občinskem svetu Občine Črnomelj in vodje svetniških skupin, nosilci turističnih dejavnosti na območju reke Kolpe ter predstavniki Civilne iniciative proti migrantskemu centru v Beli krajini.

Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem 2018

  • 28 September 2018 |

pdfPrednostna lista udeležencev javnega razpisa za oddajo neprofitnih stanovanj v najem v letu 2018


Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj na podlagi Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Ur.l. RS, št. 14/04, 34/04, 62/06, 11/09, 81/11 in 47/14) razpisuje oddajo neprofitnih stanovanj v najem, ki bodo v času veljavnosti prednostne liste izpraznjena ali na novo pridobljena. Prednostna lista bo veljala do objave novega javnega razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj.
Prednostna lista št. 352-0029/2017-8 z dne 18. 1. 2018, preneha veljati z dnem objave tega javnega razpisa v mesečniku Belokranjec.
Prosilci, ki se želijo prijaviti na razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem, morajo oddati vlogo na posebnem obrazcu Občine Črnomelj. Obrazec vloge, s katerim se prijavijo na razpis, je na voljo od 28. 9. 2018 do vključno 17. 10. 2018 v sprejemni pisarni Občine Črnomelj, v času uradnih ur.
Celotna vsebina razpisa in obrazec vloge sta na voljo tudi v elektronski obliki na spletni strani občine Črnomelj: www.crnomelj.si, »Javni razpisi«.
Ob vložitvi vloge so prosilci skladno z Zakonom o upravnih taksah (ZUT) (Ur. list RS, št. 106/10–UPB5, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16 in 30/18 – ZKZaš) dolžni plačati upravno takso po tarifni št. 1 in 3 v višini 22,60 EUR.
Vloge s prilogami in z dokazilom o plačani upravni taksi bo sprejemala sprejemna pisarna Občine Črnomelj od 28. 9. 2018 do vključno 17. 10. 2018, v času uradnih ur. Vlogo lahko prosilci oddajo do navedenega datuma tudi priporočeno po pošti na naslov: Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj.
Vse informacije zainteresirani dobijo na Občini Črnomelj, Trg svobode 3, Črnomelj, na uradne dneve med 8. in 12. uro, ter na telefonski številki: 07-306-11-00 ali na elektronskem naslovu: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

OBRAZCI:
pdfJavni razpis - 2018
Vloga - neprofitno stanovanje 2018 (docxdocx, pdfpdf)

 Zaključen: 17. 10. 2018

OBVESTILO o zaprtju javnega razpisa - prireditve 2018

  • 27 September 2018 |

ZAPRTJE JAVNEGA RAZPISA ZA DODELJEVANJE SREDSTEV ZA PRIREDITVE IN DRUGE AKTIVNOSTI, KI POSPEŠUJEJO KULTURNI, ŠPORTNI, TURISTIČNI IN HUMANITARNI RAZVOJ TER PROMOCIJO OBČINE ČRNOMELJ ZA LETO 2018

Občina Črnomelj obvešča, da je Javni razpis za dodeljevanje sredstev za prireditve in druge aktivnosti, ki pospešujejo kulturni, športni, turistični in humanitarni razvoj ter promocijo Občine Črnomelj za leto 2018 z 27.9.2018 zaprt, zaradi porabe sredstev.

pdfOBVESTILO O ZAPRTJU JAVNEGA RAZPISA

Županja
Mojca Čemas Stjepanovič, univ.dipl.ekon

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  07 306 11 30
  obcina.crnomelj@siol.net

Uradne ure

Ponedeljek od 7.30 do 14.30

Sreda od 7.30 do 16.30

Petek od 7.30 do 12.30

V času med 10. in 11. uro ni uradnih ur.