Poziv za sanacijo nelegalnih in neskladnih gradenj

  • 30 Oktober 2019 |

Občina Črnomelj je v postopku sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (v nadaljevanju: SD OPN) sprejela večje število vlog za spremembo namenske rabe zemljišč. V skladu z javnim pozivom je bilo vloženih tudi precej vlog, zlasti na vinogradniških območjih, za legalizacijo nelegalno oz. z gradbenim dovoljenjem neskladno zgrajenih objektov.

Po podrobnem pregledu in analizi teh podatkov je bilo ugotovljeno, da zaradi narave prostorskega akta s SD OPN ne bo mogoče najti skupnih rešitev za sanacijo oz. legalizacijo vseh pobud. Ta ugotovitev je dobila še večjo težo, ko je bilo ob opravljanju terenskih ogledov ugotovljeno, da je na vinogradniških in drugih območjih še veliko več nelegalnih oz. neskladno zgrajenih objektov kot pa je bilo podanih vlog. Veliko objektov ni imelo niti ustrezne namenske rabe stavbnega zemljišča, kar pa je bilo s sprejemom SD OPN v glavnem urejeno.

Glede na zgornje ugotovitve se kaže kot edina ustrezna rešitev za nelegalno oz. neskladno zgrajene objekte uvedba postopka sprejema »Sanacijskega občinskega podrobnega prostorskega načrta za vinogradniška in druga območja v občini Črnomelj« (v nadaljevanju: OPPN), s katerim bi lahko določili ustrezne sanacijske rešitve za vsak nelegalen oz. neskladen objekt posebej.

Zato vas pozivamo, v kolikor ste lastnik nelegalno oz. neskladno zgrajenega objekta, da najpozneje do 15. januarja 2020 sporočite ali ste zainteresirani za sodelovanje in sofinanciranje postopka priprave OPPN.

OBRAZECza izkaz interesa in druga pojasnila najdete na spletni strani www.crnomelj.si.

Za dodatne informacije smo vam na voljo tudi, če pokličete na tel. št. 07/30-61-100, g. Božidar Brajkovič ali ga. Marija Prašin Kolbezen.

Javni poziv stojničarjem: Prihaja dogodek Zabavaj se v mestu 2019 in z njim Miklavževa tržnica

  • 29 Oktober 2019 |

V okviru projekta Management mestnih središč – MMS bomo 6.12.2019 v mestnem jedru Črnomlja organizirali prireditev »ZABAVAJ SE V MESTU«, v sklopu katere bo izvedena tudi Miklavževa tržnica. K sodelovanju vabimo trgovce, gostince, vinarje, ustvarjalce oblačil, nakita, pletenih in kvačkanih izdelkov, izdelkov za dom, pridelovalce pekovskih, žitnih, medenih, čokoladnih, mlečnih in podobnih izdelkov, cvetličarje, izdelovalce izdelkov domače obrti in podobnih vsebin primernih dogodku. Za izvajanje prodaje na stojnicah morate biti registrirani za opravljanje dejavnosti oziroma izpolnjevati zakonske pogoje.

Miklavževa tržnica bo potekala v petek, 6.12.2019, v času med 16. in 20. uro.

Na voljo bo 17 stojnic, s čimer je tudi omejeno število sodelujočih na tržnici. Najem stojnic bo brezplačen. Prednost pri najemu imajo ponudniki iz mestnega jedra ter javni zavodi, društva in združenja, do zapolnitve mest tudi drugi ponudniki iz občine Črnomelj, prioritetno po navedenem vrstnem redu, oz. času oddaje popolne vloge.

Prijava mora vsebovati:

- izpolnjen obrazec »Vloga za najem stojnice na prireditvi Zabavaj se v mestu« in
- izpolnjeno »Izjavo prodajalca o spoštovanju predpisov za izvajanje prodaje« za vse, ki bodo na stojnici izvajali prodajo.

Obrazca sta na voljo na spletni strani www.crnomelj.si in v sprejemni pisarni Občine Črnomelj.

Prijavo je potrebno poslati po pošti na naslov Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj, ali po elektronski pošti na naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., ali vložiti osebno v sprejemni pisarni Občine Črnomelj, najpozneje do srede, 20.11.2019.

O izbiri ponudnikov bo odločil organizator prireditve, ponudniki pa bodo o sodelovanju pravočasno obveščeni.

Podrobnejše informacije lahko dobite pri Božidarju Brajkoviču, tel. 30-61-100, e-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., ali pri Mariji Prašin Kolbezen, tel. 30-61-100, e-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

Začela se bo gradnja Centra za krepitev zdravja

  • 25 Oktober 2019 |

Petek, 25. oktober 2019 - Župan občine Črnomelj Andrej Kavšek in direktor podjetja TGH d. o. o. Stjepan Jarnević sta podpisala pogodbo za izgradnjo Centra za krepitev zdravja – dozidava Zdravstvenega doma.

Občina Črnomelj je s strani Ministrstva za zdravje, pridobila nepovratna sredstva v višini 200.000,00 EUR (od tega 80% EU in 20% slovenska udeležba) za izvedbo aktivnosti iz javnega razpisa »Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih, sklop 2 »Investicijski projekt v zdravstvenih domovih«. Namen javnega razpisa za sklop 2 je podpora vsebinskemu delu projekta z investiranjem v ustrezne kapacitete, prostore in opremo v ZD v Sloveniji in sicer za tiste ZD, ki bodo izbrani na sklopu 1. Zdravstveni dom Črnomelj se je tudi uspešno prijavil na razpis za sklop 1 in pridobili sredstva v višini 438.746,00 EUR. Vsebinski del projekta že uspešno poteka, ravno tako investicije in nabave, ki so krite iz tega dela razpisa – sklop 1. V sklopu projekta je ZD Črnomelj pridobil tudi sedem novih delovnih mest.

Dne, 7. 6. 2019, je naročnik, t.j Občina Črnomelj, na portalu javni naročil objavil javno naročilo »Izgradnja Centra za krepitev zdravja – dozidava Zdravstvenega doma Črnomelj«, pod številko objave JN003843/2019-B01, kateri se je izvajal po konkurenčnem postopku s pogajanji v skladu s 44. člena ZJN-3. V fazi oddaje končne ponudbe je najnižjo ceno ponudilo podjetje Trgovsko gradbena hiša, d.o.o., Zadružna cesta 14a, Črnomelj, in sicer v višini 797.192,29 EUR z DDV.

Investicija zajema izgradnjo t.i. južnega prizidka k Zdravstvenemu domu Črnomelj, kjer se bodo v zgornjih prostorih stavbe nahajali prostori za potrebe Centra za krepitev zdravja, v kletnih prostorih pa potrebni servisni prostori.
Z investicijo se pridobi tudi 20 novih parkirišč.

Investicijo bosta poleg Občine Črnomelj, Ministrstva za zdravje in EU, financirala še Zdravstveni dom Črnomelj in Občina Semič.

INFORMACIJA ZA MEDIJE

Gradnja v poslovni coni TRIS Kanižarica 2. del

  • 21 Oktober 2019 |

Ponedeljek, 21. oktober - Izbrani izvajalec, podjetje TGH d.o.o., je v septembru pričel z gradnjo Ekonomsko poslovne infrastrukture v Poslovni coni TRIS Kanižarica 2. del: ceste B1, G3 in G. Napredek del je že viden.

Fotografije:

                                                                               
   TRIS1  PREJ     TRIS2  POTEM              

TRIS3   PREJ      TRIS4     POTEM            

TRIS5  PREJ   TRIS6 POTEM

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.«

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina.crnomelj@siol.net

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.