Začela se bo gradnja Centra za krepitev zdravja

  • 25 Oktober 2019 |

Petek, 25. oktober 2019 - Župan občine Črnomelj Andrej Kavšek in direktor podjetja TGH d. o. o. Stjepan Jarnević sta podpisala pogodbo za izgradnjo Centra za krepitev zdravja – dozidava Zdravstvenega doma.

Občina Črnomelj je s strani Ministrstva za zdravje, pridobila nepovratna sredstva v višini 200.000,00 EUR (od tega 80% EU in 20% slovenska udeležba) za izvedbo aktivnosti iz javnega razpisa »Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih, sklop 2 »Investicijski projekt v zdravstvenih domovih«. Namen javnega razpisa za sklop 2 je podpora vsebinskemu delu projekta z investiranjem v ustrezne kapacitete, prostore in opremo v ZD v Sloveniji in sicer za tiste ZD, ki bodo izbrani na sklopu 1. Zdravstveni dom Črnomelj se je tudi uspešno prijavil na razpis za sklop 1 in pridobili sredstva v višini 438.746,00 EUR. Vsebinski del projekta že uspešno poteka, ravno tako investicije in nabave, ki so krite iz tega dela razpisa – sklop 1. V sklopu projekta je ZD Črnomelj pridobil tudi sedem novih delovnih mest.

Dne, 7. 6. 2019, je naročnik, t.j Občina Črnomelj, na portalu javni naročil objavil javno naročilo »Izgradnja Centra za krepitev zdravja – dozidava Zdravstvenega doma Črnomelj«, pod številko objave JN003843/2019-B01, kateri se je izvajal po konkurenčnem postopku s pogajanji v skladu s 44. člena ZJN-3. V fazi oddaje končne ponudbe je najnižjo ceno ponudilo podjetje Trgovsko gradbena hiša, d.o.o., Zadružna cesta 14a, Črnomelj, in sicer v višini 797.192,29 EUR z DDV.

Investicija zajema izgradnjo t.i. južnega prizidka k Zdravstvenemu domu Črnomelj, kjer se bodo v zgornjih prostorih stavbe nahajali prostori za potrebe Centra za krepitev zdravja, v kletnih prostorih pa potrebni servisni prostori.
Z investicijo se pridobi tudi 20 novih parkirišč.

Investicijo bosta poleg Občine Črnomelj, Ministrstva za zdravje in EU, financirala še Zdravstveni dom Črnomelj in Občina Semič.

INFORMACIJA ZA MEDIJE

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina@crnomelj.si

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.