Poziv za sanacijo nelegalnih in neskladnih gradenj

  • 30 Oktober 2019 |

Občina Črnomelj je v postopku sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (v nadaljevanju: SD OPN) sprejela večje število vlog za spremembo namenske rabe zemljišč. V skladu z javnim pozivom je bilo vloženih tudi precej vlog, zlasti na vinogradniških območjih, za legalizacijo nelegalno oz. z gradbenim dovoljenjem neskladno zgrajenih objektov.

Po podrobnem pregledu in analizi teh podatkov je bilo ugotovljeno, da zaradi narave prostorskega akta s SD OPN ne bo mogoče najti skupnih rešitev za sanacijo oz. legalizacijo vseh pobud. Ta ugotovitev je dobila še večjo težo, ko je bilo ob opravljanju terenskih ogledov ugotovljeno, da je na vinogradniških in drugih območjih še veliko več nelegalnih oz. neskladno zgrajenih objektov kot pa je bilo podanih vlog. Veliko objektov ni imelo niti ustrezne namenske rabe stavbnega zemljišča, kar pa je bilo s sprejemom SD OPN v glavnem urejeno.

Glede na zgornje ugotovitve se kaže kot edina ustrezna rešitev za nelegalno oz. neskladno zgrajene objekte uvedba postopka sprejema »Sanacijskega občinskega podrobnega prostorskega načrta za vinogradniška in druga območja v občini Črnomelj« (v nadaljevanju: OPPN), s katerim bi lahko določili ustrezne sanacijske rešitve za vsak nelegalen oz. neskladen objekt posebej.

Zato vas pozivamo, v kolikor ste lastnik nelegalno oz. neskladno zgrajenega objekta, da najpozneje do 15. januarja 2020 sporočite ali ste zainteresirani za sodelovanje in sofinanciranje postopka priprave OPPN.

OBRAZECza izkaz interesa in druga pojasnila najdete na spletni strani www.crnomelj.si.

Za dodatne informacije smo vam na voljo tudi, če pokličete na tel. št. 07/30-61-100, g. Božidar Brajkovič ali ga. Marija Prašin Kolbezen.

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina@crnomelj.si

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.