VABILO: Odprtje Ulice Mirana Jarca in dela Ulice Lojzeta Fabjana

  • 29 November 2019 |

V petek, 6. decembra ob 16.30 bomo v sklopu prireditve Zabavaj se v mestu na Petrovem trgu uradno odprli prenovljeno Ulico Mirana Jarca in del Ulice Lojzeta Fabjana.

Vabljeni!

Vabilo odprtje Ulice Mirana Jarca in dela ulice Lojzeta Fabjana

Občina Črnomelj izvaja partnerski projekt »kulTura«. Projektni partnerji poleg vodilnega partnerja Grada Jastrebarsko so: Turistička zajednica grada Jastrebarskog, Razvojno informacijski center Bela krajina, Univerza v Ljubljani ter Libertas međunarodno sveučilište iz Zagreba. Mestno jedro Črnomlja bo s tem projektom pridobilo obnovljene talne površine Ulice Mirana Jarca in dela Ulice Lojzeta Fabjana, trga med cerkvijo in banko ter informacijsko vstopno točko - »Zakladnico«.

Pred obnovo talnih površin ulic so bile izdelane rekonstrukcija infrastrukture in arheološke raziskave. Dela na investiciji v celoti še niso zaključena, potrebno je še dokončati obnovo trga med cerkvijo in banko, kar bo zaključeno v marcu leta 2020.

Vrednost projekta »kulTura« je 1.316.243,02 evrov. Delež Občine Črnomelj v projektu je 472.050,50 evrov, od tega je 85% sredstev sofinanciranih s strani Evropske unije, in sicer na podlagi Programa sodelovanja Interreg V - A Slovenija - Hrvaška; Prednostna os 2: Ohranjanje in trajnostna raba naravnih in kulturnih virov; Aktivno ohranjanje dediščine preko trajnostnega turizma. Projekt se bo izvajal do konca leta 2020.

INFORMACIJA ZA JAVNOST - V Jelševniku uradno odkrili novo skulpturo črne človeške ribice

  • 19 November 2019 |

V sklopu projekta Predstavitev in varstvo človeške ribice, na primeru črne človeške ribice v Beli krajini, sta župan Andrej Kavšek in akademski kipar Boštjan Kavčič v torek, 19. novembra 2019 odkrila novo skulpturo črne človeške ribice. Ta je postavljena na vhodu na območje Izletniške kmetije Zupančič. Prisotne sta nagovorila tako župan kot izdelovalec skulpture ter vse skupaj opozorila na izjemno pomembnost črnega močerila.

Območje pri Izletniški kmetiji Zupančič je tudi edini kraj, kjer je črno človeško ribico mogoče opazovati v naravi. Za nemoten način opazovanja jamske dvoživke je bila lani v okviru projekta urejena dostopna pot in prenovljen opazovalni šotor, kjer je omogočeno opazovanje s pomočjo IR tehnologije.

V drugi fazi projekta se zaključujejo vsebine interpretacij in animacij, ki bodo nameščene v na novo urejeni informativni sobi in bodo namenjene predstavitvi črne človeške ribice in podzemskega življenjskega prostora.

V okviru projekta bodo organizirani še dogodki izobraževanja in osveščanja javnosti, ki bodo usmerjeni na naslednje ciljne skupine: učenci osnovnih in srednjih šol (v sklopu naravoslovnih dni), lokalno prebivalstvo v zaledju izvira Jelševnik, strokovna javnost (vodarji, kmetijci, gozdarji, ribiči), nevladne organizacije, mnenjski voditelji in deležniki lokalne politike, občine s podobno problematiko. S temi dogodki in z izvedbo naravoslovnih dni bomo pripomogli k postopnim spremembam v odnosu do varstva kraške podtalnice in enkratnega jamskega življa.

Nova skulptura primerno sovpada z lokacijo in je pridobitev, ki prispeva k cilju projekta, kar pa je informirati javnost o fenomenu črne človeške ribice iz Bele krajine ter s tem tudi posredno zmanjšati njeno lokalno ogroženost. Sama skulptura je bila narejena po pogodbi v vrednosti 6.600 EUR od tega je 1.320 EUR iz občinskega proračuna, ostalo pa je sofinancirano s sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP). V projekt so poleg nosilca, lastnika lokacije, vključeni še štirje partnerji, in sicer Občina Črnomelj, Zavod RS za varstvo narave, RIC Bela krajina in Društvo Proteus, okoljsko gibanje Bele krajina.

 

logo las dbkPRP LEADER EU SLO barvni Small

V Jelševniku uradno odkrili novo skulpturo črne človeške ribice

  • 19 November 2019 |

Torek, 19. november - V sklopu projekta Predstavitev in varstvo človeške ribice, na primeru črne človeške ribice v Beli krajini, sta župan Andrej Kavšek in akademski kipar Boštjan Kavčič odkrila novo skulpturo črne človeške ribice. Ta je postavljena na vhodu na območje Izletniške kmetije Zupančič. Prisotne sta nagovorila tako župan kot izdelovalec skulpture ter vse skupaj opozorila na izjemno pomembnost črnega močerila.

Območje pri Izletniški kmetiji Zupančič je tudi edini kraj, kjer je črno človeško ribico mogoče opazovati v naravi. Za nemoten način opazovanja jamske dvoživke je bila lani v okviru projekta urejena dostopna pot in prenovljen opazovalni šotor, kjer je omogočeno opazovanje s pomočjo IR tehnologije.

V drugi fazi projekta se zaključujejo vsebine interpretacij in animacij, ki bodo nameščene v na novo urejeni informativni sobi in bodo namenjene predstavitvi črne človeške ribice in podzemskega življenjskega prostora.

V okviru projekta bodo organizirani še dogodki izobraževanja in osveščanja javnosti, ki bodo usmerjeni na naslednje ciljne skupine: učenci osnovnih in srednjih šol (v sklopu naravoslovnih dni), lokalno prebivalstvo v zaledju izvira Jelševnik, strokovna javnost (vodarji, kmetijci, gozdarji, ribiči), nevladne organizacije, mnenjski voditelji in deležniki lokalne politike, občine s podobno problematiko. S temi dogodki in z izvedbo naravoslovnih dni bomo pripomogli k postopnim spremembam v odnosu do varstva kraške podtalnice in enkratnega jamskega življa.

Nova skulptura primerno sovpada z lokacijo in je pridobitev, ki prispeva k cilju projekta, kar pa je informirati javnost o fenomenu črne človeške ribice iz Bele krajine ter s tem tudi posredno zmanjšati njeno lokalno ogroženost. Sama skulptura je bila narejena po pogodbi v vrednosti 6.600 EUR od tega je 1.320 EUR iz občinskega proračuna, ostalo pa je sofinancirano s sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP). V projekt so poleg nosilca, lastnika lokacije, vključeni še štirje partnerji, in sicer Občina Črnomelj, Zavod RS za varstvo narave, RIC Bela krajina in Društvo Proteus, okoljsko gibanje Bele krajina.

 

logo las dbkPRP LEADER EU SLO barvni Small

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina.crnomelj@siol.net

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.