Imenovanje podžupana Občine Črnomelj

  • 11 Januar 2019 |

Petek, 11. januar - Župan Andrej Kavšek je 10. 1. 2019 za podžupana Občine Črnomelj imenoval Dubravka Čengijo, ki bo svojo funkcijo opravljal nepoklicno. Podžupan bo opravljal posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katere ga bo župan pooblastil.

Imenovani podžupan bo nadomeščal župana v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti. V času nadomeščanja bo podžupan opravljal tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste naloge, za katere ga bo župan pooblastil.

Novinarska konferenca za predstavitev projekta »kulTura« v Jastrebarskem

  • 10 Januar 2019 |

Četrtek, 10. januar - V okviru projekta »Tudi dediščina Jaske in Črnomlja je lahko ´cool´. Za vse.« je 12. decembra 2018 potekala predstavitvena novinarska konferenca še na hrvaški strani, v Jastrebarskem. Akronim projekta je »kulTura«, v njem sodeluje 6 projektnih partnerjev: Grad Jastrebarsko, ki je vodilni partner, Turistička zajednica grada Jastrebarskog, Občina Črnomelj, Razvojno informacijski center Bela krajina, Univerza v Ljubljani ter Libertas međunarodno sveučilište.

Cilj projekta je prezentacija kulturne dediščine preko posebej zasnovane turistične ture, ki bo vključevala obisk kulturnih atrakcij v mestnih jedrih Jaske in Črnomlja.

Nov turistični produkt bo povezal kulturno dediščino in lokalno ponudbo in tako s sprehodi po ulicah, trgih in parkih obiskovalcem nudil izkušnjo in doživetje. Produkt bo postal primer dobre prakse za ostala manjša mesta ob slovensko – hrvaški meji.

Več o sami konferenci v Jastrebarskem si preberite tukaj

O uvodni konferenci, ki je bila 22. avgusta 2018 v Črnomlju, smo poročali tukaj

Občina Črnomelj v projektu sodeluje kot projektni partner.

JP Komunala Črnomelj obvešča - Urnik odvoza odpadkov za 2019

  • 08 Januar 2019 |

"Urniki odvoza odpadkov za leto 2019 so narejeni in bodo objavljeni v naslednji številki Belokranjca. Na voljo so tudi na naši spletni strani. Za tiste uporabnike, ki uporabljajo koledar na svojem mobilnem telefonu, smo urnik odvoza vnesli tudi v elektronski koledar. Na željo posameznega uporabnika lahko urnik pošljemo na elektronski naslov kot vabilo na sestanek. S potrditvijo vabila se vam na koledar na telefonu vpiše urnik odvoza odpadkov za celo leto 2019. V kolikor želite, da vam pošljemo elektronsko verzijo urnika, le-to sporočite na elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. . Pri tem je pomembno da napišete za katero progo želite urnik.

Proge so oštevilčene, in sicer:

Proga 11 – ponedeljek za Črnomaljsko občino
Proga 12 – torek za Črnomaljsko občino
Proga 13 – sreda za Črnomaljsko občino
Proga 14 – četrtek za Črnomaljsko občino
Proga 15 – petek za Črnomaljsko občino
Proga 21 – ponedeljek za Semiško občino
Proga 22 – torek za Semiško občino
Proga 23 – sreda za Semiško občino

Urnik bomo poslali nazaj na elektronski naslov, s katerega je bila prošnja poslana. Elektronski naslov za elektronski koledar ni vezan na odjemno mesto ali elektronski naslov, na katerega morebiti dobivate elektronske položnice."

Primer pošiljanja najdete na spodnji fotografiji.

Primer pošiljanja

Na povezavi TUKAJ pa je natančen urnik z datumi odvoza po posameznih mesecih in v določenih krajih.

Zaključena 2. redna seja Občinskega seja Občine Črnomelj

  • 04 Januar 2019 |

Petek, 4. januar - Občinski svet Občine Črnomelj se je v četrtek, 3. januarja v prostorih Restavracije Štajdohar sestal na 2. redni seji. Svet je na seji imenoval Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja in sprejel sklep o financiranju političnih strank v Občinskem svetu.

Za predsednika in člane oziroma članice Komisije za mandatna vprašanja in imenovanja so bili imenovani:

• Zoran Špec – za predsednika,
• Janez Perušič – za člana,
• Renata Butala – za članico,
• Andrej Fabjan – za člana,
• Maja Kocjan – za članico.

Svetniki so na seji sprejeli tudi sklep o financiranju političnih strank, ki so kandidirale kandidatke in kandidate na volitvah v Občinski svet Občine Črnomelj dne, 18. novembra 2018. Glede na dobljeno število glasov jim od 1.1.2019 pripadajo določena finančna sredstva iz proračuna Občine Črnomelj.

Gradivo 2. redne seje Občinskega sveta Občine Črnomelj najdete na spletni strani Občine Črnomelj pod zavihkom Občinski svet – Gradivo. V dokumentu si lahko preberete natančne obrazložitve posameznih točk.

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  07 306 11 30
  obcina.crnomelj@siol.net

Uradne ure

Ponedeljek od 7.30 do 14.30

Sreda od 7.30 do 16.30

Petek od 7.30 do 12.30

V času med 10. in 11. uro ni uradnih ur.