Anketa - Projekt "kulTura"

  • 11 Februar 2019 |

V sklopu projekta KulTura so partnerji iz Fakultete za elektrotehniko pripravili anketo, s katero bodo analizirali doživljanje kulture, kulturne dediščine in turizma preko mobilnih telefonov oz. mobilnih aplikacij. Ker je eden izmed kazalnikov in rezultatov projekta mobilna aplikacija, je zelo pomembno, da zberemo čim več podatkov na podlagi katerih bodo partnerji izdelali aplikacijo.

Prosim vas, da si vzamete nekaj minut časa in rešite anketo.

ANKETA

interreg si hr sl rgb 1 

Osrednja prireditev Občine Črnomelj ob slovenskem kulturnem prazniku

  • 07 Februar 2019 |

Četrtek, 7. februar - Včeraj je v Kulturnem domu Črnomelj potekala Osrednja prireditev Občine Črnomelj ob slovenskem kulturnem prazniku, kjer so bila podeljena priznanja za delovanje na področju kulture, Župančičeva plaketa Janku Balkovcu, Župančičeva diploma pa Gregorju Zagorcu. Slavnostni govornik je bil generalni direktor Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije Jernej Hudolin, zbrane pa je nagovoril tudi župan Andrej Kavšek.

Janko Balkovec – JAZO je ljudski godec iz Perudine, ki je s svojim več kot petdesetletnim prizadevnim delom v ljubiteljski kulturi trajno obeležil zgodovino ljudskega izročila domačega kraja – Vinice in okolice, za kar je zaslužen dobitnik Župančičeve plakete.

Gregor Zagorc, diplomirani komponist, je umetniški vodja Tamburaškega orkestra Dobreč, ki združuje strokovnost in poljudnost, glasbeno natančnost in strokovni javnosti ter hkrati laični publiki predstavlja všečno orkestrsko izvajanje. Za svoje izjemno uspešno delo na področju glasbene dejavnosti je prejel Župančičevo diplomo.

Prireditev so s kulturnim programom popestrili Tamburaški orkester Dobreč, ljudski godec JAZO (Janko Balkovec) in recitatorka Eva Starašinič. Program je povezoval Jaka Birkelbach, JSKD.

Foto: Jani Pavlin

Uradna predaja reševalnega vozila Zdravstvenemu domu Črnomelj

  • 06 Februar 2019 |

Sreda, 6. februar - V  Zdravstvenem domu Črnomelj je potekala uradna predaja reševalnega vozila, ki je bilo nabavljeno za potrebe opravljanja nujne medicinske pomoči. Zbrane so nagovorili direktorica Zdravstvenega doma Črnomelj Eva Čemas, župan Občine Črnomelj Andrej Kavšek in županja Občine Semič Polona Kambič.

Nujna medicinska pomoč Zdravstvenega doma Črnomelj pokriva območje Občine Črnomelj in Občine Semič. Zaradi specifičnosti območja, na katerem se nahajata občini, se je pokazala potreba po številčnejšem voznem parku Zdravstvenega doma Črnomelj, ki ga je potrebno v načrtovanih časovnih intervalih tudi posodabljati.

Občini Črnomelj in Semič sta z Zdravstvenim domom sofinancirali nabavo novega reševalnega vozila, ki je bilo potrebno za ohranjanje visoke ravni dela nujne medicinske pomoči. Le z ustrezno in kakovostno opremo lahko medicinsko osebje ZD Črnomelj zagotavlja kvalitetno in hitro oskrbo za vse občane.

Celotna vrednost novega reševalnega avtomobila je znašala 137.939,97 EUR, od tega je Občina Črnomelj prispevala 51.966,00 EUR, Občina Semič 8.034,00 EUR in 77.939.97 EUR Zdravstveni dom Črnomelj.

Novo asfaltirana vinogradniška pot na Tanči Gori tudi uradno odprta

  • 04 Februar 2019 |

Ponedeljek, 4. februar – V soboto 2. februarja je na Tanči Gori potekalo uradno odprtje asfaltirane vinogradniške poti. Zbrane je nagovoril tudi župan Andrej Kavšek, ki je poudaril pomen lokalnih poti za tamkajšnje prebivalce. S prerezom traku so cesto uradno predali namenu župan, nekdanja županja Mojca Čemas Stjepanovič, predsednik Krajevne skupnosti Dragatuš Robert Vranič in krajanka Tanče Gore Belkisa Šarić. Za kulturni program je poskrbel harmonikaš Vlado Matkovič, program pa je povezoval Jaka Birkelbach.

Zbrane so poleg župana nagovorili tudi predsednik krajevne skupnosti in predstavnik tamkajšnjih krajanov ter lastnikov zemljišč ob novo asfaltirani poti Maks Migalič.

Na sestanku gradbenega odbora za asfaltiranje poti na Tanči Gori dne 13. 8. 2018 je bil sklenjen dogovor o sofinanciranju modernizacije 200 m vinogradniške poti, ki vodi do h. št. 124 na Tanči Gori.

Skupaj so bili stroški asfaltiranja ocenjeni na 13.628 EUR. Občina je zagotovila 50% stroškov, krajani in lastniki zemljišč ob poti pa drugo polovico v obliki priprave poti do asfaltiranja, katero je izvajal AGM Starešinič d.o.o., in z nakazilom 2.591,40 EUR v proračun občine.

Preko pogodbenega izvajalca za obnovo občinskih cest v letih 2018 in 2019 podjetja CGP d.d. iz Novega mesta je občina zagotovila 5.759 EUR.

Asfaltiranje je bilo izvedeno v decembru 2018.

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina.crnomelj@siol.net

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.