Na Snečjem Vrhu pri Jelševniku uradno odprtje obnovljene poti

 • 25 Februar 2019 |

Ponedeljek, 25. februar - V soboto 23.2.2018 je v Jelševniku potekalo uradno odprtje obnovljene javne poti do Snečjega Vrha, ki spada pod naselje Jelševnik. S prerezom traku so cesto svojemu namenu uradno predali župan Andrej Kavšek, predsednik Krajevne skupnosti Dobliče Martin Vrtin, nekdanja županja Mojca Čemas Stjepanovič in najstarejša prebivalka Snečjega Vrha Rozalija Verderber.

Po dogovoru s Krajevno skupnostjo Dobliče je bila izvedena obnova 440 m javne poti, ki vodi od lokalne ceste Črnomelj – Stražnji Vrh do zaselka Snečji Vrh, kjer v sedmih hišah živi 35 prebivalcev naselja Jelševnik. Skupna vrednost del z DDV je bila ocenjena na 61.000 EUR, od tega je Občina Črnomelj v proračunu zagotovila 46.723 EUR.

Dela priprave ceste za asfaltiranje so izvedli krajani sami. V decembru 2018 je CGP d.d. iz Novega mesta opravil asfalterska dela, saj je podjetje po pogodbi izvajalec za dela na občinskih cestah v letih 2018 in 2019.

Program uradnega odprtja so popestrili tamkajšnji otroci z glasbo, petjem ter recitacijo, program pa je povezovala Andreja Verderber.

Razglašena velika požarna ogroženost od 25. februarja dalje

 • 24 Februar 2019 |

Na podlagi 8. člena uredbe o varstvu pred požarom v naravnem okolju (Uradni list RS, št. 20/14), Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje razglaša veliko požarno ogroženost naravnega okolja od 25. februarja 2019 dalje na območju celotne države. Razglas velja za območja brez snežne odeje.

Od dne razglasitve velike požarne ogroženosti dalje je v naravnem okolju poleg požiganja in odmetavanja gorečih ali drugih predmetov ali snovi, ki lahko povzročijo požar, prepovedano tudi kuriti, kuriti kresove, požigati na območjih ob infrastrukturnih objektih, izven pozidanih površin uporabljati predmete, naprave ali izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar ter izvajati ognjemete.

Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in Policija bosta v času razglašene velike požarne ogroženosti naravnega okolja izvajala poostren nadzor.

INFORMACIJA ZA JAVNOST - Dvorana kulturnega doma ob prazniku občine Črnomelj polna

 • 19 Februar 2019 |

V dvorani Kulturnega doma Črnomelj je ponedeljek 18.2.2019 potekala osrednja prireditev ob prazniku občine Črnomelj. Dvorana je bila polna in obiskovalci so ob kulturnem programu lahko spremljali govor slavnostnega govornika predsednika Vlade RS Marjana Šarca, nagovor župana Andreja Kavška ter podelitev priznanj občine Črnomelj.

Predsednik vlade je poudaril, da je praznik občine Črnomelj hkrati praznik celotne Slovenije. »Tukaj se je dogajala zgodovina, tukaj so se dogajali prelomni dogodki. In lahko ste ponosni, da se je to dogajalo prav v Črnomlju, kjer so bili položeni temelji slovenske državnosti,« je povedal. Župan je v svojem nagovoru izpostavil tudi izgled Kulturnega doma, za katerega se je Ministrstvo za kulturo kot lastnik s pogodbo konec leta 2017 zavezalo, da bo zgotovilo sredstva in naročilo projektno dokumentacijo za celovito prenovo.

Župan je podelil tudi priznanja občine Črnomelj, in sicer:

 • za dolgoletno delovanje, zgledna dejanja in dosežke na področju prostovoljnega humanitarnega dela je plaketo Občine Črnomelj prejela Župnijska Karitas Črnomelj,
 • za prizadevno delo na področju Šole zdravja je diplomo Občine Črnomelj prejela Lidija Malešič,
 • za pomembno znanstveno raziskovalno delo na področju zgodovine Bele krajine in dolgoletno udejstvovanje na kulturnem področju je diplomo Občine Črnomelj prejel Janez Weiss,
 • za vrhunske dosežke na svetovnem in evropskem prvenstvu ter državnih tekmovanjih v karateju je priznanje za športni kolektiv leta 2018 prejel Karate klub Krka,
 • za osvojeno 1. mesto na svetovnem prvenstvu za mladinke in mladince v Romuniji v disciplini tandem ter izjemne dosežke na tekmovanjih v kegljanju je priznanje za športnico leto 2018 prejela Tina Mržljak,
 • za osvojeno 1. mesto na svetovnem prvenstvu v Srbiji ter dosežene uspehe na mednarodnih in državnih tekmovanjih v karateju je priznanje za športnika leta 2018 prejel Michel Horn.

V imenu nagrajencev se je zahvalila Ana Pavlakovič, tajnica Župnijske Karitas Črnomelj.

Program so popestrili Lovski pevski zbor Bele krajine pod vodstvom Judite Ilenič, Kresnice iz KUD Božo Račič Adlešiči, Mladi godci Folklorne skupine Dragatuš pod vodstvom Jana Gašperiča in Glasbena skupina Kr'Etno. Program je pripravil JSKD OI Črnomelj, povezoval pa ga je Jaka Birkelbach.

Avtor fotografij je Tomislav Urh.

Dvorana kulturnega doma ob prazniku občine Črnomelj polna

 • 19 Februar 2019 |

Torek, 19. februar - V dvorani Kulturnega doma Črnomelj je včeraj potekala osrednja prireditev ob prazniku občine Črnomelj. Dvorana je bila polna in obiskovalci so ob kulturnem programu lahko spremljali govor slavnostnega govornika predsednika Vlade RS Marjana Šarca, nagovor župana Andreja Kavška ter podelitev priznanj občine Črnomelj.

Predsednik vlade je poudaril, da je praznik občine Črnomelj hkrati praznik celotne Slovenije. »Tukaj se je dogajala zgodovina, tukaj so se dogajali prelomni dogodki. In lahko ste ponosni, da se je to dogajalo prav v Črnomlju, kjer so bili položeni temelji slovenske državnosti,« je povedal. Župan je v svojem nagovoru izpostavil tudi izgled Kulturnega doma, za katerega se je Ministrstvo za kulturo kot lastnik s pogodbo konec leta 2017 zavezalo, da bo zgotovilo sredstva in naročilo projektno dokumentacijo za celovito prenovo.

Župan je podelil tudi priznanja občine Črnomelj, in sicer:

 • za dolgoletno delovanje, zgledna dejanja in dosežke na področju prostovoljnega humanitarnega dela je plaketo Občine Črnomelj prejela Župnijska Karitas Črnomelj,
 • za prizadevno delo na področju Šole zdravja je diplomo Občine Črnomelj prejela Lidija Malešič,
 • za pomembno znanstveno raziskovalno delo na področju zgodovine Bele krajine in dolgoletno udejstvovanje na kulturnem področju je diplomo Občine Črnomelj prejel Janez Weiss,
 • za vrhunske dosežke na svetovnem in evropskem prvenstvu ter državnih tekmovanjih v karateju je priznanje za športni kolektiv leta 2018 prejel Karate klub Krka,
 • za osvojeno 1. mesto na svetovnem prvenstvu za mladinke in mladince v Romuniji v disciplini tandem ter izjemne dosežke na tekmovanjih v kegljanju je priznanje za športnico leto 2018 prejela Tina Mržljak,
 • za osvojeno 1. mesto na svetovnem prvenstvu v Srbiji ter dosežene uspehe na mednarodnih in državnih tekmovanjih v karateju je priznanje za športnika leta 2018 prejel Michel Horn.

V imenu nagrajencev se je zahvalila Ana Pavlakovič, tajnica Župnijske Karitas Črnomelj.

Program so popestrili Lovski pevski zbor Bele krajine pod vodstvom Judite Ilenič, Kresnice iz KUD Božo Račič Adlešiči, Mladi godci Folklorne skupine Dragatuš pod vodstvom Jana Gašperiča in Glasbena skupina Kr'Etno. Program je pripravil JSKD OI Črnomelj, povezoval pa ga je Jaka Birkelbach.

Avtor fotografij je Tomislav Urh.

Župan s predstavniki gospodarstva

 • 14 Februar 2019 |

Četrtek, 14. februar - Včeraj je v okviru praznika Občine Črnomelj potekalo srečanje s predstavniki gospodarstva, ki delujejo na območju občine Črnomelj ter ostalimi deležniki gospodarstva. Župan Andrej Kavšek je prisotnim predstavil podatke, ki jih je obdelala Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine in dajejo dober vpogled v belokranjsko gospodarstvo. Beseda je tekla tudi o področju elektro energetskega omrežja ter aktivnostih na 3. razvojni osi - južni del.

V imenu podjetnikov je spregovoril predsednik Območne obrtno-podjetniške zbornice Črnomelj Stanislav Malerič, ki je predstavil stanje v podjetništvu iz prve roke.

Občina Črnomelj želi podjetnikom zagotavljati ustrezne pogoje za nadaljnji razvoj gospodarstva v občini, zato so gospodarstvenikom vrata občine Črnomelj vedno odprta. Skupaj in z dialogom se lahko ustvari še boljše gospodarsko okolje, k čemur Občina Črnomelj tudi stremi.

INFORMACIJA ZA JAVNOST - Uradno odprtje vodovoda (krak 14) in novo asfaltirane ceste na Stražnjem Vrhu

 • 13 Februar 2019 |

INFORMACIJA ZA JAVNOST

Na Stražnjem Vrhu je v sredo 13.2.2019 potekalo uradno odprtje vodovoda (krak 14) in novo asfaltirane ceste na Stražnjem Vrhu. Cesto in vodovod so s prerezom traku in zdravico s pitno vodo iz vodovoda uradno predali namenu župan Andrej Kavšek, predstavnica krajanov in gradbenega odbora Sonja Fazlić ter predsednik KS Talčji Vrh Tomaž Adlešič. Za kulturni program je s petjem in igranjem na kitaro poskrbela Lotie Levak Volf, program pa je povezoval Jaka Birkelbach.

Po pridobitvi gradbenega dovoljenja za 540 m vodovoda (krak št. 14) na Stražnjem Vrhu je Občina Črnomelj izgradnjo vodovoda prijavila za sofinanciranje iz sredstev državnega proračuna na osnovi Zakona o financiranju občin (ZFO-1, 21. člen), iz česar so bila odobrena sredstva v višini 94.092 EUR. Skupna vrednost projekta pa je bila 108.879 EUR.

Zgrajen je vodovod, ki oskrbuje 22 objektov na Stražnjem Vrhu. Ponekod je vodovod potekal po betonskih poteh, zato je bilo po vgradnji vodovoda izvedeno še asfaltiranje.

Za izgradnjo je bilo izbrano podjetje JP Komunala Črnomelj d.o.o., sama gradbena dela pa je izvajal podizvajalec TELEG-M d.o.o. iz Ljubljane. Dela so potekala od julija 2018 do oktobra 2018, sočasno pa so se izvajali tudi hišni priključki.

Nadzor nad gradnjo je opravljal 3DD Statika Živko Franko s.p. iz Črnomlja.

Po vgradnji vodovoda se je v dogovoru s krajani podaljšala še asfaltirana pot do lokalne ceste Črnomelj – Stražnji Vrh – Hajka. Za pripravo in asfaltiranje 170 m poti je bilo potrebno zagotoviti še dodatnih 17.456 EUR z DDV, od tega so krajani v proračun občine nakazali 6.740 EUR, KS Talčji Vrh pa 2.000 EUR. Občina Črnomelj je pokrila preostali strošek asfaltiranja.

Uradno odprtje vodovoda (krak 14) in novo asfaltirane ceste na Stražnjem Vrhu

 • 13 Februar 2019 |

Sreda, 13. februar – Na Stražnjem Vrhu je potekalo uradno odprtje vodovoda (krak 14) in novo asfaltirane ceste na Stražnjem Vrhu. Cesto in vodovod so s prerezom traku in zdravico s pitno vodo iz vodovoda uradno predali namenu župan Andrej Kavšek, predstavnica krajanov in gradbenega odbora Sonja Fazlić ter predsednik KS Talčji Vrh Tomaž Adlešič. Za kulturni program je s petjem in igranjem na kitaro poskrbela Lotie Levak Volf, program pa je povezoval Jaka Birkelbach.

Po pridobitvi gradbenega dovoljenja za 540 m vodovoda (krak št. 14) na Stražnjem Vrhu je Občina Črnomelj izgradnjo vodovoda prijavila za sofinanciranje iz sredstev državnega proračuna na osnovi Zakona o financiranju občin (ZFO-1, 21. člen), iz česar so bila odobrena sredstva v višini 94.092 EUR. Skupna vrednost projekta pa je bila 108.879 EUR.

Zgrajen je vodovod, ki oskrbuje 22 objektov na Stražnjem Vrhu. Ponekod je vodovod potekal po betonskih poteh, zato je bilo po vgradnji vodovoda izvedeno še asfaltiranje.

Za izgradnjo je bilo izbrano podjetje JP Komunala Črnomelj d.o.o., sama gradbena dela pa je izvajal podizvajalec TELEG-M d.o.o. iz Ljubljane. Dela so potekala od julija 2018 do oktobra 2018, sočasno pa so se izvajali tudi hišni priključki.

Nadzor nad gradnjo je opravljal 3DD Statika Živko Franko s.p. iz Črnomlja.

Po vgradnji vodovoda se je v dogovoru s krajani podaljšala še asfaltirana pot do lokalne ceste Črnomelj – Stražnji Vrh – Hajka. Za pripravo in asfaltiranje 170 m poti je bilo potrebno zagotoviti še dodatnih 17.456 EUR z DDV, od tega so krajani v proračun občine nakazali 6.740 EUR, KS Talčji Vrh pa 2.000 EUR. Občina Črnomelj je pokrila preostali strošek asfaltiranja.

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina.crnomelj@siol.net

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.