Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Črnomelj - osnutek

  • 29 April 2019 |

Vabimo strokovno in drugo javnost k sodelovanju pri pripravi Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Črnomelj.

V času do 15. 5. 2019 do 12.00 ure lahko vsa zainteresirana javnost, organi in posamezniki na osnutek akta podajo dopolnitve ali predloge sprememb in sicer pisno na naslov: Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj ali na elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..  

 Zaključeno: 15. 5. 2019

SPOROČILO ZA JAVNOST - Sredstva državnega proračuna za delno sofinanciranje obnove stanovanj in stanovanjskih stavb po toči 2018

  • 29 April 2019 |

SPOROČILO ZA JAVNOST

Občina Črnomelj je v aprilu 2019 Ministrstvo za okolje in prostor dvakrat zaprosila za informacije. v kateri fazi obdelave so vloge za oceno delne škode na stavbah po neurju s točo 6. junija 2018. Sedaj smo prejeli odgovor Ministrstva za okolje in prostor, ki občane, ki so utrpeli škodo na stanovanjskih stavbah oz. so bili zajeti v oceni škode seznanja z dokumentom »Napotki in pogoji za pridobitev sredstev državnega proračuna za delno sofinanciranje obnove stanovanj in stanovanjskih stavb« - V PRILOGI. Zadeva je namenjena informiranju lastnikom stanovanj in stanovanjskih stavb kot potencialnih upravičencev do dodelitve sredstev. Ministrstvo za okolje in prostor je v odgovoru zapisalo še, da se za stanovanjske stavbe, ki izpolnjujejo pogoje in so jih lastniki obnovili, pričakuje, da bo postopek dodelitve oz. refundacije dela sredstev vloženih v obnovo, izveden v letu 2019.

Prejeli smo tudi odgovor Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo glede oddanih vlog za škodo v gospodarstvu. V zvezi z vprašanji Občine Črnomelj, ki smo jih poslali 17. aprila 2018, smo prejeli sledeče odgovore:
»Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je zadolženo za pripravo ocene škode v gospodarstvu. To smo izvedli tudi po poplavah junija 2018: 36 oškodovancev v skupni vrednosti škode 1.715.433,88 EUR, od tega jih je 13 oškodovancev iz občine Črnomelj. Oceno škode smo posredovali na Upravo RS za zaščito in reševanje. Oceno škode je sprejela Vlada RS. Na osnovi tega lahko MGRT pripravi program odprave posledic škode v gospodarstvu.
Predlog programa je pripravljen in v aprilu 2019 smo prejeli tudi potrditev Ministrstva za finance, da so delno zagotovljena sredstva za odpravo posledic škode. Ko bo program potrdila vladna komisija za naravne nesreče in Vlada Republike Slovenije, bomo z dopisom pozvali vse oškodovance, da predložijo dokazila o nastali škodi. Po preučitvi dokazil, bo MGRT izdalo odločbe oz. sklepe ter izplačalo sredstva.
Upravičenci lahko pričakujejo izplačilo pomoči po poplavah do konca leta 2019.«

SPOROČILO ZA JAVNOST - Sredstva državnega proračuna za delno sofinanciranje obnove stanovanj in stanovanjskih stavb po toči 2018

  • 29 April 2019 |

SPOROČILO ZA JAVNOST

Občina Črnomelj je v aprilu 2019 Ministrstvo za okolje in prostor dvakrat zaprosila za informacije. v kateri fazi obdelave so vloge za oceno delne škode na stavbah po neurju s točo 6. junija 2018. Sedaj smo prejeli odgovor Ministrstva za okolje in prostor, ki občane, ki so utrpeli škodo na stanovanjskih stavbah oz. so bili zajeti v oceni škode seznanja z dokumentom »Napotki in pogoji za pridobitev sredstev državnega proračuna za delno sofinanciranje obnove stanovanj in stanovanjskih stavb« - V PRILOGI. Zadeva je namenjena informiranju lastnikom stanovanj in stanovanjskih stavb kot potencialnih upravičencev do dodelitve sredstev. Ministrstvo za okolje in prostor je v odgovoru zapisalo še, da se za stanovanjske stavbe, ki izpolnjujejo pogoje in so jih lastniki obnovili, pričakuje, da bo postopek dodelitve oz. refundacije dela sredstev vloženih v obnovo, izveden v letu 2019.

Prejeli smo tudi odgovor Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo glede oddanih vlog za škodo v gospodarstvu. V zvezi z vprašanji Občine Črnomelj, ki smo jih poslali 17. aprila 2018, smo prejeli sledeče odgovore:
»Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je zadolženo za pripravo ocene škode v gospodarstvu. To smo izvedli tudi po poplavah junija 2018: 36 oškodovancev v skupni vrednosti škode 1.715.433,88 EUR, od tega jih je 13 oškodovancev iz občine Črnomelj. Oceno škode smo posredovali na Upravo RS za zaščito in reševanje. Oceno škode je sprejela Vlada RS. Na osnovi tega lahko MGRT pripravi program odprave posledic škode v gospodarstvu.
Predlog programa je pripravljen in v aprilu 2019 smo prejeli tudi potrditev Ministrstva za finance, da so delno zagotovljena sredstva za odpravo posledic škode. Ko bo program potrdila vladna komisija za naravne nesreče in Vlada Republike Slovenije, bomo z dopisom pozvali vse oškodovance, da predložijo dokazila o nastali škodi. Po preučitvi dokazil, bo MGRT izdalo odločbe oz. sklepe ter izplačalo sredstva.
Upravičenci lahko pričakujejo izplačilo pomoči po poplavah do konca leta 2019.«

INFORMACIJA ZA JAVNOST - Osrednja občinska prireditev ob dnevu upora proti okupatorju 2019

  • 27 April 2019 |

INFORMACIJA ZA JAVNOST

V petek, 26. 4. 2019, je v telovadnici OŠ Vinica potekala osrednja občinska prireditev ob dnevu upora proti okupatorju 2019, kjer so v sklopu praznovanja 100-letnice Viniške republike, podelili dve srebrni plaketi Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije in posebno priznanje praporščakom Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije. 

Slavnostni govornik je bil župan občine Črnomelj Andrej Kavšek, ki je v govoru poudaril pomembnost zavedanja dneva upora proti okupatorju pri mladih in si postavil glavno vprašanje, zakaj mladi praznika ne čutijo. Župan je poleg čestitk ob državnem prazniku čestital tudi ob 100-letnici Viniške republike.

Posebno priznanje praporščakom Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije je dobil Anton Flek, Srebrno plaketo Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije pa Franci Jontes in Jože Hanov.

Za kulturni program so poskrbeli tamburaši KUD Oton Župančič Vinica, program pa je povezoval Marko Simčič. Na prireditvi so predstavili tudi mozaik »Republikanec«, h kateremu so prispevali domačini in ki sta ga izdelala Janez Muhvič ter Albin Balkovec. Zgodovinar Janez Weiss pa je predstavil Vinico skozi preteklost.

Prireditev je potekala v organizaciji JSKD Črnomelj v sklopu večdnevnega praznovanja ob 100-letnici Viniške republike, ki ga organizira ŠTD Vinica.

Avtorja fotografij: Jurij in Anej Brozovič

Osrednja občinska prireditev ob dnevu upora proti okupatorju 2019

  • 27 April 2019 |

Sobota, 27. april – Včeraj je v telovadnici OŠ Vinica potekala osrednja občinska prireditev ob dnevu upora proti okupatorju 2019, kjer so v sklopu praznovanja 100-letnice Viniške republike, podelili dve srebrni plaketi Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije in posebno priznanje praporščakom Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije.

Slavnostni govornik je bil župan občine Črnomelj Andrej Kavšek, ki je v govoru poudaril pomembnost zavedanja dneva upora proti okupatorju pri mladih in si postavil glavno vprašanje, zakaj mladi praznika ne čutijo. Župan je poleg čestitk ob državnem prazniku čestital tudi ob 100-letnici Viniške republike.

Posebno priznanje praporščakom Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije je dobil Anton Flek, Srebrno plaketo Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije pa Franci Jontes in Jože Hanov.

Za kulturni program so poskrbeli tamburaši KUD Oton Župančič Vinica, program pa je povezoval Marko Simčič. Na prireditvi so predstavili tudi mozaik »Republikanec«, h kateremu so prispevali domačini in ki sta ga izdelala Janez Muhvič ter Albin Balkovec. Zgodovinar Janez Weiss pa je predstavil Vinico skozi preteklost.

Prireditev je potekala v organizaciji JSKD Črnomelj v sklopu večdnevnega praznovanja ob 100-letnici Viniške republike, ki ga organizira ŠTD Vinica.

Avtorja fotografij: Jurij in Anej Brozovič

INFORMACIJA ZA JAVNOST - Zaključena 6. redna seja Občinskega sveta Občine Črnomelj

  • 26 April 2019 |

INFORMACIJA ZA JAVNOST 

Občinski svet Občine Črnomelj se je v četrtek, 25. aprila 2019, sestal na 6. redni seji v sejni sobi Občine Črnomelj. Svet je obravnaval 20 točk dnevnega reda. Člani sveta so se seznanili s poročili več javnih zavodov o poslovanju v letu 2018, sprejeli so sklep o določitvi novih cen programov v vrtcih na območju občine Črnomelj in sklep o višini parkirnine na območju ob reki Kolpi za leto 2019. Seznanili so se tudi s poročilom o stanju civilne zaščite v občini Črnomelj za leto 2018.

Svetniki so sprejeli Sklep o določitvi cen programov v vrtcih na območju občine Črnomelj, v katerem so opredeljene povišane cene programov predšolske vzgoje v vrtcih, in sicer v dveh fazah - prvi dvig s 1. 5. 2019 in drugi dvig s 1. 11. 2019. Povišanje bo potekalo v dveh fazah po predlogu Odbora za družbene dejavnosti, saj bi bil enkraten dvig cen za starše previsok, s čimer se je svet tudi strinjal.

V skladu z določili Odloka o režimu ob reki Kolpi so svetniki sprejeli sklep, v katerem je za poletno turistično sezono 2019 določena najvišja dnevna parkirnina v znesku:
 3,00 EUR za osebne avtomobile (razen bivalnih in večnamenskih vozil) in vozila iz kategorije dvo- in trikolesnih motornih vozil;
− 6,00 EUR za bivalna in večnamenska vozila v kategoriji osebni avtomobil, kolesne traktorje in avtobuse za prevoz do 22 potnikov;
- 12,00 EUR za avtobuse za prevoz več kot 22 potnikov, druga štiri in več kolesna vozila ter priklopna vozila

Gradivo 6. redne seje Občinskega sveta Občine Črnomelj najdete na spletni strani Občine Črnomelj pod zavihkom Občinski svet – Gradivo. V dokumentu si lahko preberete natančne obrazložitve posameznih točk.

Zaključena 6. redna seja Občinskega sveta Občine Črnomelj

  • 26 April 2019 |

Petek, 26. april - Občinski svet Občine Črnomelj se je v četrtek, 25. aprila 2019, sestal na 6. redni seji v sejni sobi Občine Črnomelj. Svet je obravnaval 20 točk dnevnega reda.Člani sveta so se seznanili s poročili več javnih zavodov o poslovanju v letu 2018, sprejeli so sklep o določitvi novih cen programov v vrtcih na območju občine Črnomelj in sklep o višini parkirnine na območju ob reki Kolpi za leto 2019. Seznanili so se tudi s poročilom o stanju civilne zaščite v občini Črnomelj za leto 2018.

Svetniki so sprejeli Sklep o določitvi cen programov v vrtcih na območju občine Črnomelj, v katerem so opredeljene povišane cene programov predšolske vzgoje v vrtcih, in sicer v dveh fazah - prvi dvig s 1. 5. 2019 in drugi dvig s 1. 11. 2019. Povišanje bo potekalo v dveh fazah po predlogu Odbora za družbene dejavnosti, saj bi bil enkraten dvig cen za starše previsok, s čimer se je svet tudi strinjal.

V skladu z določili Odloka o režimu ob reki Kolpi so svetniki sprejeli sklep, v katerem je za poletno turistično sezono 2019 določena najvišja dnevna parkirnina v znesku:
 3,00 EUR za osebne avtomobile (razen bivalnih in večnamenskih vozil) in vozila iz kategorije dvo- in trikolesnih motornih vozil;
− 6,00 EUR za bivalna in večnamenska vozila v kategoriji osebni avtomobil, kolesne traktorje in avtobuse za prevoz do 22 potnikov;
- 12,00 EUR za avtobuse za prevoz več kot 22 potnikov, druga štiri in več kolesna vozila ter priklopna vozila

Gradivo 6. redne seje Občinskega sveta Občine Črnomelj najdete na spletni strani Občine Črnomelj pod zavihkom Občinski svet – Gradivo. V dokumentu si lahko preberete natančne obrazložitve posameznih točk.

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  07 306 11 30
  obcina.crnomelj@siol.net

Uradne ure

Ponedeljek od 7.30 do 14.30

Sreda od 7.30 do 16.30

Petek od 7.30 do 12.30

V času med 10. in 11. uro ni uradnih ur.