Občini Črnomelj odobrena sredstva v višini 1,6 mio evrov za kanalizacijski sistem v porečju Kolpe

  • 14 Oktober 2020 |

Sreda, 14. oktober - Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je izdala odločitev o finančni podpori za projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Kolpe – Občina Črnomelj«. Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša skoraj 3,6 milijona evrov, od tega bo Kohezijski sklad prispeval nekaj manj kot 1,6 milijona evrov, proračun RS pa nekaj manj kot 280.000.

Namen projekta je zaščititi okolje pred komunalnimi odpadnimi vodami z izgradnjo manjkajoče fekalne kanalizacije po posameznih ulicah v aglomeraciji Črnomelj ter priključiti te odseke na čistilno napravo.

V okviru projekta bo dograjen kanalizacijski sistem v občini Črnomelj, s čimer se bo stopnja priključenosti na javno kanalizacijsko omrežje z 88,70 % povečala na 98,00 %. Z naložbo bo po posameznih ulicah zgrajenih skoraj šest kilometrov kanalizacije in 8 črpališč. Po končanem projektu bo na novo priključenih več kot 200 objektov in več kot 600 prebivalcev.

Brezplačno brezžično omrežje odslej tudi na javnih mestih v Črnomlju

  • 14 Oktober 2020 |

Občina Črnomelj je na podlagi uspešne prijave na prvi poziv Evropske komisije za dodelitev nepovratnih sredstev za spodbujanje internetne povezljivosti v lokalnih skupnostih v sklopu projekta WiFi4EU prejela 15.000 evrov. Uporaba brezžičnega omrežja z oznako WiFi4EU bo občanom in vsem ostalim obiskovalcem omogočala brezplačni širokopasovni internetni dostop na posameznih lokacijah v mestu Črnomelj.

Evropska komisija želi s programom WiFi4EU državljanom in obiskovalcem povsod v Evropi omogočiti brezplačen brezžični dostop do interneta v okolici glavnih središč javnega življenja. Omrežje bo popolnoma aktivno predvidoma v začetku naslednjega meseca, po pregledu iz strani Evropske komisije in bo na vseh lokacijah ustrezno označeno. Namestitev opreme in omrežja WIFI4EU v Občini Črnomelj izvaja podjetje Telekom Slovenije d.d..

Uporaba brezplačnega omrežja je preprosta, uporabnik na mobilnem telefonu ali drugi napravi med razpoložljivimi omrežji na lokaciji izbere omrežje »WiFi4EU«, nakar se odpre spletni obrazec z emblemom WiFi4EU in Občine Črnomelj, kjer uporabnik izbere možnost »Vstopite«. S tem je prijava opravljena in uporabnik lahko začne z uporabo brezplačnega interneta.


Dostop do brezplačnega interneta je omogočen na naslednjih lokacijah v mestu Črnomelj:

- Odprte javne površin v starem mestnem jedru Črnomlja pri Črnomaljskem gradu – parkirišče ob gradu, površine med banko in Komendo
- Petrov trg
- Ulica Mirana Jarca
- Trg pri cerkvi Sv. Duha
- Atrij Črnomaljskega gradu in Zakladnica mesta Črnomelj
- Parkirišče pri Gasilskem domu Črnomelj
- Prireditveni oz. večnamenski prostor pod lipami pri Gričku

WiFi točke smo uredili na lokacijah, kjer je osnovna infrastruktura (internetni dostop z ustrezno hitrostjo 30Mm in urejeno naročniško razmerje s posameznim operaterjem) to dopuščala v skladu z navodili Evropske komisije.

Občane in ostale obiskovalce vabimo k uporabi brezplačnega interneta na zgoraj navedenih lokacijah, ob tem pa prosimo za razumevanje, saj je sistem trenutno v fazi testnega delovanja.

Innovative Sofia Digital Projects 08

Srednja šola Črnomelj je sodobna šola in eden od stebrov razvoja Bele krajine

  • 14 Oktober 2020 |

»Srednja šola Črnomelj je v kraju in širši lokalni skupnosti izjemnega pomena. Daje izobrazbo prebivalcem, ki so ključen dejavnik gospodarskega in splošnega družbenega napredka. Brez mladih v Črnomlju in okolici bi nazadovala splošna, kulturna, športna in družbena dejavnost. Vodstvo Srednje šole Črnomelj mora vztrajati s pozitivnimi zgodbami, saj je uspešna šola, z odličnimi rezultati na splošni in poklicni maturi ter zaključnem izpitu, na tekmovanjih vseh ravni, pri izvajanju šolskih in mednarodnih projektov in tudi pri vpetosti v sodelovanju z lokalno skupnostjo,« je poudaril Andrej Kavšek, župan občine Črnomelj, ki je sodeloval tudi na skupnem sestanku županov belokranjskih občin in ravnateljev osnovnih šol z območja Bele krajine. Med drugim je črnomaljski župan dodal še, da je bilo srečanje namenjeno predvsem gimnaziji, ki je eden izmed izobraževalnih programov Srednje šole Črnomelj; predvsem njenemu še boljšemu in bolj kakovostnemu delu, predvsem pa njeni pozitivni sliki. Samo na ta način bodo lahko največ naredili za njen obstoj, prepričali mlade in starše, da se je vredno vpisati v gimnazijo, ki je vsekakor kakovostna in dobra.

»Dejstvo je, da smo ena najboljših srednjih šol v Sloveniji po uspehu. Vpis v programa oblikovalec kovin/orodjar in strojni tehnik je statistično gledano med najboljšimi. Kar se tiče vpisa na gimnazijo smo v slovenskem trendu. Pri splošni in poklicni maturi že več let dosegamo po večini kar 100-odstotni uspeh. Število doseženih točk je najpogosteje nad slovenskim povprečjem. Moram tudi poudariti, da odlično sodelujemo z lokalno skupnostjo,« je orisala Elizabeta Prus, ravnateljica Srednje šole Črnomelj. Dodala je, da so v lanskem šolskem letu dijaki šole na različnih državnih tekmovanjih dosegli 142 zlatih, srebrnih in bronastih priznanj, kar pomeni, da je več kot polovica vseh dijakov na šoli prejela vsaj eno priznanje. »To je izjemen dosežek. Leto poprej je bila ta številka še višja, in sicer so dijaki naše šole skupaj prejeli kar 157 priznanj na različnih tekmovanjih,« je izpostavila ravnateljica SŠ Črnomelj. Šolo so v zadnjih sedmih letih na veliko obnovili. Med drugim so bile obnovljene skoraj vse učilnice, kuhinja, sanitarije, vhod za dijake, na novo so uredili sodobno učilnico za strokovna programa, obnovljena je IKT oprema, vse učilnice so klimatizirane, na novo je urejeno tudi parkirišče. Skratka, na šoli je zelo dobro poskrbljeno za materialne pogoje dela. Ravnateljica je še poudarila, da je njihova majhnost pravzaprav njihova velika prednost, saj omogoča individualen pristop in prilagoditev posamezniku.

»Uspeh srednje šole Črnomelj se za Belo krajino ne da izraziti v številkah, ampak jo izražamo v uspehih naših otrok in možnostih, ki jih otroci imajo v tej šoli. Da jim namreč nadpovprečno znanje, imajo šolo v lokalnem območju, lažji dostop, prej so doma, lažje se učijo in sama organizacija pouka ter vsega ostalega je prilagojena našim srednješolcem. Vse tri občine, torej občine Metlika, Črnomelj in Semič si prizadevamo, da se čim več otrok iz belokranjskih osnovnih šol vpiše v Srednjo šolo Črnomelj. Tako bomo delovali tudi vnaprej,« je pojasnil Darko Zevnik, župan občine Metlika.

Tudi Občina Semič se pridružuje podpori Srednji šoli Črnomelj. Ob tem je Polona Kambič, županja Občine Semič, dodala, da je bila gimnazija Črnomelj vedno šola, na katero so bili ponosni in iz katere so izhajali in še vedno izhajajo, odlični kadri. Ob tem je spomnila na zadnji pomemben uspeh sedaj že bivše dijakinje in zlate maturantke, Urše Konda, ki je na olimpijadi iz kemije dosegla bronasto odličje. Poudarja, da je ta izjemen uspeh gotovo tudi odraz odličnega mentorstva in podpore šole. Po njenem mnenju je gimnazija Črnomelj steber izobraževalne dejavnosti v Beli krajini in pomembno izhodišče za nadaljnji študij.

Šolski okoliš Srednje šole Črnomelj predstavljajo osnovne šole Bele krajine. Tako ravnatelji osnovnih šol kot tudi ravnateljica srednje šole so se strinjali, da je bilo dosedanje sodelovanje uspešno. V razpravi so potrdili, da je nujno s pozitivnimi zgodbami, s skupnim nastopom predstaviti realno sliko zelo uspešne srednje šole in tudi še bolj poudariti izjemne rezultate, ki jih dokazujejo dosežki dijakov. Prepričani so, da bodo vsi skupaj z nadaljevanjem skupne strategije pri promociji poklicev, za katere izobražuje Srednja šola Črnomelj, uspešno dvignili vpis tudi v gimnazijo.


»Prepričani smo, da lahko Srednja šola Črnomelj in z njo črnomaljska gimnazija z zelo usposobljenem in izkušenem strokovnem kadru ob zaupanju staršev, spoštovanju pobud dijakov ter podpori lokalne skupnosti ohranja in razvija visoko kakovost pouka ter sledi zastavljenim ciljem – ostati ne le sodobna šola, ki daje dijakom odlično izhodišče za nadaljnji študij, ampak pa tudi eden od stebrov razvoja Bele Krajine,« je še poudarila Elizabeta Prus, ravnateljica SŠ Črnomelj.

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina.crnomelj@siol.net

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.