Obvestilo štaba CZ občine Črnomelj - 15. 10. 2020

  • 15 Oktober 2020 |

Število okužb z virusom SARS CoV-2 se v državi vsak dan povečuje. Podobno je tudi v naši občini, trenutno imamo 21 aktivno okuženih oseb, kar za občino Črnomelj predstavlja 147,46 okuženih na 100.000 prebivalcev. Pričakuje pa se, da bo število okuženih glede na trende v državi in JV Sloveniji še naprej naraščalo.

Občane pozivamo:

• Da vse zabave in druženja izven družinskega kroga preložite na kasnejši čas, ko bodo razmere za organizacijo takšnih dogodkov bolj ugodne.
• Da vsa ne nujna potovanja preložite do izboljšanja epidemioloških razmer.
• Spremljate medije in upoštevate vse že sprejete in novo sprejete ukrepe za preprečitev širjenja okužbe.
• Večino časa preživite v ožjem družinskem krogu.

Organizatorje javnih prireditev pa, da načrtovane prireditve preložijo na kasnejši čas, ko bodo razmere za organizacijo takšnih dogodkov bolj ugodne.

Vse občane pozivamo, da se vedejo tako, kot se smo vedli spomladi v prvem valu okužb, ko smo na dnevnem nivoju beležili več kot 10 krat manj okužb, kot pa jih beležimo sedaj.

Štab CZ občine Črnomelj

Zaključek projekta »Igrišče znanja in druženja v Dobličah«

  • 15 Oktober 2020 |

Četrtek, 15. oktober - V torek, 13. 10. 2020, je v organizaciji RIC Bela krajina v Dobličah potekala novinarska konferenca v sklopu projekta »Igrišče znanja in druženja v Dobličah«, ki se z mesecem novembrom zaključuje. Partnerji projekta - RIC Bela krajina, Občina Črnomelj, Krajevna skupnost Dobliče, Prostovoljno gasilsko društvo Dobliče in Športno društvo Dobliče smo dosegli zastavljene projektne kazalnike med katerimi je najpomembnejša investicija v vaško jedro Dobliče. Dobliče so pridobile novo večnamensko igrišče, ki je namenjeno vsem generacijam, tako najmlajšim prebivalcem – otrokom in mladim, srednje delovno aktivni populaciji, kot tudi starejšim in najstarejšim prebivalcem kraja. Vaščani Doblič imajo sedaj na voljo novo javno površino, na kateri se nahaja balinišče, otroška igrala, urbana oprema in skupnostni zeliščni vrt.

Posnetek zaslona 2020 10 15 102928

Finančna konstrukcija izvedbe investicije:
- Občina Črnomelj: 63.546,17 € (z DDV) od tega je 42.513,55 € sofinancirano iz naslova EKSRP.
- Krajevna skupnost Dobliče: 8.000,00 € (z DDV) za dodatne ureditve.

V sklopu druge faze projekta smo investicijo nadgradili s socialno vsebino. Projektni partner javni zavod Knjižnica Črnomelj je v ta namen izvedel več dogodkov, ki so poskrbeli za oživitev igrišča in sodelovanje vaške skupnosti. Izvedene so bile raznovrstne izobraževalne aktivnosti s pomočjo katerih so različne ciljne skupine nabirale nova znanja in izkušnje. Dogodki, ki so bili izvedeni so:

  • »Knjižnica pod čudežnim drevesom« kjer smo skozi ustvarjalno delavnico spoznavali svet knjig.
  • »Razgibajmo telo in duha« s katerim smo krepili zavedanje vaščanov o pomenu gibanja za zdravje. V športnem duhu smo izvedli tudi »Športni večer« kjer smo gostili znanega rokometaša Sebastiana Skubeta. O zdravju pa smo se izobraževali v sklopu predavanja »Pomen zdravega načina življenja«.
  • Organizirali smo druženje z osebami s posebnimi potrebami ob glasbi, plesu in igri v sklopu dogodka »Drugačne pravljice na igrišču znanja in zabave«.
  • Iskali smo tudi zanimive motive v Dobličah, ki smo jih v sklopu dogodka »Slikarski dan« tudi narisali. Umetnine vaščanov smo kasneje razstavili v sklopu dogodka »Razstava – moja vas na platnu« na katerem smo se podučili o pomenu in vlogi podeželja za širšo lokalno skupnost.
  • V poletnih mesecih smo pripravili »Večer pod zvezdami« za najmlajše generacije.
  • Dotaknili pa smo se tudi rokodelske in kulinarične dediščine Bele krajine, saj smo izvedli delavnico »Priprava jedi nekoč« in »Prikaz izdelave izdelkov domače obrti«.

Vse aktivnosti, ki smo jih izvajali v sklopu projekta smo ujeli tudi v promocijskem videu, ki prikazuje pestro dogajanje v vaškem jedru Doblič.

Projekt bomo zaključili s publikacijo o Dobličkem vodovodu, v katerem bo opredeljena zgodovina nastajanja vodovoda in pomembne aktivnosti, ki so prispevale k oskrbovanju Občine Črnomelj z pitno vodo.

Doseženi cilji v sklopu projekta:

1. Obogatili smo raznolikost podeželja in kvaliteto življenja za dolgoročno korist vseh prebivalcev na podeželju. Z novo investicijo smo prebivalcem dali možnost za pogostejša druženja na javnih površinah in kvalitetno preživljanje svojega časa.

2. Ustvarili smo pogoje za večjo socialno vključenost skupin z manj priložnostmi. Z dogodki smo skušali premostiti medgeneracijski razkorak in omogočili starejšim, da so svoje znanje in izkušnje prinesli na mlajše, mlajši pa so z veseljem podučili starejše o novih znanjih.

3. Izkoristili smo potencial okolja za razvoj zelenega turizma s pozicioniranjem Dobličkega vodovoda oz. glavnega vodnega vira Črnomlja kot pomembne turistične točke, ki je omogočila vasi Dobliče, da bodo lahko iz svoje glavne turistične atrakcije gradili nove vsebine, ki temeljijo na podeželskem turizmu.

Celotna operacija je bila sofinancirana iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, LAS Dolenjske in Bele krajine 2014-2020.

logo las dbkPRP LEADER EU SLO barvni Small

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina.crnomelj@siol.net

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.