Županova izjava o trenutnih razmerah v času koronavirusa - 13. 11. 2020

  • 13 November 2020 |

Spoštovane občanke, spoštovani občani,

upam, da čas preživljate aktivno in produktivno ne glede na okoliščine. Počasi se stanje izboljšuje in vse kaže, da bomo situacijo uspešno prebrodili. Vem, da so težki časi in da se morebiti včasih zdi, da razmeram ne bo konca, vendar verjemite, da bo. Ključno je, da smo optimistični in še naprej ravnamo odgovorno.

Veljavni ukrepi za zajezitev virusa so podaljšani za 14 dni (nekateri so še dodatno zaostreni) in pozivam vas, da jih spoštujete. Vsak je odgovoren zase in posledično za svoje najbližje, zato naj nam bo mar za svoja dejanja. Kakor optimistično napovedano pretekli teden, se situacija v naši občini počasi izboljšuje. Število aktivno okuženih se manjša, vendar ne suvereno. Zato bodimo pozorni. Pozivam vas, da v tem času ne organizirate zabav, ki bi lahko povzročile povečanje števila okuženih, saj je kakršnokoli zbiranje ljudi prepovedano in je dovoljeno le ožjim družinskim članom ali članom skupnega gospodinjstva. S ponedeljkom bodo šolarji nadaljevali pouk na daljavo, začasno se bo ukinil javni promet ter veljala bo prepoved ponujanja in prodaje blaga ter storitev potrošnikom, kar pomeni, da bodo nekatere trgovine zaprte.

Trenutno je v naši občini aktivno okuženih 91 oseb. Na vse načine se trudimo podpreti zdravstvene delavce, zato je bil z namenom izboljšave dela za zdravstvene delavce in paciente na COVID točki pri Zdravstvenem domu Črnomelj postavljen nov šotor. Moram poudariti, da sem bil izredno vesel novice, da se Domu starejših občanov Črnomelj kaže luč na koncu predora, saj so ob zadnjem testiranju imeli samo dve pozitivni osebi, kar je bistveno manj kot pretekle tedne.

Prejšnjo soboto smo pod določenimi pogoji odprli črnomaljsko tržnico in še enkrat vas prosim, da ob obisku strogo upoštevate navodila za obiskovalce, ki jih najdete na naši spletni strani. Pozivam vas da podpremo lokalne pridelovalce, gostince in ostale ponudnike hrane na našem območju. Sezname ponudnikov in ostale informacije najdete na spletni strani občine in na FB profilu.

Pazite nase in svoje najbližje, upoštevajte ukrepe in ostanite zdravi.

Do naslednjič.

Andrej Kavšek, župan

Zaključena 16. redna seja Občinskega sveta Občine Črnomelj

  • 13 November 2020 |

Petek, 13. november - Občinski svet Občine Črnomelj se je včeraj, 12. novembra 2020, sestal na 16. redni seji v Kulturnem domu Črnomelj. Dnevni red je obsegal 17 točk dnevnega reda. Člani sveta so se zaradi upoštevanja ukrepov in priporočil NIJZ za preprečevanje COVID-19 sestali v Kulturnem domu Črnomelj, kjer so imeli zagotovljene varnostne pogoje po priporočilih. Med točkami so prevladovale obravnave predlogov za izdajo odlokov osnovnošolskih zavodov in vrtca v občini. Na seji so se svetniki seznanili s poročilom računskega sodišča, s prijavama kandidatk za ravnateljico javnega zavoda Vrtec Otona Župančiča Črnomelj, spremenili in dopolnili Odlok o podeljevanju Župančičevih priznanj ter izdali soglasje k zadolževanju podjetja CERO-DBK d.o.o.

V uvodu je župan občinske svetnike seznanil o aktivnostih občine, kjer je predstavil napredovanje prioritetnih projektov. Po sprejemu zapisnika zadnje seje so člani sveta obravnavali predloge za izdajo odlokov o ustanovitvi javno vzgojno-izobraževalnih zavodov (OŠ Loka Črnomelj, OŠ Mirana Jarca Črnomelj, OŠ Dragatuš, OŠ Vinica in Vrtec Otona Župančiča Črnomelj). Novi akti so bili sprejeti zaradi potrebnih sprememb in dopolnitev, v smislu uskladitve določb z veljavnimi predpisi in dejanskim stanjem kakor tudi zaradi boljše preglednosti in dostopnosti predpisa. Prav tako je bil sprejet Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Župančičevih priznanjih.

Na seji so člani sveta prejeli informacijo o poročilu revizijskega poročila računskega sodišča, izdali soglasje k zadolževanju podjetja CERO-DBK d.o.o. ter sprejeli tri premoženjsko pravne zadeve. V sklopu kadrovskih zadev so člani občinskega sveta imenovali župana Andreja Kavška za predstavnika Občine Črnomelj v Razvojni svet regije JV Slovenija za programsko obdobje 2021-2027 ter se seznanili s prijavama kandidatk za ravnateljico javnega zavoda Vrtec Otona Župančiča Črnomelj. Za obe kandidatki so podali pozitivno mnenje k imenovanju.

Gradivo in obrazložitve vseh ostalih točk dnevnega reda 16. redne seje Občinskega sveta Občine Črnomelj najdete na spletni strani Občine Črnomelj pod zavihkom Občinski svet – Gradivo. V dokumentu si lahko preberete natančne obrazložitve posameznih točk.

pdfINFORMACIJA ZA JAVNOST 

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina.crnomelj@siol.net

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.