Županova izjava o trenutnih razmerah v času koronavirusa - 27. 11. 2020

 • 27 November 2020 |

Spoštovane občanke, spoštovani občani,

korakamo proti prazničnim dnem, december je pred vrati. Verjamem, da se veselimo toplih, prijetnih večerov v krogu svojih najbližjih in praznovanja božično-novoletnega časa. Vsekakor pa bomo letos praznovali drugače, v ožjih družinskih krogih ob upoštevanju vseh ukrepov za preprečitev širjenja korona virusa.

Preteklo soboto so člani PGD Črnomelj pri Domu starejših občanov Črnomelj postavili šotore civilne zaščite, ki služijo, da je prehod med posameznimi conami, ki jih imajo organizirane, pokrit. Hvala gasilcem, DSO pa želim uspešen boj še naprej. Z vami smo v mislih in pomagamo kolikor je v teh časih mogoče.

Okužba se je v zadnjih dneh razširila na več koncev po občini, v samo dveh dneh smo zabeležili skupaj 37 novih primerov okužbe in število aktivno okuženih oseb je naraslo na 110. Izrazitega žarišča nimamo, imamo pa veliko lokacij z manjšim številom okuženih. Takšna situacija je še posebej neugodna, saj vsaka od teh lokacij predstavlja potencialno večje žarišče. Kot vidimo kljub temu, da se vsi trudimo za zmanjšanje števila okuženih v občini, vsaka sprostitev ali najmanjša odstopanja od upoštevanja veljavnih ukrepov, hitro pripeljejo do novega povečanja števila okuženih. Prosim vse občane, da se vedejo odgovorno do sebe, svojih bližjih, in predvsem do tistih, ki jih takšna okužba lahko najbolj prizadene – starejših.

Vem, da so časi težki in so nam odvzeli tisto kar nam največ pomeni - stike in bližino sočloveka. Marsikdo se je zaradi tega že znašel tudi v psihični stiski, zato smo na spletni strani občine Črnomelj objavili telefonske številke, kjer lahko dobite ustrezno psihološko pomoč. Telefonske številke dobite na naslednji povezavi: https://bit.ly/3mfujSf

Spoštovani, pazite nase in svoje najbližje, upoštevajte ukrepe in ostanite zdravi.

Do naslednjič.

Andrej Kavšek, župan

Začetek pridobivanja predlogov za priznanja v letu 2020

 • 27 November 2020 |

Občina Črnomelj oziroma Žirija za podeljevanje Župančičevih priznanj, Žirija za podeljevanje priznanj Občine Črnomelj, Žirija za podelitev priznanj na področju športa in Žirija za podeljevanje pohval in graj pri urejanju in varovanju okolja z današnjim dnem 27. 11. 2020 objavljajo razpise za pridobivanje predlogov za podelitev Župančičevih priznanj, priznanj občine Črnomelj, priznanj za dosežke na področju športa ter pohval in graj pri urejanju in varovanju okolja, vse za leto 2020.

Novost letošnjih razpisov so priznanja za dosežke na področju športa, saj bodo v februarju 2021 prvič podeljeva po novem Odloka o priznanjih Občine Črnomelj za dosežke na področju športa, ki je v veljavi od konca decembra 2019. (Uradni list RS, št. 79/2019), nekaj sprememb in dopolnitev pa je po novem v veljavi tudi v Odloku o Župančičevih priznanjih (Uradni list RS, št. 8/1995, št. 21/2002 in št. 168/2020).

Vsi razpisi s priloženimi obrazci za predložitev predlogov s soglasjem kandidatov so objavljeni NA TEJ POVEZAVI.

Rok za oddajo predlogov je sreda, 30. 12. 2020, do 15. ure.


Občina Črnomelj podeljuje naslednja priznanja (dosedanji dobitniki priznanj so objavljeni NA TEJ POVEZAVI):

Župančičeva priznanja se podeljujejo ob kulturnem prazniku fizičnim in pravnim osebam, ki so s svojim ljubiteljskim ali poklicnim delom strokovno, aktivno, ustvarjalno, organizacijsko in kakovostno delovali na področju kulturnih dejavnosti ter so dosegli pomembne uspehe in dosežke trajnejše vrednosti tako v občini kot izven njenih meja, s svojim delom pa so opazno obogatili kulturno dejavnost v lokalnem okolju in prispevali k prepoznavnosti ter kulturni ozaveščenosti. In sicer se podelijo:

 • Župančičeve diplome za izredno pomembne enkratne dosežke v preteklem letu ali za večletno udejstvovanje na področju kulture,
 • Župančičeva plaketa za življenjsko uspešno in predano delo na kulturnem področju.

Priznanja Občine Črnomelj se podeljuje ob prazniku Občine Črnomelj fizičnim in pravnim osebam za izredno uspešno delo, ki je prispevalo k napredku, ugledu in uspehu občine na področju gospodarstva, vzgoje in izobraževanja, kulture, športa, zdravstva in socialnega varstva, obrambe in zaščite ter drugih zadev javnega pomena za občino Črnomelj. In sicer se podelijo:

 • diplome za pomembne enkratne dosežke in uspehe,
 • plaketa za dolgoletno izredno uspešno in predano delovanje.

Priznanja za dosežke na področju športa se podeljuje ob prazniku Občine Črnomelj za najboljše dosežke in uspehe na področjušporta, ki jih je v letu, za katero se podeljuje priznanje, dosegel posameznik ali ekipa (dva ali več športikov) in so pomembno prispevali k razvoju in ugledu športa v občini Črnomelj. In sicer se podelijo:

 • športnik leta za visoke športne dosežke v mladinski in članski kategoriji določene individualne ali kolektivne športne panoge,
 • športnica leta za visoke športne dosežke v mladinski in članski kategoriji določene individualne ali kolektivne športne panoge,
 • športna ekipa leta za visoke športne dosežke določene individualne ali kolektivne športne panoge,
 • mladi perspektivni športnik za visoke športne dosežke posameznika do 18 leta starosti v določeni individualni ali kolektivni športni panogi, ki še posebej izstopajo, pri čemer tekmuje posamezno ali na tekmovanjih zastopa vzgojno izobraževalno ustanovo ali športno organizacijo,
 • športni dosežek leta za posamezne izjemne rezultate in dosežke na področju športa, ki jih je posameznik ali ekipa, v letu za katero se priznanje podeli, dosegla v individualni ali kolektivni športni panogi ter so prispevali k promociji športa in prepoznavnosti občine (podeli se lahko tudi športnim pedagogom in trenerjem).

Pohval in graje pri urejanju in varovanju okolja se podeljuje fizičnim in pravnim osebam v terminu med 22. marcem – Dnevom voda in 22. aprilom – Dnevom zemlje, ob izvedbi občinske akcije Pomladansko čiščenje okolja, in sicer se podelita:

 • pohvala "Breza" za dejanja, ki so prispevala k uspehu pri varovanju okolja in si zaslužijo javno pohvalo,
 • graja "Kopina" za opustitev dejanj, katera so vplivala na neurejenost oz. na onesnaženost okolja in zaslužijo javno grajo.

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina.crnomelj@siol.net

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.