Stari trg z novo večnamensko športno površino in obnovljenimi vodnimi koriti

  • 29 December 2020 |

Torek, 29. december - V sklopu projekta »Interpretacija vodnih virov in ekstenzivnih pašnikov v Poljanski dolini« je zdaj urejena večnamenska športna površina v Starem trgu (ureditev tribun in postavitev večnamenskega objekta). Obnovljen je bil tudi sklop vodnih korit z dostopno potjo in lokacija Deskuvsko - Kovačevskega kala. Sočasno z ureditvijo dostopne poti do korit je bilo z lastnimi sredstvi Občine Črnomelj  urejeno tudi odvodnjavanje meteorne vode.

Vsa dela v sklopu projekta so izvedli lokalni podjetniki, in sicer: projektno dokumentacijo za investicijo je pripravilo podjetje Arhimod, Iztok Mrzljak s.p., izvajalec gradbenih del je bilo podjetje Mirabilis d.o.o., dela pa je nadziralo podjetje Ambiens d.o.o.. Vrednost izvedenih del je 71.315,51 EUR z DDV, ki bodo delno sofinancirana tudi s sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Projektni partner Javni zavod Krajinski park Kolpa pa je v okviru projektnih aktivnosti izvedel obnovo naravne vrednote, izvirne jame Peč .

Projekt, ki ga vodi in koordinira RIC Bela krajina skupaj z projektnimi partnerji Občino Črnomelj Kulturnim društvom Stari trg ob Kolpi in Javnim zavodom Krajinski park Kolpa, je sofinanciran s sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).

Več o projektu TUKAJ

Brezplačno hitro testiranje tudi v Črnomlju

  • 24 December 2020 |

Obveščamo vas, da smo z Ministrstvom za zdravje uskladili brezplačno hitro testiranje tudi v Črnomlju, in sicer v ponedeljek, 28. 12. 2020 in torek, 29. 12. 2020 oba dneva od 9. ure do 17. ure. Testiranje bo v Zdravstvenem domu Črnomelj, vhod iz novega parkirišča. 

Občani naj imajo pri sebi zdravstveno kartico in osebni dokument.

Če bi se izkazalo, da ste na testu pozitivni, se takoj izolirajte, pojdite domov s čim manj stikov, kot je mogoče. Doma pokličite svojega izbranega zdravnika, ki vam bo odprl bolniški list. Negativni rezultat testa pomeni, da ste negativni v tistem trenutku. Zato naj vam test ne daje občutka lažne varnosti. Še naprej dosledno upoštevajte vsa priporočila in zaščitne ukrepe.

Pri čakanju na odvzem brisa ves čas vzdržujte medosebno razdaljo vsaj 2 metra in nosite masko. Osnovni pogoj za udeležbo na testiranju je, da ste zdravi, brez znakov in simptomov akutne okužbe dihal in prebavil.

Poslovanje v času božično-novoletnih praznikov

  • 23 December 2020 |

pdfOBVESTILO

Na podlagi 31. člena Uredbe o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 9/18, 14/20 in 167/20) cenjene stranke obveščamo, da bo poslovni čas Občinske uprave Občine Črnomelj:

- v četrtek, 24. 12. 2020 do 13. ure,
- v četrtek, 31. 12. 2020 do 13. ure.

Obveščamo še, da je poslovanje v času božično-novoletnih praznikov zaradi odsotnosti zaposlenih omejeno na nujne zadeve. Vloge lahko oddate v nabiralnik pred vhodom v občinsko stavbo.

Prosimo za razumevanje.

Vesel božič in srečno, zdravo ter uspešno novo leto 2021.

 

 

Vabilo na javno predstavitev idejne zasnove Vrtca Črnomelj, enota Loka

  • 22 December 2020 |

Spoštovane občanke, spoštovani občani, zainteresirana javnost,

vabimo vas na javno predstavitev idejne zasnove Vrtca Črnomelj, enota Loka, ki bo

v torek, 29. 12. 2020 ob 11.00 na naslednji povezavi: https://uni-lj-si.zoom.us/j/96941392096.

Idejno zasnovo bosta predstavili ga. Mojca Gregorski iz podjetja KONTRA arhitekti d.o.o. in ga. Maja Ivanič iz podjetja Oaza d.o.o..

V začetku meseca sta župan občine Črnomelj Andrej Kavšek in direktor podjetja TGH d.o.o. Stjepan Jarnević podpisala pogodbo za projektiranje in gradnjo Vrtca Črnomelj, enota Loka. Vrednost investicije je nekaj več kot 3.500.000 EUR, zaključena pa naj bi bila najkasneje do julija 2022. S podpisom pogodbe se bo začelo projektiranje, ki mu bo sledila gradnja nove stavbe vrtca. Ta bo imela 10 oddelkov s spremljajočimi in upravnimi prostori, v sklopu investicije pa se bo uredila tudi oprema in zunanje površine.

Na lokaciji predvideni za gradnjo sta trenutno dve stavbi grajeni v različnih obdobjih. Novogradnja se bo izvedla na mestu starejše stavbe. Ta se bo s povezovalnim hodnikom povezala z novejšo stavbo obstoječega vrtca, v kateri že delujejo štirje oddelki. Pogodbena vrednost investicije je 3.635.600,00 EUR z DDV. Predvideno je sofinanciranje s strani EKO SKLAD-a v višini 468.100,00 EUR, razliko sredstev pa bo financirala Občina Črnomelj iz proračuna.

Podpisana pogodba vključuje projektiranje, gradbena, obrtniško zaključna in instalacijska dela, dobavo in montažo opreme in izvedbo zunanje ureditve ter ostale storitve za potrebe delovanja nove stavbe.

Vabimo vas na javno predstavitev, kjer boste imeli možnost podajanja predlogov in zastavljanja vprašanj.

pdfPredstavitev novega vrtca v Črnomlju

 

Županova izjava o trenutnih razmerah v času koronavirusa - 18. 12. 2020

  • 18 December 2020 |

Spoštovane občanke, spoštovani občani,

leto je prišlo do konca in ponavadi bi se veselo pripravljali na božična in novoletna praznovanja. Letos nam je žal zagodel virus, kar pa ne pomeni, da ne moremo biti veseli. Še vedno bomo praznovali, le v krogu svoje družine in manj obsežno. Pomembno je, da se pazimo, držimo ukrepov in smo odgovorni.

Stanje okuženosti v naši občini se ne umirja in še naprej ostaja resno. To nas še posebej opozarja, da se moramo držati omejitev in ukrepov. V sodelovanju s Štabom civilne zaščite Črnomelj, Rdečim Križem Črnomelj in Zdravstvenim domom Črnomelj bomo v ponedeljek, 21. 12. 2020 od 9.00 do 12.00 pred stavbo Upravne enote Črnomelj izvedli akcijo »Z masko smo varni«. V akciji bomo razdelili 3.000 zaščitnih mask, s čimer želimo poudariti pomen doslednega upoštevanja ukrepov ob tem prazničnem času, ko so druženja običajno bolj pogosta.

Epidemija je letos marsikomu prekrižala načrte, marsikomu pa je pustila tudi pozitivne spomine. Nedvomno smo doživeli več iskrivih trenutkov preživljanja časa z družino in svojimi najbližjimi ter si vzeli več časa za stvari, za katere ga prej nikoli ni bilo. Pustimo slabe spomine v pozabo in se osredotočimo na dobre.

Spoštovane občanke in občani, želim vam miren božič, v prihajajočem letu pa čarobnosti, zadovoljstva in sreče, predvsem pa zdravja in uspehov na vseh področjih.

Andrej Kavšek
župan občine Črnomelj

Zaključena 17. redna seja Občinskega sveta občine Črnomelj

  • 18 December 2020 |

Petek, 18. december - Občinski svet Občine Črnomelj se je v četrtek, 17. decembra 2020, sestal na 17. redni seji v Kulturnem domu Črnomelj. Dnevni red je obsegal 18 točk dnevnega reda. Člani sveta so se zaradi upoštevanja ukrepov in priporočil NIJZ za preprečevanje COVID-19 sestali v Kulturnem domu Črnomelj, kjer so imeli zagotovljene varnostne pogoje po priporočilih. Na seji so razpravljali o proračunu občine za leto 2021, ki je letos višji in bolj investicijsko naravnan, o spremembah odloka o prometni ureditvi in odloku o odmeri komunalnega prispevka.

Odlok o prometni ureditvi v občini Črnomelj je bil sprejet na seji aprila in v praksi se je izkazalo, da potrebuje spremembe, o katerih so svetniki razpravljali na tej seji. Tako odlok po novem natančneje definira upravičence oproščenega plačila parkirnine in postopek pridobitve parkirne dovolilnice. Ostale sprejete spremembe so obrazložene v gradivu seje. Sprejeli so tudi odlok o odmeri komunalnega prispevka, ki v skladu z novimi državnimi razpisi določa podlage za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo in na novo ureja področje olajšav.

Najpomembnejša točka seje je bil proračun za leto 2021, ki temelji na zagotavljanju kvalitetne infrastrukture na področju komunalnih storitev, prometa, športa, kulture in izobraževanja kar so tudi strateške usmeritve občine. Proračun lahko označimo za zgodovinski, saj izkazuje kar 21.645.690 € prihodkov in 28.225.164 € odhodkov. Proračunski primanjkljaj nameravamo pokriti iz prenesenih denarnih sredstev in dodatnim zadolževanjem. Za investicije v letu 2021 namenjamo kar 57 % vseh sredstev, povišanje pa se nanaša predvsem na planirano izvedbo nadomestne gradnje OŠ Loka, gradnjo vrtca Loka, dograditve OŠ Dragatuš, gradnjo kanalizacije, ureditev infrastrukture v PC TRIS Kanižarica in ostale projekte, ki so razvidni iz posebnega dela proračuna. Proračun za leto 2021 je naravnan k izboljšanju bivanjskega, družbenega in ekonomskega standarda občank in občanov.

 Prihodki po posameznih kategorijah

prohod1

Odhodki po posameznih kategorijah

graf 31

Prikaz višine odhodkov po določenih področjih za leto 2020 in 2021

odho1

Gradivo in obrazložitve vseh ostalih točk dnevnega reda 17. redne seje Občinskega sveta Občine Črnomelj najdete na spletni strani Občine Črnomelj TUKAJ. V dokumentu si lahko preberete natančne obrazložitve posameznih točk.

 

Izjava ZD Črnomelj ob trenutnih razmerah

  • 16 December 2020 |

Zdravstveni dom Črnomelj ob trenutnih razmerah sporoča: 

Spoštovani občani in občanke občine Črnomelj in občine Semič!

Vstopamo v težko pričakovani čas praznikov. Zaradi epidemije bodo letos zelo drugačni.
V zadnjih dneh se v naši regije strmo povečuje število okuženih. Sprašujemo se, kaj gre narobe?

V ponedeljek so nas obvestili, da so vse postelje za covid bolnike v SB Novo mesto polne, za vsak sprejem
se moramo zelo potruditi, da najdemo prosto posteljo v bolnišnici, velikokrat daleč od doma.

Ukrepi, ki so v veljavi so nujno potrebni in koristijo nam vsem. Upoštevajmo varnostno razdaljo, obvezno
nosimo masko, umivajmo in razkužujmo roke. Redno zračimo prostore. Po opravkih se odpravimo samo v
nujnem primeru. Druženja naj bodo omejena samo na člane gospodinjstva.

Zelo pomembno je, da ko dobimo znake bolezni, ostanemo doma in pokličemo izbranega osebnega
zdravnika in se dogovorimo za nadaljnjo obravnavo. Upoštevajmo odrejeno izolacijo in karanteno in v tem
času ne hodimo naokoli. Pacienti, ki so v izolaciji ali karanteni in potrebujejo pregled pri zdravniku, naj pred
prihodom v ZD pokličejo in se dogovorijo za termin pregleda. Pregled bomo opravili v izolacijskih prostorih
– rdeči coni, pomembno pa je, da ne vstopajo v same prostore zdravstvenega doma.

Vsi pogrešamo druženje, prijatelje, a tokrat odgovorno ostanimo doma. Pomagajmo obolelim in
zdravstvenim delavcem, da ne omagamo pod težo covid navala.

V imenu vseh zaposlenih ZD Črnomelj
Strokovna vodja ZD Črnomelj
Gabrijela Plut, dr.med., spec.druž.med.

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina@crnomelj.si

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.