JAVNI POZIV ZA STOJNIČARJE - Tržnica ob Dnevu žena

  • 31 Januar 2020 |

OBČINA ČRNOMELJ OBVEŠČA

da bo v okviru projekta Management mestnih središč – MMS dne 6. 3. 2020, v mestnem jedru Črnomlja organizirala prireditev »RAZVAJAJ SE V MESTU«, v sklopu katere bo izvedena tudi Tržnica ob Dnevu žena. K sodelovanju vabimo trgovce, gostince, vinarje, ustvarjalce oblačil, nakita, pletenih in kvačkanih izdelkov, izdelkov za dom, pridelovalce pekovskih, žitnih, medenih, čokoladnih, mlečnih in podobnih izdelkov, cvetličarje, izdelovalce izdelkov domače obrti in podobnih vsebin primernih dogodku. Za izvajanje prodaje na stojnicah morate biti registrirani za opravljanje dejavnosti oziroma izpolnjevati zakonske pogoje.

Tržnica ob Dnevu žena bo potekala v petek, 6. 3. 2020, v času med 16. in 20. uro.

Na voljo bo 17 stojnic, s čimer je tudi omejeno število sodelujočih na tržnici. Najem stojnic bo brezplačen. Prednost pri najemu imajo ponudniki iz mestnega jedra ter javni zavodi, društva in združenja, do zapolnitve mest tudi drugi ponudniki iz občine Črnomelj, prioritetno po navedenem vrstnem redu, oz. času oddaje popolne vloge.

Prijava mora vsebovati:

Prijavo je potrebno poslati po pošti na naslov Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj, ali po elektronski pošti na naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. ali vložiti osebno v sprejemni pisarni Občine Črnomelj, najpozneje do ponedeljka, 24. 2. 2020.

O izbiri ponudnikov bo odločil organizator prireditve, ponudniki pa bodo o sodelovanju pravočasno obveščeni.

Podrobnejše informacije lahko dobite pri Božidarju Brajkoviču, tel. 30-61-100, e-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. ali pri Mariji Prašin Kolbezen, tel. 30-61-100, e-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

Zaključena 11. redna seja Občinskega sveta Občine Črnomelj

  • 29 Januar 2020 |

Sreda, 29. januar - Občinski svet Občine Črnomelj se je v torek, 28. januarja 2020, sestal na 11. redni seji v sejni sobi Občine Črnomelj. Svet je obravnaval 13 točk dnevnega reda. Člani sveta so med drugim sprejeli proračun občine za leto 2020, predlog za izdajo odloka o prometni ureditvi, sprejeli sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoči družini na domu in potrdili predloge kandidatov za priznanja Občine Črnomelj za leto 2019.

V sprejetem proračunu občine so za leto 2020 planirani do zdaj najvišji prihodki. Med načrtovanimi ključnimi investicijami so gradnja Vrtca Otona Župančiča, OŠ Loka, rekonstrukcija OŠ Dragatuš, dograditev Centra za krepitev zdravja, Kanalizacija Črnomelj, Sekundarni vodovodi in Brv na Majer.

Župančičevo diplomo prejmejo Jaka Birkelbach, ki je že vrsto let aktiven na več področjih kulture, Nastasja Schweiger, mlada kulturna ustvarjalka, in Andrej Kunič, prepoznavni učitelj Glasbene šole Črnomelj, ki je hkrati tudi korepetitor več pevskim zborom. Športnica leta 2019 je Iva Simčič, članica ŠD Ninja, Športnik leta 2019 pa Andraž Cimerman, član Košarkarskega kluba Črnomelj. Športni kolektiv leta 2019 je plesna skupina Destiny's Child, mladi belokranjski plesalci, ki trenirajo pod okriljem Plesnega studia Novo mesto.

Najvišje priznanje plaketo Občine Črnomelj dobi Marija Jelenič, najstarejša živeča tako dijakinja kot tudi profesorica gimnazije v Črnomlju, diplomo Občine Črnomelj pa Jože Vrščaj, poveljnik GZ Črnomelj, in ŠD Butoraj, ki je v preteklem letu praznoval 40 let svojega uspešnega delovanja. Pohvalo »Breza«, ki se podeljuje v sklopu pohval in graj pri urejanju in varovanju okolja v občini Črnomelj, prejme podjetje Akrapovič d.d.. Čestitke vsem prejemnikom.

Ekološka graja »Kopina« za leto 2019 ni bila podeljena, saj žirija ni prejela nobenih predlogov. Celotne obrazložitve kandidatov si lahko preberete v gradivu objavljenem na spletni strani Občine Črnomelj.

Svetniki so poleg proračuna občine za leto 2020, predloga za izdajo odloka o prometni ureditvi in sklepa o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu, sprejeli še okvirni program dela občinskega sveta za 2020, kadrovske in premoženjsko pravne zadeve. Na koncu so svetniki podali še svoja vprašanje in pobude.

Gradivo in obrazložitve vseh ostalih točk dnevnega reda 11. redne seje Občinskega sveta Občine Črnomelj najdete na spletni strani Občine Črnomelj pod zavihkom Občinski svet – Gradivo. V dokumentu si lahko preberete natančne obrazložitve posameznih točk.

Predlog odloka o prometni ureditvi v občini Črnomelj v javni obravnavi

  • 09 Januar 2020 |

Vabimo strokovno in drugo javnost k sodelovanju pri pripravi:

  • Odloka o prometni ureditvi v Občini Črnomelj

V času do 31. 1. 2020 do 10.00 ure lahko vsa zainteresirana javnost, organi in posamezniki na osnutek akta podajo dopolnitve ali predloge sprememb, in sicer pisno na naslov: Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj ali na elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

Priponka:

Predlog odloka

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina.crnomelj@siol.net

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.