Uradno odprtje vodovoda v Pobrežju

  • 11 Februar 2020 |

Torek, 11. februar - V sklopu prireditev ob prazniku občine Črnomelj sta župan občine Črnomelj in predsednik Krajevne skupnosti Adlešiči Peter Veselič danes uradno odprla vodovod v Pobrežju. Vrednost gradnje in nadzora v letu 2019 je znašal 168.724,50 EUR. Od tega je Občina Črnomelj po 23. členu Zakona o financiranju občin pridobila 160.287 EUR nepovratnih sredstev iz državnega proračuna.

Občina Črnomelj je v letu 2019 za 11 prebivalcev naselja Pobrežje zgradila 1 km vodovoda, ki jim omogoča zanesljivo oskrbo s pitno vodo in gašenje požarov na dveh hidrantih. V jaška sta vgrajena tudi dva reducirna ventila, ki zmanjšujeta prevelike pritiske v vodovodnih ceveh. Projektna dokumentacija za vodovod je bila izdelana že v letu 2017, po ureditvi služnosti pa je občina gradbeno dovoljenje pridobila v aprilu leta 2019.

Izvajalec del je bilo Javno podjetje Komunala Črnomelj d.o.o., nadzornik  Markus projektiranje, svetovanje in nadzor, Marko Stopar s.p., projektant vodovoda pa je bil Rade Kovačević iz podjetja Projekt inženiring d.o.o. iz Ljubljane.

Za kulturni program so poskrbeli učenci iz podružnične osnovne šole Adlešiči, program pa je povezoval Jaka Birkelbach.

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina@crnomelj.si

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.