POZIV k oddaji pobud za spremembe in dopolnitve OPPN Majer in OLN mestno jedro Črnomelj

  • 12 Februar 2020 |

Sporočamo, da bo Občina Črnomelj pričela s spremembami in dopolnitvami Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Majer (OPPN) ter Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za mestno jedro Črnomelj.

Pozivamo lastnike zemljišč, v kolikor imate potrebe glede uvajanja (sprejemljivih) poslovnih in storitvenih dejavnosti, meril in pogojev za oblikovanje in umeščanje objektov ter določil glede opremljanja z infrastrukturo in podobno, da podate pobudo v pisni obliki. Glede na naravo spremembe oz. dopolnitve je dobrodošla tudi grafična ponazoritev. Vlogo s podatki o zemljiški parceli, katastrski občini ter opisu pobude pošljite na elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.ali po navadni pošti na naslov: Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj vsaj do četrtka 27.2.2020. Na podlagi obsega in zahtevnosti pobude bo ocenjen tudi strošek soudeležbe priprave prostorskega akta.

INFORMACIJA ZA JAVNOST - Uradno odprtje vodovoda v Pobrežju

  • 11 Februar 2020 |

V sklopu prireditev ob prazniku občine Črnomelj sta župan občine Črnomelj in predsednik Krajevne skupnosti Adlešiči Peter Veselič v torek, 11. 2. 2020 uradno odprla vodovod v Pobrežju. Vrednost gradnje in nadzora v letu 2019 je znašal 168.724,50 EUR. Od tega je Občina Črnomelj po 23. členu Zakona o financiranju občin pridobila 160.287 EUR nepovratnih sredstev iz državnega proračuna.

Občina Črnomelj je v letu 2019 za 11 prebivalcev naselja Pobrežje zgradila 1 km vodovoda, ki jim omogoča zanesljivo oskrbo s pitno vodo in gašenje požarov na dveh hidrantih. V jaška sta vgrajena tudi dva reducirna ventila, ki zmanjšujeta prevelike pritiske v vodovodnih ceveh. Projektna dokumentacija za vodovod je bila izdelana že v letu 2017, po ureditvi služnosti pa je občina gradbeno dovoljenje pridobila v aprilu leta 2019.

Izvajalec del je bilo Javno podjetje Komunala Črnomelj d.o.o., nadzornik  Markus projektiranje, svetovanje in nadzor, Marko Stopar s.p., projektant vodovoda pa je bil Rade Kovačević iz podjetja Projekt inženiring d.o.o. iz Ljubljane.

Za kulturni program so poskrbeli učenci iz podružnične osnovne šole Adlešiči, program pa je povezoval Jaka Birkelbach.

Uradno odprtje vodovoda v Pobrežju

  • 11 Februar 2020 |

Torek, 11. februar - V sklopu prireditev ob prazniku občine Črnomelj sta župan občine Črnomelj in predsednik Krajevne skupnosti Adlešiči Peter Veselič danes uradno odprla vodovod v Pobrežju. Vrednost gradnje in nadzora v letu 2019 je znašal 168.724,50 EUR. Od tega je Občina Črnomelj po 23. členu Zakona o financiranju občin pridobila 160.287 EUR nepovratnih sredstev iz državnega proračuna.

Občina Črnomelj je v letu 2019 za 11 prebivalcev naselja Pobrežje zgradila 1 km vodovoda, ki jim omogoča zanesljivo oskrbo s pitno vodo in gašenje požarov na dveh hidrantih. V jaška sta vgrajena tudi dva reducirna ventila, ki zmanjšujeta prevelike pritiske v vodovodnih ceveh. Projektna dokumentacija za vodovod je bila izdelana že v letu 2017, po ureditvi služnosti pa je občina gradbeno dovoljenje pridobila v aprilu leta 2019.

Izvajalec del je bilo Javno podjetje Komunala Črnomelj d.o.o., nadzornik  Markus projektiranje, svetovanje in nadzor, Marko Stopar s.p., projektant vodovoda pa je bil Rade Kovačević iz podjetja Projekt inženiring d.o.o. iz Ljubljane.

Za kulturni program so poskrbeli učenci iz podružnične osnovne šole Adlešiči, program pa je povezoval Jaka Birkelbach.

Črnomelj z brezplačnimi prevozi za starejše »Senior«

  • 07 Februar 2020 |

Petek, 6. februar – Na območju občine Črnomelj bo odslej na voljo storitev brezplačnih prevozov za starejše »Senior«. V četrtek, 6. 2. 2020, je župan občine Črnomelj Andrej Kavšek uradno predal ključe avtomobila za brezplačne prevoze starejših Domu starejših občanov Črnomelj. Ta bo storitev koordiniral, prevoze pa bodo opravljali vozniki prostovoljci iz Društva upokojencev Črnomelj. Na uradni predaji avtomobila, ki je bila pred domom, je spregovorila direktorica DSO Črnomelj Valerija Lekić Poljšak, prisotne pa je nagovoril tudi župan.

Upravičenci do brezplačnega prevoza so občani starejši od 65 let, ki so samostojni pri opravljanju vseh življenjskih potreb in ki si sami ne morejo zagotoviti prevoza ter imajo prijavljeno stalno bivališče v Občini Črnomelj. Prevozi za starostnike se bodo praviloma izvajali le na območju Bele krajine, izjemoma tudi na območju Novega mesta.

Uporabniki bodo prevoz lahko uporabili predvsem zaradi obiska zdravnika, lekarne oz. za reševanje zadev pri uradnih organih. V primeru, da bo vozilo prosto se lahko prevozi opravijo tudi za opravke v trgovini, obisk pokopališča in podobno.

Prevozi se bodo izvajali od ponedeljka do petka, razen ob praznikih, praviloma v času med 7. in 16. uro, naročilo za prevoz pa se sporoči koordinatorju prevozov najmanj tri delovne dneve pred potrebnim prevozom, med 14. in 20. uro, na telefonsko številko 051-242-585. Uporabniki sami nosijo stroške morebitnih parkirnin ali cestnin.

Kot projektni partner pri projektu sodeluje tudi Lions klub Podzemelj Bela krajina.

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina.crnomelj@siol.net

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.