Gradnja Ekonomsko poslovne infrastrukture v Poslovni coni TRIS Kanižarica 2. del: ceste B1, G3 in G

  • 12 Maj 2020 |

Občina Črnomelj kljub nastalim razmeram zaradi COVID 19, izvaja dela na terenu v sklopu investicije, ki je sofinancirana s strani Republike Slovenije in Evropske unije iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Dela so v zaključni fazi, saj je potrebno položiti samo še zaključni sloj asfalta in izvesti manjša zaključna dela. Glede na pogodbo je rok za končanje del junij 2020, ker pa je bila zima ugodna za izvajanje gradbenih del, bodo ta verjetno zaključena prej – predvidoma do konca maja 2020. Tako bo PC TRIS Kanižarica s svojimi poslovnimi subjekti pridobila 475 m nove infrastrukture in boljše pogoje za razvoj svojih dejavnosti. Z zaključeno investicijo bo dopolnjen občuten del infrastrukture v južnem delu poslovne cone in glede na to, da je kar nekaj parcel na tem območju nepozidanih, se bodo odprle možnosti da se še kakšen poslovni subjekt odloči svojo dejavnost preseliti v ta del poslovne cone.

Občina je v tem projektu upravičena do sofinanciranja upravičenih stroškov v višini do največ 405.965,88 EUR. Navedena sredstva predstavljajo 100% delež upravičenih stroškov operacije, od tega nepovratna sredstva predstavljajo 75% sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in 25% namenskih sredstev državnega proračuna. Preostali del do celotne vrednosti investicije bo zagotovljen iz proračuna Občine Črnomelj.

junij 2019

11 33

april 2020

22 44

maj 2020

20200513 102629 20200513 102650

 »Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.«

rts

 

 

 

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina.crnomelj@siol.net

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.