Obvestilo JP Komunala Črnomelj o načinu dela - 4. 5. 2020

  • 04 Maj 2020 |

"Ukrepi za preprečevanje širjenja virusa se postopoma sproščajo in temu sledimo tudi na Komunali. Zato se s 4. 5. 2020 vračamo skoraj v »normalno« delo.

• Sprejem strank na sedežu podjetja – obiski strank v sprejemni pisarni so zopet možni. Pri obiskih je seveda potrebno upoštevati vse ukrepe, ki veljajo tudi na splošno pri obiskih drugih ustanov (zaščitna maska, razkuževanje rok ter posamično vstopanje). Za obiske pri drugih strokovnih sodelavcih pa je še vedno potrebna predhodna telefonska najava.
• Sprejem odpadkov na zbirnih centrih na Vranovičih in v Semiču poteka v dopoldanskem času ob že objavljenih posebnih pogojih. Pripravljamo se tudi, da bi bil zbirni center Vranoviči odprt tudi popoldan.
• Program čiščenja greznic in MKČN se je ponovno začel izvajati. Prav tako praznimo greznice po naročilu.
• Prevozi pitne vode za uporabnike, ki niso priključeni na javni vodovod poteka po ustaljeni praksi. Podaljšal se je rok za realizacijo naročila. Gasilci, ki opravljajo prevoze so vpeti tudi v druge ukrepe pomoči, zato bo pitna voda pripeljana v roku štirih dni od prejema naročila.
• Veljajo tudi določene omejitve pri organizaciji pogrebov. O omejitvah se pogovorimo s svojci na sprejemu, na splošno pa velja, da se izvajajo pogrebi samo v ožjem družinskem krogu.
• Začele so se košnje ter druga dela v sklopu pogodbe za vzdrževanje mesta in zelenih površin. S tem smo začeli tudi s programom javnih del.
• Odvoz kosovnih odpadkov po sistemu od vrat do vrat zaenkrat še ne izvajamo. Razlog je pomanjkanje kapacitet. Delno tudi zaradi ukrepov preprečevanja širjenja okužbe (ljudje so bili več doma), delno pa zaradi spomladanske sezone, je količina odpadkov v aprilu skokovito narasla, poslabšal pa se je tudi delež ločeno zbranih odpadkov. Zato vse proste kapacitete porabimo za (čim bolj) sprotno ravnanje z nastalimi odpadki. Začeli pa smo odvažati tudi odpadno embalažo, ki se je »nabirala« skoraj pol leta."

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina.crnomelj@siol.net

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.