Za varno pot pešcev v Vojni vasi zarisane talne oznake

  • 10 Avgust 2020 |

Ponedeljek, 10. avgust - Občina Črnomelj je s ciljem izboljšanja prometne varnosti predvidela ureditev javne poti v Vojni vasi v prijaznejšo in varnejšo za pešce.

Na odseku javne poti v Vojni vasi od križišča z Zadružno cesto pa do odcepa za cerkev ni bilo mogoče zgraditi pločnika, kateri bi bil prepotreben za varnost pešcev na tem odseku. Zato se je Občina Črnomelj odločila za alternativni ukrep, označitev koridorja – steze za pešce na cestišču, ki vsaj malo pripomore k večji varnosti pešcev.

Pas za pešce je označen z modro barvo, kar je skladno s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah.

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina@crnomelj.si

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.