Obvestilo FURSa o ponovnem osebnem vročanju odločb NUSZ 2021

 • 22 Oktober 2021 |

Na podlagi dopisa Ministrstva za finance, Finančne uprave RS, Finančnega urada Novo mesto, št. 4224-24/2021-65, z dne 19. 10. 2021, obveščamo, da je Finančni urad Novo mesto izvedel ponovno vročanje odločb NUSZ za Občino Črnomelj za leto 2021.

Zavezancem, ki niso v roku poravnali prvega obroka, so odločbe ponovno poslane z osebno vročitvijo in novimi datumi zapadlosti plačil.

Datum odpreme odločb: 21. 10. 2021

         Datumi zapadlosti (2 obroka):

 1. obrok: 8. 12. 2021
 2. obrok: 7. 2. 2022

  Datumi zapadlosti (4 obroki):

  1. obrok: 8. 12. 2021
  2. obrok: 7. 1. 2022
  3. obrok: 7. 2. 2022
  4. obrok: 8. 3. 2022

  Zavezanci imajo možnost vpogleda do teh podatkov na ravni občine tudi na spletni strani Finančne uprave RS https://www.fu.gov.si/ .
  Kontakt: Finančni urad Novo mesto

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina@crnomelj.si

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.