O poslovni coni TRIS Kanižarica

  • 11 November 2021 |

Poslovna cona Tehnološko razvojno industrijsko središče Kanižarica (TRIS) je v naši občini največja poslovna cona. Nahaja se na območju nekdanjega rudniškega kompleksa in je namenjena domačim ter tujim vlagateljem. Ima največjo ponudbo parcel za gradnjo proizvodno-poslovnih objektov v širši regiji Dolenjske in Bele krajine. Občina si prizadeva za najboljše pogoje delovanja vseh podjetnikov v poslovni coni, zato redno in sistematično ureja potrebno infrastrukturo v coni.

Poslovna cona je zaradi svoje lege in primernosti območje interesa mnogih vlagateljev, zato je Občina Črnomelj leta 2004 sprejela spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta, v katerem je bilo tako pridobljenih novih 83 ha stavbnih zemljišč za proizvodne, storitvene, poslovne, servisne, skladiščne, komunalne in ostale dejavnosti.

Na območju Poslovne cone TRIS Kanižarica je tako danes po prostorskem načrtu na voljo večje število zemljišč v velikosti od 2.000 m² do 10.000 m², katerih lega omogoča združevanje posameznih enot glede na potrebe investitorja. Skupna velikost cone je 115 ha. Od tega je na ožjem območju že pozidanih 36 ha površin, za gradnjo pa je razpoložljivih še 34 ha zemljišč.

Posamezne površine se urejajo postopoma v skladu s potrebami investitorjev in posledično s proračunskimi sposobnostmi Občine ter razpisi za evropska sredstva. Trenutno na območju cone deluje 30 podjetij, ki zaposluje 493 ljudi (podatki iz septembra 2020).

Preko območja poslovne cone je načrtovan priključek na tretjo razvojno os. V območje sta predvideni dve vstopni točki, kar vsekakor predstavlja novo razvojno težišče cone, saj bodo poslovni subjekti lažje dostopni in imeli boljšo cestno povezavo.

1

 

Izgrajena infrastruktura 2017 2021

 

 

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina@crnomelj.si

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.