Obvestilo Občine Črnomelj o aktualnih razmerah glede korona virusa

  • 26 November 2021 |

Spoštovane občanke in občani,

število aktivno okuženih oseb v občini Črnomelj konstantno narašča že od začetka oktobra, ko je bilo okuženih 62 oseb do danes, ko imamo 353 okuženih oseb, kar je največ v celotnem času od pojava prve okužbe.

V spodnjem grafu je razvidno gibanje aktivno okuženih oseb v Sloveniji in občini Črnomelj preračunano na 100.000 prebivalcev skozi celotno obdobje epidemije. V Sloveniji se je število okuženih pričelo zmanjševati, v naši občini pa raste še naprej.

Graf

Nacionalni inštitut za javno zdravje je pripravil model švicarskega sira, ki dobro ponazarja nujnost upoštevanja ukrepov:

Model švicarskega sira

Model predstavlja več plasti (rezin), ki skupaj dokazano preprečujejo širjenje koronavirusa. Poteka na dveh ravneh odgovornosti:

  • osebna odgovornost: vzdržujemo medosebno razdaljo, ob prvih znakih bolezni ostanemo doma, uporabljamo zaščitno masko, skrbimo za higieno rok in kašlja, ne dotikamo se obraza, čim manj časa se zadržujmo v gneči;
  • družbena odgovornost: dosledno upoštevamo ukrep hitrega testiranja in sledenja, prezračujemo prostore, spremljamo vladne ukrepe in finančno podporo, spoštujemo ukrepa karantene in izolacije, cepimo se.

Za uspešno zmanjšanje števila okuženih je potrebno upoštevati čim več sprejetih ukrepov. Izvajanje samo enega ukrepe ne zadostuje.

Ostanite zdravi. 

Postaja za električna kolesa v mestnem jedru Črnomlja

  • 26 November 2021 |

Petek, 26. november - Občina Črnomelj je v sklopu projekta Kolesarska veriga na podeželju postavila postajo za izposojo koles, ki bo opremljena z električnimi kolesi. Z izposojo koles začnemo predvidoma naslednje leto aprila, takoj ko bodo primerne temperature.

Vrednost investicije v naši občini je znašala 27.500 EUR od tega je nekaj več kot 19.000 EUR odobrenih sofinancerskih sredstev s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in okoli 8.300 EUR iz proračuna Občine Črnomelj.

Občina Črnomelj je s posameznimi drugimi občinami na območju Lokalne akcijske skupine Dolenjske in Bele krajine pristopila k projektu sodelovanja s ciljem vzpostavitve kolesarske verige na podeželju. Namen projekta je postaviti postaje z električnimi kolesi in narediti kolesarsko povezavo na podeželju od Gorenjske do Bele krajine. Več o projektu si lahko preberete na tej povezavi.

Veriga na podeželju

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina@crnomelj.si

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.