Županova izjava glede trenutnih razmer

  • 04 November 2021 |

Spoštovane občanke, spoštovani občani,

kot ste lahko zasledili, se epidemiološka situacija zaradi številnih okužb s koronavirusom zelo poslabšuje. Zaradi mrzlega vremena, prenizke precepljenosti prebivalstva in neupoštevanja pogoja PCT se virus vse hitreje širi, kar se odraža tudi v večjem številu okužb in bolnišničnih zdravljenj.

Želim vas spomniti na veljavne ukrepe in vas spodbuditi k upoštevanju pogoja PCT. Žal samo opozorila niso učinkovita, ampak je potrebno dosledno upoštevanje le teh s strani vseh občanov. Pravzaprav gre za vaše zdravje in zdravje vseh okoli vas.

Število okuženih se v občini Črnomelj v letu 2021 z rahlimi odstopanji giblje tako kot povprečje v državi. Približujemo pa se obdobju, ko je v lanskem letu pri nas število okužb začelo z rastjo odstopati od državnega povprečja. Zato vas še enkrat pozivam, da v tem času upoštevate ukrepe in predpise. Verjamem, da noben od nas ne želi, da se država spet zapira. Sam vem, da si želim normalnega življenja in izvedbo vseh dogodkov, ki so planirani v novembru in decembru. A to bo mogoče le ob doslednem upoštevanju pogoja PCT.

Naj vam predstavim še nekaj statističnih podatkov, ki so sicer dostopni vsem na uradnih spletnih portalih NIJZ. Do torka, 2. 11., je bilo v naši občini z vsemi odmerki cepljenih 6.844 ali 47,8 % občanov. Kot je razvidno iz podatkov, se je cepljenje v zadnjih dveh tednih skoraj zaustavilo in je dnevno s prvim odmerkom cepiva cepljeno manj kot 10 oseb dnevno.

Če upoštevamo še prekuženost je od 1.5. do 1.11. okužbo prebolelo 682 oseb, kar predstavlja 4,76 % občanov. Skupaj polno cepljenih in prekuženih je približno 52,5% občanov. Po precepljenosti se nahajamo v zadnji tretjini vseh občin v Sloveniji. Od večjih občin (več kot 10.000 prebivalcev) ima nižjo precepljenost od nas 8 občin, višjo pa 45 občin.

In če se primerjamo še z ostalimi državami lahko ugotovimo, da so Italija, Velika Britanija, Nemčija in ostale zahodne razvite države ukrotile epidemijo zahvaljujoč visoki precepljenosti (čez 80%), ki so jo dosegli v dokaj kratkem času. Na drugi strani imajo vzhodne države na čelu z Rusijo nizko precepljenost (bistveno pod 50%) in posledično velike težave ter žal veliko smrtnih žrtev. Torej jasno je, da je potrebna visoka precepljenost v čim krajšem času. Brez tega so tudi ukrepi brez učinka.

Spoštovane občanke in občani, na nas je, da ostanemo zdravi. 

Foto: https://covid-19.sledilnik.org/sl/stats

Kmalu prometno in komunalno urejen del romskega naselja v Kanižarici

  • 04 November 2021 |

Četrtek, 4. november - Občina Črnomelj je s strani Urada Vlade RS za narodnosti pridobila 85.637 EUR na podlagi česar sta Andrej Kavšek, župan občine Črnomelj in direktor podjetja TELEG-M d.o.o., Milovan Gazibarić, podpisala pogodbo za Prometno in komunalno ureditev dela romskega naselja v Kanižarici. Dela so od danes v izvajanju in bodo izvedena do 30. 11. 2021.

Občina Črnomelj je sredstva pridobila na podlagi 20. a člena Zakona o financiranju občin za sofinanciranje uresničevanja ustavnih pravic stalno naseljene romske skupnosti. Vrednost vseh gradbenih del znaša 93.542,11 EUR, vrednost nadzora pa 4.416,40 EUR. 12.321,51 EUR je zagotovljenih v proračunu občine Črnomelj.

Za nadzor je bilo izbrano podjetje Markus projektiranje, svetovanje in nadzor Marko Stopar s.p.

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina@crnomelj.si

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.