Občina Črnomelj s celostno grafično podobo

 • 01 December 2021 |

Sreda, 1. december - Občina Črnomelj predstavlja novo celostno grafično podobo (CGP), ki bo odslej predstavljala identiteto občine. Nova podoba s posodobljenim grbom in zastavo predstavlja Občino Črnomelj v sveži in urejeni podobi.

Eden od temeljev vzpostavitve nove grafične podobe je sprejem Odloka o grbu in zastavi Občine Črnomelj, ki je bil sprejet letos maja. CGP Občine Črnomelj je, tako kot grb in zastavo, zasnoval in oblikoval priznani slovenski slikar in oblikovalec Žiga Okorn.

Z novim CGP se Občina Črnomelj pridružuje občinam in drugim organizacijam, ki že sledijo standardom sodobne grafične podobe. Nov CGP prikazuje starost in bogato dediščino mesta Črnomelj, ki se preliva s sodobnim pristopom grafičnega oblikovanja.

pdfPriročnik za uporabo

Začetek pridobivanja predlogov za občinska priznanja

 • 01 December 2021 |

Foto. Uroš Raztresen

Sreda, 1. december - Občina Črnomelj oziroma Žirija za podeljevanje naziva častni občan Občine Črnomelj, Žirija za podeljevanje Župančičevih priznanj, Žirija za podeljevanje priznanj Občine Črnomelj, Žirija za podelitev priznanj na področju športa in Žirija za podeljevanje pohval in graj pri urejanju in varovanju okolja z današnjim dnem 1. 12. 2021 objavljajo razpise za pridobivanje predlogov za podelitev naziva častni občan, ki je praviloma objavljen enkrat v mandatnem obdobju, ter za podelitev Župančičevih priznanj, priznanj občine Črnomelj, priznanj za dosežke na področju športa ter pohval in graj pri urejanju in varovanju okolja, vse za leto 2021.

Razpis za naziv ČASTNI OBČAN je s priloženim obrazcem in soglasjem kandidata objavljen NA TEJ POVEZAVI.
Razpisi za vsa priznanja v 2021 so s priloženimi obrazci za predložitev predlogov s soglasjem kandidatov objavljeni 
NA TEJ POVEZAVI.

Rok za oddajo predlogov je sreda, 29. 12. 2021, do 15. ure.


Občina Črnomelj podeljuje naslednja priznanja (dosedanji dobitniki priznanj so objavljeni NA TEJ POVEZAVI):

Naziv častni občan je najvišje priznanje, ki ga prejme posameznik, katerega delo in aktivnosti predstavljajo pomembne zasluge na katerem koli področju človekove ustvarjalnosti. Kriteriji za podelitev naziva častni občan so izjemni dosežki življenjskega dela, ki ga oblikujejo vizionarstvo, dobrobit, sodelovanje in skrb za razvoj, blaginjo, ugled in promocijo občine v Republiki Sloveniji in v tujini. Naziv častni občan se praviloma podeljuje enkrat v mandatnem obdobju občinskega sveta v razmaku štirih let, izjemoma na podlagi posebej sprejetega sklepa občinskega sveta tudi pogosteje. Naziv je trajen in se prejemniku podeli enkrat. Naziv častni občan se izroči na svečan način na osrednji prireditvi ob prazniku Občine Črnomelj.

Župančičeva priznanja se podeljujejo ob kulturnem prazniku fizičnim in pravnim osebam, ki so s svojim ljubiteljskim ali poklicnim delom strokovno, aktivno, ustvarjalno, organizacijsko in kakovostno delovali na področju kulturnih dejavnosti ter so dosegli pomembne uspehe in dosežke trajnejše vrednosti tako v občini kot izven njenih meja, s svojim delom pa so opazno obogatili kulturno dejavnost v lokalnem okolju in prispevali k prepoznavnosti ter kulturni ozaveščenosti. In sicer se podelijo:

 • Župančičeve diplome za izredno pomembne enkratne dosežke v preteklem letu ali za večletno udejstvovanje na področju kulture,
 • Župančičeva plaketa za življenjsko uspešno in predano delo na kulturnem področju.

Priznanja Občine Črnomelj se podeljuje ob prazniku Občine Črnomelj fizičnim in pravnim osebam za izredno uspešno delo, ki je prispevalo k napredku, ugledu in uspehu občine na področju gospodarstva, vzgoje in izobraževanja, kulture, športa, zdravstva in socialnega varstva, obrambe in zaščite ter drugih zadev javnega pomena za občino Črnomelj. In sicer se podelijo:

 • diplome za pomembne enkratne dosežke in uspehe,
 • plaketa za dolgoletno izredno uspešno in predano delovanje.

Priznanja za dosežke na področju športa se podeljuje ob prazniku Občine Črnomelj za najboljše dosežke in uspehe na področjušporta, ki jih je v letu, za katero se podeljuje priznanje, dosegel posameznik ali ekipa (dva ali več športikov) in so pomembno prispevali k razvoju in ugledu športa v občini Črnomelj. In sicer se podelijo:

 • športnik leta za visoke športne dosežke v mladinski in članski kategoriji določene individualne ali kolektivne športne panoge,
 • športnica leta za visoke športne dosežke v mladinski in članski kategoriji določene individualne ali kolektivne športne panoge,
 • športna ekipa leta za visoke športne dosežke določene individualne ali kolektivne športne panoge,
 • mladi perspektivni športnik za visoke športne dosežke posameznika do 18 leta starosti v določeni individualni ali kolektivni športni panogi, ki še posebej izstopajo, pri čemer tekmuje posamezno ali na tekmovanjih zastopa vzgojno izobraževalno ustanovo ali športno organizacijo,
 • športni dosežek leta za posamezne izjemne rezultate in dosežke na področju športa, ki jih je posameznik ali ekipa, v letu za katero se priznanje podeli, dosegla v individualni ali kolektivni športni panogi ter so prispevali k promociji športa in prepoznavnosti občine (podeli se lahko tudi športnim pedagogom in trenerjem).

Pohval in graje pri urejanju in varovanju okolja se podeljuje fizičnim in pravnim osebam v terminu med 22. marcem – Dnevom voda in 22. aprilom – Dnevom zemlje, ob izvedbi občinske akcije Pomladansko čiščenje okolja, in sicer se podelita:

 • pohvala "Breza" za dejanja, ki so prispevala k uspehu pri varovanju okolja in si zaslužijo javno pohvalo,
 • graja "Kopina" za opustitev dejanj, katera so vplivala na neurejenost oz. na onesnaženost okolja in zaslužijo javno grajo.

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina@crnomelj.si

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.