Rok za oddajo predlogov za občinska priznanja je jutri do 15. ure

 • 28 December 2021 |

Foto. Uroš Raztresen

Razpis za naziv ČASTNI OBČAN je s priloženim obrazcem in soglasjem kandidata objavljen NA TEJ POVEZAVI.
Razpisi za vsa priznanja v 2021 so s priloženimi obrazci za predložitev predlogov s soglasjem kandidatov objavljeni 
NA TEJ POVEZAVI.

Rok za oddajo predlogov je sreda, 29. 12. 2021, do 15. ure.


Občina Črnomelj podeljuje naslednja priznanja (dosedanji dobitniki priznanj so objavljeni NA TEJ POVEZAVI):

Naziv častni občan je najvišje priznanje, ki ga prejme posameznik, katerega delo in aktivnosti predstavljajo pomembne zasluge na katerem koli področju človekove ustvarjalnosti. Kriteriji za podelitev naziva častni občan so izjemni dosežki življenjskega dela, ki ga oblikujejo vizionarstvo, dobrobit, sodelovanje in skrb za razvoj, blaginjo, ugled in promocijo občine v Republiki Sloveniji in v tujini. Naziv častni občan se praviloma podeljuje enkrat v mandatnem obdobju občinskega sveta v razmaku štirih let, izjemoma na podlagi posebej sprejetega sklepa občinskega sveta tudi pogosteje. Naziv je trajen in se prejemniku podeli enkrat. Naziv častni občan se izroči na svečan način na osrednji prireditvi ob prazniku Občine Črnomelj.

Župančičeva priznanja se podeljujejo ob kulturnem prazniku fizičnim in pravnim osebam, ki so s svojim ljubiteljskim ali poklicnim delom strokovno, aktivno, ustvarjalno, organizacijsko in kakovostno delovali na področju kulturnih dejavnosti ter so dosegli pomembne uspehe in dosežke trajnejše vrednosti tako v občini kot izven njenih meja, s svojim delom pa so opazno obogatili kulturno dejavnost v lokalnem okolju in prispevali k prepoznavnosti ter kulturni ozaveščenosti. In sicer se podelijo:

 • Župančičeve diplome za izredno pomembne enkratne dosežke v preteklem letu ali za večletno udejstvovanje na področju kulture,
 • Župančičeva plaketa za življenjsko uspešno in predano delo na kulturnem področju.

Priznanja Občine Črnomelj se podeljuje ob prazniku Občine Črnomelj fizičnim in pravnim osebam za izredno uspešno delo, ki je prispevalo k napredku, ugledu in uspehu občine na področju gospodarstva, vzgoje in izobraževanja, kulture, športa, zdravstva in socialnega varstva, obrambe in zaščite ter drugih zadev javnega pomena za občino Črnomelj. In sicer se podelijo:

 • diplome za pomembne enkratne dosežke in uspehe,
 • plaketa za dolgoletno izredno uspešno in predano delovanje.

Priznanja za dosežke na področju športa se podeljuje ob prazniku Občine Črnomelj za najboljše dosežke in uspehe na področjušporta, ki jih je v letu, za katero se podeljuje priznanje, dosegel posameznik ali ekipa (dva ali več športikov) in so pomembno prispevali k razvoju in ugledu športa v občini Črnomelj. In sicer se podelijo:

 • športnik leta za visoke športne dosežke v mladinski in članski kategoriji določene individualne ali kolektivne športne panoge,
 • športnica leta za visoke športne dosežke v mladinski in članski kategoriji določene individualne ali kolektivne športne panoge,
 • športna ekipa leta za visoke športne dosežke določene individualne ali kolektivne športne panoge,
 • mladi perspektivni športnik za visoke športne dosežke posameznika do 18 leta starosti v določeni individualni ali kolektivni športni panogi, ki še posebej izstopajo, pri čemer tekmuje posamezno ali na tekmovanjih zastopa vzgojno izobraževalno ustanovo ali športno organizacijo,
 • športni dosežek leta za posamezne izjemne rezultate in dosežke na področju športa, ki jih je posameznik ali ekipa, v letu za katero se priznanje podeli, dosegla v individualni ali kolektivni športni panogi ter so prispevali k promociji športa in prepoznavnosti občine (podeli se lahko tudi športnim pedagogom in trenerjem).

Pohval in graje pri urejanju in varovanju okolja se podeljuje fizičnim in pravnim osebam v terminu med 22. marcem – Dnevom voda in 22. aprilom – Dnevom zemlje, ob izvedbi občinske akcije Pomladansko čiščenje okolja, in sicer se podelita:

 • pohvala "Breza" za dejanja, ki so prispevala k uspehu pri varovanju okolja in si zaslužijo javno pohvalo,
 • graja "Kopina" za opustitev dejanj, katera so vplivala na neurejenost oz. na onesnaženost okolja in zaslužijo javno grajo.

Osrednja občinska prireditev ob dnevu samostojnosti in enotnosti

 • 24 December 2021 |

Petek, 24. december - V Kulturnem domu Črnomelj je sinoči potekala osrednja občinska proslava ob državnem prazniku dnevu samostojnosti in enotnosti. Slavnostni govornik je bil župan občine Črnomelj Andrej Kavšek.

Župan je v svojem govoru spomnil na pomen in simboliko 26. decembra, hkrati pa je ob koncu leta podal nekaj misli ob snovanju načrtov za prihodnje leto ter čestital vsem od državnem prazniku in prihajajočih božično-novoletnih praznikih.

Za kulturni program, ki je nastal v organizaciji JSKD OI Črnomelj, je z ubranim petjem poskrbela Mladinska vokalna skupina Glasbene Matice Ljubljana pod vodstvom Irme Močnik, na lutnji pa je skupino spremljal Izidor Erazem Grafenauer. Uvodoma je slovensko himno zapel Gašper Mihelič, program pa je povezoval Jaka Birkelbach.

FOTO: Jani Pavlin

Stari trg ob Kolpi z bogatejšo opremo v športnem parku

 • 21 December 2021 |

Torek, 21. december - V Starem trgu ob Kolpi so v športnem parku umeščene nove zunanje vadbene naprave. S tem je sedaj zaokrožena celota športnega igrišča in pridobljen prostor za nove aktivnosti. Igrišče je odprtega tipa in je namenjeno vsem otrokom, mladini ali odraslim, ki bi si želeli rekreacije na prostem. Investicija je bila vredna nekaj več kot 54.500 EUR z DDV.

Razširitev igrišča z vadbeno opremo in igrali za otroke sta opravili podjetji PGP Urbanija Slavka Urbanija, s.p. in IMEX Trade trgovsko podjetje, d.o.o.

Občina Črnomelj se je v aprilu 2021 prijavila na Javni razpis za sofinanciranje investicij v rekonstrukcije športnih bazenov ter posodobitve ali vzpostavitve novih zunanjih športnih površin v letu 2021. S strani Ministrstva za izobraževanje znanost in šport je tako pridobila sredstva v višini 22.916,66 EUR, in sicer za prijavljeno investicijo »Razširitev in posodobitev športnega parka Stari trg ob Kolpi«. Kljub pozni odločitvi o odobrenih sredstvih Ministrstva za šolstvo in dolgih nabavnih rokih vadbene opreme ter igral nam je posodobitve športnega park uspelo zaključiti.

Občina Črnomelj z novo strategijo za mlade 2022 – 2027

 • 20 December 2021 |

Ponedeljek, 20. december - Občinski svet občine Črnomelj je na seji pretekli teden obravnaval in sprejel Strategijo za mlade v občini Črnomelj 2022 – 2027, ki bo v naslednjih letih začrtala delovanje Občine Črnomelj na mladinskem področju. Ker je strategija živ dokument, ki se sproti spreminja in dopolnjuje glede na potrebe iz okolja, vabimo vse mlade v starosti od 15 do 29 let, da pošljejo svoje predloge za dopolnitev strategije.

K izdelavi strategije smo pristopili skupaj z Mladinskim centrom BIT in zunanjim izvajalcem z izvedbo spletne ankete in s serijo petih delavnic, na katerih so mladi oblikovali ukrepe zapisane v strategiji.

Vabimo vas, da strategijo preberete in nam na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.  pošljete svoje morebitne predloge za dopolnitev strategije. Prdloge bomo obravnavali in jih smiselno umestili v strategijo, ki je živ dokument in se dopolnjuje glede na potrebe iz okolja. Zato si zares želimo, da jo mladi iz naše občine tudi naprej sooblikujejo in jo pomagajo uresničevati.

Ukrepi začrtani v strategiji se bodo izvajali v sklopu Oddelka za družbene dejavnosti, nadzor nad izvajanjem strategije pa prevzema Posvetovalno telo za področje kakovosti življenja mladih pri županu občine, ki en sestanek letno nameni pregledu izpeljanih ukrepov in predlaga morebitne prilagoditve/spremembe. Posvetovalno telo lahko glede na potrebe iz okolja predlaga dodatne ukrepe ali spremembo v strategiji zapisanih ukrepov. Strategija odgovarja na potrebe mladih v občini Črnomelj in jih podpira pri njihovem udejstvovanju in življenju v občini Črnomelj.

»Petarde? Ne, hvala!«

 • 20 December 2021 |

Tudi letos se Občina Črnomelj pridružuje družbeno-angažirani akciji »Petarde? Ne, hvala!« nagovarja širšo javnost k opustitvi pirotehnike. 

PETARDE 1080x1350 KV post story 1

Obvestilo o predhodnem naročanju na Občini Črnomelj

 • 20 December 2021 |

Spoštovane občanke in občani,

v skladu z usmeritvami Vlade RS in Nacionalnega inštituta za javno zdravje bo poslovanje občine Črnomelj potekalo po sistemu naročanja strank.

Vse zadeve lahko urejate samo s predhodnim dogovorom z uslužbencem, ki ga potrebujete.

Naročite se lahko:
 - po telefonu na telefonsko številko 07 30 61 00
 - po elektronski pošti na naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
- pisno na naslov: Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj

Naročene stranke se ob prihodu najavijo z uporabo zvonca pri vhodnih vratih, kjer jih varnostnik v skladu z naročilom povabi v prostor in preveri dokazilo o izpolnjevanju pogoja PCT.

V času zadrževanja v poslovno stavbi Občine Črnomelj je obvezno nošenje zaščitnih mask, spoštovanje primerne varnostne razdalje (najmanj 1,5 m), razkuževanje rok in ostalih higienskih ukrepov;

Vloge lahko oddate v nabiralnik pred vhodom v občinsko stavbo. Plačevanje v sprejemni pisarni pa je omogočeno samo preko elektronskega bančništva.

Nenaročene stranke se sprejema zgolj v primeru urejanja nujnih zadev, katerih ureditev ni mogoče odložiti na kasnejši čas.

Hvala za razumevanje.

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina@crnomelj.si

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.