Novinarska konferenca ob prazniku občine: Črnomelj bo v okviru največjega investicijskega cikla do sedaj dobil eno ključnih investicij v občini

  • 16 Februar 2021 |

Torek, 16. februar - Ob prazniku občine Črnomelj, ki ga praznujemo 19. 2. je danes preko aplikacije Microsoft Teams potekala novinarska konferenca, na kateri je župan predstavil projekte, ki so bili v preteklem letu zaključeni, projekte v izvajanju in tiste, ki so v pripravi. 

»Izredno smo ponosni na vse naše projekte, ki jih izvajamo in ki so planirani ter na tiste, ki so že dokončani. Delamo v dobrobit občanom in občankam in temu bomo stremeli tudi v prihodnje,« je v okviru občinskega praznika poudaril Andrej Kavšek, župan občine Črnomelj.

NOV VRTEC IN OSNOVNA ŠOLA LOKA TER PRENOVA DIJAŠKEGA DOMA

V začetku letošnjega julija bomo pričeli z gradnjo nove stavbe Vrtca Črnomelj, enota Loka. Gre za veliko investicijo, vredno skoraj 4 milijone evrov. Gre za največji projekt v zgodovini občine Črnomelj. Gradnja bo predvidoma končana prihodnje leto. Prav tako je v načrtu gradnja nove osnovne šole Loka. Ocenjena vrednost investicije je 10 milijonov evrov, gradnja pa bo predvidoma končana do konca prihodnjega leta. Gre za eno največjih investicij v občini Črnomelj in na sploh eno največjih investicij v šole v Sloveniji.

Letos nameravamo statično ojačati stavbo nekdanjega Dijaškega doma Črnomelj. Hkrati se bodo popolnoma na novo uredile tudi vse sanitarije v stavbi, postavilo se bo dvigalo, izvedla se bo rekonstrukcija prvega nadstropja stavbe, v prostorih stare kuhinje pa bomo uredili tudi inkluzivno knjižnico. Investicija je vredna 605.000,00 evra, financiranje pa je v celoti predvideno iz občinskega proračuna.

NOV CENTER ZA KREPITEV ZDRAVJA

Lani smo zaključili z gradnjo Centra za krepitev zdravja (CKZ). Gre za prizidek k zdravstvenemu domu Črnomelj, in sicer v dveh etažah. V etaži so predavalnica, delovni prostori za zaposlene in pripadajoče sanitarije. V kletnih prostorih je nova pralnica, likalnica, garderobni prostori in prostori za tehnične službe. Uredilo se je tudi parkirišče z 43. novimi parkirnimi mesti. Izgradnja CKZ je prinesla tudi 7 novih delovnih mest. Investicija je znašala 911.138,39 evra, lastni delež občine pa 485.601,69 evra.

NOV ŠPORTNI PARK V JURJEVANJSKI DRAGI – UREDITEV NARAVNE DANOSTI SREDI ČRNOMLJA

V Jurjevanski dragi smo lani uredili vadbeni park na prostem z novimi vadbenimi površinami ter dobavo in montažo standardizirane sodobne in varne športne opreme. V pripravi je tudi ureditev prireditvenega prostora v Jurjevanjski dragi za kar smo že izdelali idejno zasnovo in pridobili projektne pogoje, v tem letu pa bo po fazah izdelana tudi projektna dokumentacija. Med zaključenimi projekti je vsekakor treba izpostaviti tudi projekt »kulTura«, v sklopu katerega je bila v mestu obnovljena Ulica Mirana Jarca in Lojzeta Fabjana ter trg med cerkvijo in banko, kjer po novem stoji tudi umetniško delo – pitnik. V kratkem se v mestnem jedru obeta tudi odprtje mestne Zakladnice, ki bo predstavljala turistično vstopno točko v mesto in občino. Celotna vrednost projekta je 1.316.243,03 evra, lastni delež občine pa znaša 70.807,58 evrov.

Na podlagi prijave na prvi poziv Evropske komisije za dodelitev nepovratnih sredstev za spodbujanje internetne povezljivosti v lokalnih skupnostih smo v sklopu projekta WiFi4EU prejeli 15.000,00 evrov. Uporaba brezžičnega omrežja z oznako WiFi4EU občanom in vsem ostalim obiskovalcem omogoča brezplačni širokopasovni internetni dostop na posameznih lokacijah v mestu.

475 METROV NOVE INFRASTRUKTURE V KANIŽARICI IN OBNOVA TAMKAJŠNJEGA RUDNIŠKEGA STOLPA

Lani septembra smo zaključili investicijo v poslovni coni TRIS Kanižarica. V južnem delu poslovne cone se je zgradila ekonomsko-poslovna infrastruktura. Skupaj je investicija prinesla 475 metrov nove infrastrukture in boljše pogoje za razvoj svojih dejavnosti. Tudi v letošnjem letu bomo nadaljevali z investicijami dograditve poslovne infrastrukture v poslovni coni, kjer pričakujemo tudi podporo iz državnega proračuna. Celotna vrednost projekta je znašala 487.793,38 evra, lastni delež občine pa 81.827,51 evra.

Obnovili bomo tudi rudniški izvozni stolp v Kanižarici. Dela že potekajo in bodo trajala predvidoma do junija. Obnova stolpa predstavlja poseg v nepremično dediščino, zato bodo vsa dela potekala v sodelovanju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Vrednost projekta, ki je v celoti financiran z občinske strani, je 68.500,00 evrov.

LE PRI NAS IMAMO ČRNO ČLOVEŠKO RIBICO

Skozi projekt »Črna človeška ribica« smo uredili Info center črna človeška ribica na domačiji Zupančič ob izviru Jelševnik. Pomembno je poudariti, da je Jelševnik edina lokacija na svetu, kjer je črno človeško ribico možno opazovati v naravi. V opazovalnem šotoru nad bruhalnikom smo zato s pomočjo IR kamere na nemoteč način omogočili obiskovalcem opazovanje črne človeške ribice. Okoli izvira je urejena sprehajalna pot, ki ji je v sklopu projekta dodana tudi večja skulptura črne človeške ribice avtorja kiparja Boštjana Kavčiča. Projekt je bil končan maja lani, celotna vrednost je znašala 118.380,46 evrov, lastni delež občine pa 3.060,61 evrov.
V sklopu projekta CLLD Interpretacija vodnih virov in ekstenzivnih pašnikov v Poljanski dolini – Čredniška pot smo v Starem trgu ob Kolpi uredili novo večnamensko športno površino in obnovili sklop vodnih korit z dostopno potjo in lokacijo Deskuvsko – Kovačevskega kala. Na območju vodnih korit smo naredili tudi meteorno kanalizacijo, ki smo jo pokrili z lastnimi sredstvi in niso bila predmet projekta CLLD.

S pomočjo EU sofinanciranja smo s partnerji v projektu uredili igrišče v Dobličah v izmeri 665 kvadratnih metrov. Na novo urejeni javni prostor je namenjen krajanom in delno tudi za igro najmlajših, saj se na njem nahajajo gugalnice in ostala igrala. V okviru projekta je bilo urejeno tudi balinišče. Celotna vrednost projekta je bila skoraj 110.000,00 evrov, lastni delež občine pa je bil malo manj kot 24.000,00 evrov.

OBNOVA ČRNOMALJSKEGA GRADU

Za obnovo gradu Črnomelj vsako leto namenjamo finančna sredstva za postopno obnovo. Letos bo dokončana izdelava projektne dokumentacije za obnovo pritličja, načrtujemo pa prvo fazo ureditve atrijskega dela pritličja ter ureditev velike kleti. V ta namen smo na razpis Ministrstva za kulturo oddali prijavo. Skupna vrednost prijavljenega projekta je okrog 200.000,00 evrov. V sklopu že zaključenega projekta kulTura urejamo še dostop s klančino do Zakladnice ter predvidene javne sanitarije, ki bodo v kletnem nivoju gradu. Vrednost gradbenih del za klančino je dobrih 83.000,00 evrov.

UREDITEV KOLESARSKE POVEZAVE ČRNOMELJ – KANIŽARICA IN NOVE KANALIZACIJE

Podpisana je pogodba za obnovo mešane kanalizacije na Grajski cesti s povezavo po šolski poti do Kidričeve ulice v Črnomlju. Dela bodo predvidoma končana do junija, izvedba pa je predpogoj za dokončanje šolske pešpoti Grajska – Kidričeva in stopnic ob velikem mostu čez Dobličico, ki bodo povezovale Ločko cesto in Ulico Na bregu z Viniško cesto. Slednje bo predvidoma izvedeno v letošnjih poletnih mesecih.

Od letošnjega septembra do junija 2022 se bo uredila regionalna kolesarska povezava Črnomelj – Kanižarica. Podaljšala se bo enostranska dvosmerna kolesarska steza od obvoznice do križišča v Kanižarici (v dolžini 615 metrov) in izvedlo se bo 80 metrov dvostranske kolesarske steze ob regionalni cesti R1-217 v Kanižarici. Ocenjena vrednost projekta je 906.220,00 evrov, lastni delež občine pa 406.220,00 evrov.

Izvedli smo rekonstrukcijo 300 metrov lokalne krajevne ceste na Pristavah. Uredili smo cesto, meteorno kanalizacijo in novo javno razsvetljavo. Vrednost projekta je 164.956,52 evra, lastni delež občine pa 162.256,52 evra. Svoj delež so prispevali tudi prebivalci ulice, in sicer v vrednosti 2.700 evrov.

V sklopu projekta Sekundarni vodovodi smo zgradili do 1,6 kilometrov vodovodov v Rodinah in Doblički gori. Vrednost investicije znaša 376.766,03 evra, lastni delež občine pa 97.306,03 evra. V letošnjem letu je v sklopu projekta predvidena izgradnja vodovoda na Mavrlenu v dolžini 645m.

Lani je bila izvedena kanalizacija v regionalni cesti RT-919 od centra naselja do odcepa za gasilski dom Vinica v skupni dolžini 414 metrov, sočasno je bil obnovljen vodovod v dolžini 75 metrov. V samem naselju Vinica je treba dograditi še 100 metrov kanalizacije. To je predvideno v letošnjem letu. Prav tako je v tem letu predvidena dograditev kanalizacije za naselje Ogulin v dolžini okoli 620 metrov, sočasno bo zamenjan salonitni vodovod v dolžini okoli 125 metrov. Pripravila se bo dokumentacija za dokončanje kanalizacij v naselju Sečje selo (1,6 kilometra kanalizacije in črpališče).

Izdelala se bo nova meteorna kanalizacija v Kvasici. Letos je načrtovan začetek del na desni strani regionalne ceste, ostalo nato v prihodnjem letu. Vrednost investicije znaša skoraj 270.000,00 evrov.

Foto: Uroš Raztresen

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina@crnomelj.si

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.