Obvestilo FURSa o ponovnem osebnem vročanju odločb za davek od premoženja za leto 2020

  • 22 Februar 2021 |

Na podlagi dopisa Ministrstva za finance, Finančne uprave RS, Finančnega urada Novo mesto, št. 4221-109/2020-39, z dne 18. 2. 2021, vas obveščamo, da je Finančni urad Novo mesto izvedel ponovno osebno vročanje odločb o odmeri davka od premoženja za Občino Črnomelj za leto 2020.

Datum odpreme: 18. 2. 2021

Datumi zapadlosti (2 obroka):
1. obrok: 7. 4. 2021
2. obrok: 7. 6. 2021

Datumi zapadlosti (4 obroki):
1. obrok: 7. 4. 2021
2. obrok: 7. 5. 2021
3. obrok: 7. 6. 2021
4. obrok: 6. 7. 2021

Zavezanci imajo možnost vpogleda do teh podatkov na ravni občine tudi na spletni strani Finančne uprave RS https://www.fu.gov.si/
Kontakt: Finančni urad Novo mesto

Novi prostori OŠ Komandanta Staneta Dragatuša tudi uradno predani namenu

  • 22 Februar 2021 |

Ponedeljek, 22. februar – Z virtualnim odprtjem smo uradno predali v namen nove in rekonstruirane prostore OŠ Komandanta Staneta Dragatuš. V spletnem dogodku sta občane nagovorila Andrej Kavšek, župan občine Črnomelj, ki je investicijo podrobnejše predstavil in Stanislav Dražumerič, ravnatelj šole. Za kulturno popestritev so poskrbeli učenci šole z mentorji.

Predmet investicije je bila dograditev in rekonstrukcija kuhinje s spremljajočimi prostori in jedilnice ter dograditev dvigala. S povečanjem in preureditvijo obstoječe kuhinje je šola pridobila funkcionalno in sodobno kuhinjo s spremljajočimi prostori. Povečana jedilnica omogoča lažjo organizacijo izvedbe malic in kosil za učence, dograjeno dvigalo pa omogoča neoviran dostop tudi gibalno oviranim osebam do vseh nadstropij šole, kar je pripomoglo k izboljšanju delovnih pogojev v šoli in vrtcu. V okviru zadevne investicije se je izvedla tudi rekonstrukcija vodovoda ter sanitarne in meteorne kanalizacije.

Strošek dograditve šole skupaj z izvedbo rekonstrukcije vodovoda in kanalizacije ter nadzorom znaša 707.189,22 EUR. Vsa sredstva smo zagotovili v proračunu občine Črnomelj.

Projektno dokumentacijo je izdelalo podjetje Studio Formika d.o.o., rekonstrukcijo vodovoda in kanalizacije Javno podjetje Komunala Črnomelj d.o.o. – nadzor podjetje Ambiens d.o.o.. Samo gradnjo pa je izvedlo podjetje TGH d.o.o. – nadzor podjetje Urbing d.o.o..

E-odprtje si lahko ogledate TUKAJ.

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina@crnomelj.si

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.