Vprašalnik za mlade - Strategija za mlade v občini Črnomelj 2022 - 2026

  • 23 Februar 2021 |

Kaj kot mlad posameznik pogrešaš v občini Črnomelj? Misliš, da je občina Črnomelj zdravo okolje za mlade? 

Občina Črnomelj je letos pristopila k izdelavi Strategije za mlade 2022-2026. Dokument je namenjen k dolgoročnemu razvoju mladinske dejavnosti v občini in vzpostavljanju celovite mladinske politike na področju življenja in dela mladih v naši občini. Mlade želimo vpeti v usmerjanje lokalnega področja mladih in sestaviti smernice delovanja, ki bodo vplivale na kakovost lokalnega področja mladine, predvsem pa pri tem mlade spodbuditi k udeležbi in aktivni participaciji. Osnova in prvi korak v celotnem procesu je vprašalnik, v katerem boste lahko izrazili svoje mnenje, želje in potrebe ter podali predloge za izboljšave.

Okolje za mlade v naši občini lahko naredimo prijetnejše, a pri tem potrebujemo tvojo pomoč. Vabimo vse mlade od 15 do vključno 29 let, da izpolnite anketo »Biti mlad v občini Črnomelj« in tako prispevate h končnemu dokumentu, po katerem bomo oblikovali mladinsko politiko v občini Črnomelj. Želimo dobiti konstruktivne odgovore in rezultate, zato vas vabimo, da si vzamete nekaj minut in rešite vprašalnik na povezavi TUKAJ

Hvala!

 

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina@crnomelj.si

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.