Športna površina in vodna korita v Starem trgu ob Kolpi tudi uradno predana namenu

  • 24 Februar 2021 |

Sreda, 24. februar – Z virtualnim odprtjem smo uradno predali v namen investicije v sklopu projekta »Interpretacija vodnih virov in ekstenzivnih pašnikov v Poljanski dolini« ali krajše Čredniška pot. V spletnem dogodku sta občane nagovorila Andrej Kavšek, župan občine Črnomelj in Renata Butala, predsednica Krajevne skupnosti Stari trg ob Kolpi. Investicije so skozi igro predstavili člani KD Stari trg ob Kolpi, vodni izvir Peč pa je predstavil Boris Grabrijan, direktor Krajinskega parka Kolpa.

Investicija je zajemala ureditev večnamenske športne površine v Starem trgu (ureditev tribun in postavitev večnamenskega objekta). Obnovljen je bil tudi sklop vodnih korit z dostopno potjo in lokacija Deskuvsko - Kovačevskega kala. Sočasno z ureditvijo dostopne poti do korit je bilo z lastnimi sredstvi Občine Črnomelj v vrednosti 9.983,63 EUR urejeno tudi odvodnjavanje meteorne vode.

Vsa dela v sklopu projekta so izvedli lokalni podjetniki, in sicer: projektno dokumentacijo za investicijo je pripravilo podjetje Arhimod, Iztok Mrzljak s.p., izvajalec gradbenih del je bilo podjetje Mirabilis d.o.o., dela pa je nadziralo podjetje Ambiens d.o.o.. Vrednost izvedenih del je 71.315,51 EUR z DDV, ki bodo delno sofinancirana tudi s sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Projektni partner Javni zavod Krajinski park Kolpa pa je v okviru projektnih aktivnosti izvedel obnovo naravne vrednote, izvirne jame Peč .

Projekt vodi in koordinira RIC Bela krajina skupaj s projektnimi partnerji Občino Črnomelj, Kulturnim društvom Stari trg ob Kolpi in Javnim zavodom Krajinski park Kolpa.

Z izvedbo investicije smo želeli izpostaviti pomen vodnih virov v Poljanski dolini in zagotoviti izvajanje trajnostnega turizma, ki vključuje tako lokalno prebivalstvo, šolo in kot lokalna društva.

Virtualno odprtje si lahko ogledate na povezavi TUKAJ

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina@crnomelj.si

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.