Občina Črnomelj ob kulturnem prazniku tokrat virtualno

  • 06 Februar 2021 |

Petek, 5. februar – Osrednja prireditev Občine Črnomelj ob slovenskem kulturnem prazniku je tokrat potekala virtualno, a zato nič manj slovesno. Podeljena so bila Župančičeva priznanja za leto 2020 – Osnovna šola Mirana Jarca Črnomelj je prejela Župančičevo plaketo, KUD Dobreč Dragatuš pa Župančičevo diplomo. E-prireditev je bila premierno predvajana v petek, 5. 2. 2021 ob 20.00 na YouTube kanalu občine Črnomelj in TV programu Vaš kanal, organiziral pa jo je ZIK Črnomelj. 

Uvodna beseda je pripadla Andreju Kavšku, županu občine Črnomelj, slavnostna govornica na prireditvi pa je bila mag. Marjetka Balkovec Debevec, Črnomaljka in kustosinja v Slovenskem šolskem muzeju. Slednja je spomnila na pomen kulture in kulturnih spomenikov.

Kot običajno ob slovenskem prazniku kulture Občina Črnomelj v okviru prireditve podeljuje tudi najvišja priznanja na področju kulture, in sicer Župančičevo plaketo za dolgoletno življenjsko uspešno in predano delovanje na področju kulturnih dejavnosti ter Župančičeve diplome za izredno pomembne enkratne dosežke in uspehe na področju kulture v preteklem letu ali za večletno udejstvovanje na področju kulture v lokalni skupnosti. Takoimenovana kulturna priznanja so poimenovana po belokranjskem rojaku Otonu Župančiču, enemu največjih slovenskih književnikov, rojenemu v Vinici.

Župančičevo plaketo za leto 2020 je prejela Osnovna šola Mirana Jarca Črnomelj za dolgoletno prizadevno, ustvarjalno in zelo uspešno delo na področju kulture v okviru šolskih dejavnosti, aktivnosti lokalnega okolja in širše, Župančičevo diplomo pa KUD Dobreč za izjemno uspešno izvedbo prve tamburaške opere na svetu.

E-prireditev je bila namenjena Prešernovi Zdravljici, ki v sebi nosi pomembna sporočila, ki so aktualna tudi danes oziroma so kar večna. Recitacijo vseh kitic so preko programa prireditve izvedli Andrej Kavšek, Marko Simčič, Daša Planinc, Marjetka Balkovec Debevec in predstavniki kulturnih društev Občine Črnomelj. Dve kitici pa so na nekoliko drugačen način predstavili pianist Blaž Pavlakovič in plesalec Jakob Kavšek ter pevka Martina Mravinec z bas kitaristom Domnom Bohtetom.

E-prireditev si lahko ponovno ogledate na YouTube kanalu Občine Črnomelj na TEJ POVEZAVI.

Občina Črnomelj februarja obeležuje tudi praznik občine, zato se bo preko celotnega meseca zvrstilo še kar nekaj spletnih dogodkov. Vabljeni k ogledu pestrega programa ob kulturnem in občinskem prazniku na TEJ POVEZAVI.

INFORMACIJA ZA JAVNOST - Zaključena 18. redna seja Občinskega sveta občine Črnomelj - znani dobitniki občinskih priznanj, v proračunu tudi sredstva za pomoč dijakom ob vpisu v Gimnazijo Črnomelj

  • 05 Februar 2021 |

Občinski svet Občine Črnomelj se je v četrtek, 4. februarja 2021, sestal na 18. redni seji v Kulturnem domu Črnomelj. Dnevni red je obsegal 12 točk dnevnega reda. 

Člani sveta so se zaradi upoštevanja ukrepov in priporočil NIJZ za preprečevanje COVID-19 sestali v Kulturnem domu Črnomelj, kjer so imeli zagotovljene varnostne pogoje po priporočilih. Na seji so dokončno sprejeli proračun občine za leto 2021, ki je letos višji in bolj investicijsko naravnan in v katerem so med drugim zagotovljena sredstva za pomoč dijakom ob vpisu v Gimnazijo Črnomelj. Razpravljali so tudi o predlogih kandidatov za priznanja občine za leto 2020.

Svetniki so na seji dokončno sprejeli proračun občine za leto 2021, ki je zgodovinski, saj izkazuje kar 19.738.113 € prihodkov in 24.647.201 € odhodkov. Proračun temelji na zagotavljanju kakovostne infrastrukture na področju komunalnih storitev, prometa, športa, kulture in izobraževanja kar so tudi strateške usmeritve občine. Med drugim so v proračunu zagotovljena sredstva za pomoč dijakom ob vpisu v Gimnazijo Črnomelj.

Župančičevo diplomo za leto 2020 prejme Kulturno-umetniško društvo Dobreč Dragatuš za izjemno uspešno izvedbo prve tamburaške opere na svetu. Župančičevo plaketo za leto 2020 prejme OŠ Mirana Jarca Črnomelj za dolgoletno prizadevno, ustvarjalno in zelo uspešno delo na področju kulture v okviru šolskih dejavnosti, aktivnosti lokalnega okolja in širše.

Diplome Občine Črnomelj za leto 2020 prejmejo Zdravstveni dom Črnomelj za prizadevno in uspešno spopadanje z epidemijo koronavirusa SARS-CoV-2, Dom starejših občanov Črnomelj prav tako za prizadevno in uspešno spopadanje z epidemijo koronavirusa SARS-CoV-2 ter Jože Weiss za prizadevno in izjemno uspešno delo na področju gasilstva in civilne zaščite.

Plaketo Občine Črnomelj za leto 2020 prejme Robert Kmetič za dolgoletno predano, aktivno in uspešno delo na področju športa.

Priznanje športnik leta 2020 prejme Denis Jakša za osvojeno skupno 2. mesto v državni kategoriji MX2 in dosežke na državnih tekmovanjih v motokrosu. Priznanje za športni dosežek leta 2020 prejme Aljoša Matko za izjemne nogometne predstave in prejeti naziv najboljšega mladega nogometaša Slovenije v letu 2020.

Brezo kot javno pohvalo pri urejanju in varovanju okolja v občini Črnomelj za leto 2020 prejme skupina Urbano zelenje mesta Črnomelj za uspešen projekt ozelenitve mesta Črnomelj in skrbno ozaveščanje o pomenu ohranjanja ter urejanja okolja.

Gradivo in obrazložitve vseh ostalih točk dnevnega reda 18. redne seje Občinskega sveta Občine Črnomelj najdete na spletni strani Občine Črnomelj pod zavihkom Občinski svet – Gradivo. V dokumentu si lahko preberete natančne obrazložitve posameznih točk.

Zaključena 18. redna seja Občinskega sveta občine Črnomelj - znani dobitniki občinskih priznanj, v proračunu tudi sredstva za pomoč dijakom ob vpisu v Gimnazijo Črnomelj

  • 05 Februar 2021 |

Petek, 5. februar - Občinski svet Občine Črnomelj se je v četrtek, 4. februarja 2021, sestal na 18. redni seji v Kulturnem domu Črnomelj. Dnevni red je obsegal 12 točk dnevnega reda. Člani sveta so se zaradi upoštevanja ukrepov in priporočil NIJZ za preprečevanje COVID-19 sestali v Kulturnem domu Črnomelj, kjer so imeli zagotovljene varnostne pogoje po priporočilih. Na seji so dokončno sprejeli proračun občine za leto 2021, ki je letos višji in bolj investicijsko naravnan in v katerem so med drugim zagotovljena sredstva za pomoč dijakom ob vpisu v Gimnazijo Črnomelj. Razpravljali so tudi o predlogih kandidatov za priznanja občine za leto 2020.

Svetniki so na seji dokončno sprejeli proračun občine za leto 2021, ki je zgodovinski, saj izkazuje kar 19.738.113 € prihodkov in 24.647.201 € odhodkov. Proračun temelji na zagotavljanju kakovostne infrastrukture na področju komunalnih storitev, prometa, športa, kulture in izobraževanja kar so tudi strateške usmeritve občine. Med drugim so v proračunu zagotovljena sredstva za pomoč dijakom ob vpisu v Gimnazijo Črnomelj.

Župančičevo diplomo za leto 2020 prejme Kulturno-umetniško društvo Dobreč Dragatuš za izjemno uspešno izvedbo prve tamburaške opere na svetu. Župančičevo plaketo za leto 2020 prejme OŠ Mirana Jarca Črnomelj za dolgoletno prizadevno, ustvarjalno in zelo uspešno delo na področju kulture v okviru šolskih dejavnosti, aktivnosti lokalnega okolja in širše.

Diplome Občine Črnomelj za leto 2020 prejmejo Zdravstveni dom Črnomelj za prizadevno in uspešno spopadanje z epidemijo koronavirusa SARS-CoV-2, Dom starejših občanov Črnomelj prav tako za prizadevno in uspešno spopadanje z epidemijo koronavirusa SARS-CoV-2 ter Jože Weiss za prizadevno in izjemno uspešno delo na področju gasilstva in civilne zaščite.

Plaketo Občine Črnomelj za leto 2020 prejme Robert Kmetič za dolgoletno predano, aktivno in uspešno delo na področju športa.

Priznanje športnik leta 2020 prejme Denis Jakša za osvojeno skupno 2. mesto v državni kategoriji MX2 in dosežke na državnih tekmovanjih v motokrosu. Priznanje za športni dosežek leta 2020 prejme Aljoša Matko za izjemne nogometne predstave in prejeti naziv najboljšega mladega nogometaša Slovenije v letu 2020.

Brezo kot javno pohvalo pri urejanju in varovanju okolja v občini Črnomelj za leto 2020 prejme skupina Urbano zelenje mesta Črnomelj za uspešen projekt ozelenitve mesta Črnomelj in skrbno ozaveščanje o pomenu ohranjanja ter urejanja okolja.

Gradivo in obrazložitve vseh ostalih točk dnevnega reda 18. redne seje Občinskega sveta Občine Črnomelj najdete na spletni strani Občine Črnomelj pod zavihkom Občinski svet – Gradivo. V dokumentu si lahko preberete natančne obrazložitve posameznih točk.

VABILO na e-prireditev Občine Črnomelj ob slovenskem kulturnem prazniku

  • 04 Februar 2021 |

Vabljeni k ogledu e-prireditve Občine Črnomelj ob slovenskem kulturnem prazniku, ki bo v petek, 5. 2. 2021 ob 20.00 na povezavi https://youtu.be/gIo45wZxctA in na TV programu Vaš kanal.

Uvodni nagovor: Andrej Kavšek - župan občine Črnomelj
Slavnostna govornica: mag. Marjetka Balkovec Debevec

Kulturni program:

Recitatorski del: Andrej Kavšek, Marko Simčič, Daša Planinc, Marjetka Balkovec Debevec, predstavniki kulturnih društev Občine Črnomelj
Glasbeno-plesni del: Blaž Pavlakovič, Jakob Kavšek, Martina Mravinec, Domen Bohte

  • Prejem Župančičeve plakete 2020
  • Prejem Župančičeve diplome 2020

Organizator: ZIK Črnomelj

Vljudno vabljeni!

 

Podpisana pogodba za obnovo kanalizacije na Grajski cesti

  • 03 Februar 2021 |

Sreda, 3. februar - Župan občine Črnomelj Andrej Kavšek in direktor podjetja CGP. d.d.. Martin Gosenca sta v sredo, 3. 2. 2021 podpisala gradbeno pogodbo o obnovi mešane kanalizacije na Grajski cesti s povezavo po šolski poti do Kidričeve ulice v Črnomlju. Vrednost del v gradbeni pogodbi je 382.567 EUR brez DDV, rok izvedbe del pa do konca junija 2021.

Hkrati je župan podpisal pogodbo o nadzoru in koordinatorstvu varstva in zdravja pri delu, in sicer s podjetjem Markus Marko Stopar s.p. iz Črnomlja, pogodbena vrednost znaša 7.020 EUR brez DDV.

Z investicijo se bo obnovila mešena kanalizacija od Kidričeve ulice mimo stadiona Loka in naprej po delu Grajske ceste do začetka mostu na Viniški cesti. Izvedba te obnove je predpogoj za dokončanje šolske pešpoti Grajska – Kidričeva in stopnic ob velikem mostu čez Dobličico, ki bodo povezovale Ločko cesto in Ulico Na bregu z Viniško cesto. Slednje bo izvedeno predvidoma v poletnih mesecih letos.

Obvestilo o izvajanju vzgojo-varstvenega dela v vrtcih od 1. 2. 2021naprej

  • 01 Februar 2021 |

Ponedeljek, 1. februar - Vlada RS je sprejela Odlok o začasnem zbiranju ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih (Ur.l. RS, št 12/2021, 14/21).

Zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19, so vrtci v t.i. »črnih regijah«, kamor trenutno spada tudi naša regija, odprti zgolj za otroke staršev, kjer oba starša prihajata oziroma sta zaposlena v sektorjih kritične infrastrukture (to so: energetika, promet, prehrana, preskrba s pitno vodo, zdravstvo, finance, varovanja okolja ter informacijsko-komunikacijska omrežja (4. člen Zakona o kritični infrastrukturi)), v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja, zavodih s področja socialne varnosti, Slovenske vojske in Policije. Zaposlitev se ugotavlja na podlagi potrdila delodajalca. Za starše zaposlene v kritični infrastrukturi, v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja, zavodih s področja socialne varnosti, Slovenske vojske in Policije, se torej na podlagi potrdila delodajalca zagotovi nujno predšolsko varstvo. Enako velja tudi v primeru otrok staršev samohranilcev. 

Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Črnomelj – osnutek oz. čistopis sprememb in dopolnitev

  • 01 Februar 2021 |

Vabimo strokovno in drugo javnost k sodelovanju pri pripravi Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Črnomelj.

V času do 20. 2 .2021 do 12. ure lahko vsa zainteresirana javnost, organi in posamezniki na predlog akta podajo dopolnitve ali predloge sprememb in sicer pisno na naslov: Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj ali na elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

pdfČistopis sprememb in dopolnitev

Zaključeno 20. 2. 2021

7. JAVNI POZIV za izbor operacij za uresničevanje ciljev na območju LAS Dolenjska in Bela krajina

  • 01 Februar 2021 |

Ponedeljek, 1. februar - Lokalna akcijska skupina LAS Dolenjska in Bela krajina je petek, 29. januarja 2021, objavila sedmi javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev na območju LAS Dolenjska in Bela krajina v programskem obdobju 2014–2020, ki se bodo financirale iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).

Javni poziv bo odprt do petka, 19. 3. 2021 (do 13. ure – v primeru osebne dostave v pisarno Vodilnega partnerja - RC NM d.o.o.).

Namen javnega poziva je izbor operacij, katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja na območju LAS DBK in sofinanciranje njihovih stroškov. Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in znotraj tega, v okviru podukrepa »Podpora za izvajanje operaciji v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«. Sredstva za sofinanciranje operacij je LAS dodelilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).Predmet sofinanciranja: Predmet sofinanciranja so operacije, ki zasledujejo cilje EKSRP ter prispevajo k ciljem in ukrepom Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Dolenjska in Bela krajina.

Višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje znaša 169.129,70 EUR iz sredstev EKSRP. Delež sofinanciranja upravičenih stroškov za operacije sofinancirane iz EKSRP znaša do 80 %.

Posnetek zaslona 2021 02 01 074657

Informacije o javnem pozivu: Po elektronski pošti na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., po telefonu: 041 317 177 (Jožica Povše) in 040 957 899 (Tina Štefanič), vsak delovnik med 8.-15. uro. Za informacije osebno oz. za sestanek je potrebno predhodno poklicati. Zadnja vprašanja bodo možna do tri dni pred rokom za oddajo vloge [16. 3. 2021].

Razpisna dokumentacija na povezavi TUKAJ

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina@crnomelj.si

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.