Županova izjava o trenutnih razmerah v času koronavirusa - 12. 3. 2021

  • 12 Marec 2021 |

Spoštovane občanke, spoštovani občani,

ta teden malenkost težje pišem poročilo tokratnega tedna, saj se stanje tudi pri nas, kakor po vsej Sloveniji, rahlo slabša.

Dočakali smo odprtje teras lokalov in odprtje šol česar sem izredno vesel in vsekakor mislim, da to ne botruje splošnemu poslabšanju stanja temveč so razlog nove različice virusa, ki so vse pogostejši pojav. Vlada je epidemijo podaljšala za 30 dni in na seji sprejela tudi novelo Zakona o nalezljivih boleznih, ki uvaja karanteno na domu in nadzor nad njenim izvajanjem ne glede na to, ali je osebo v karanteno napotil Nacionalni inštitut za javno zdravje, Policija ali kdo drug.

Prav pojav novih različic virusa, ki pomenijo veliko nevarnost za hitrejše širjenje okužbe, zahteva dosledno upoštevanje epidemioloških navodil, da osebe, ki so bile v stiku z okuženo osebo ali prihajajo iz ogroženih območij, ostanejo v karanteni na domu na način, da niso v stiku z osebami, ki niso člani njihovega gospodinjstva.

Nove različice virusa nam žal onemogočajo hitrejšo vrnitev na ustaljene tirnice, zato vas pozivam, da ostanete odgovorni in skrbite zase ter ljudi okoli vas. Upoštevajte predpisane ukrepe in izogibajte se stikom z ljudmi, ki so pred kratkim prišli iz tujine.

Še vedno velja, da lahko kontaktirate Hišo sadeži družbe Črnomelj, ki ponuja kakršnokoli pomoč v tem času. Lahko jih kontaktirate na telefonsko številko 040 696 100, kjer vam bodo v sklopu projekta PO MOČ pomagali in vas poučili o komuniciranju z modernimi tehnologijami, vam pomagali pri manjših opravilih, pomagali pri pridobivanju manjkajočih znanj za sodobne bančne, trgovinske storitve in podobno. Pomoč je namenjena tako mladim kot starim, zato pokličite brez zadržkov.

Prav tako so na naši spletni strani objavljene številke organizacij, ki vam lahko nudijo pomoč:

- Rdeči Križ Črnomelj: 07 30 51 451
- Center za socialno delo Črnomelj: 07 30 62 360
- Župnijska Karitas Črnomelj: 040 856 580

Ostanite zdravi.

Andrej Kavšek, župan

Varnostni sosvet občine Črnomelj o romski problematiki

  • 12 Marec 2021 |

Petek, 12. marec - Varnostni sosvet občine Črnomelj se je sestal v četrtek, 11. marca, in na srečanju obravnaval romsko problematiko. V občini Črnomelj imamo več romskih naselij, v občini pa po oceni živi 768 Romov.

»Že od nastopa funkcije župana sem aktivno udeležen v prizadevanjih k boljši sistemski ureditvi romske problematike. Lani je bila ustanovljena tudi Delovna skupina za obravnavo romske problematike, katere član sem. Skupina obravnava štiri problemske sklope, ki zadevajo področje zaposlovanja Romov in socialne transferje, izobraževanje, odsotnost učinkovitosti generalne prevencije kaznovalne politike in urejanje prostora, varstvo okolja in s tem relevantno financiranje občine,« je na sestanku Varnostnega sosveta občine Črnomelj opisal Andrej Kavšek, župan občine Črnomelj.

Dialog in sodelovanje

Na sestanku so obravnavali tudi pritožbe občanov nad pripadniki etnične skupine, ki povzročajo težave. »Tovrstna dogajanja ostro obsojamo in nikakor si jih ne želimo. Živimo v multietničnem okolju, kjer je sobivanje in medsebojno spoštovanje nujno. Zato si moramo ves čas prizadevati za vzpostavitev dialoga in dobrega sodelovanje med različnimi prebivalci naše občine. Kljub temu, da občina neposredno nima pristojnosti za reševanje tovrstnih dogodkov, menimo, da lahko s tvornim sodelovanjem pristojnih institucij vplivamo tudi na preprečevanje takšnih incidentov. Zavedamo se težav, ki jih povzročajo nekateri pripadniki etnične skupine in delamo na tem, da bi bilo tovrstnih neprijetnih dogajanj čim manj,« je izpostavil župan občine Črnomelj.

Izboljšanje situacije

Dodal je, da se zavedajo romske problematike in da je v teku veliko aktivnosti za izboljšanje celotne situacije. Med drugim občina sofinancira stroške za delovanje programa Večnamenskega romskega centra Črnomelj, ki deluje pod okriljem CSD Dolenjska in Bela krajina. Namen aktivnosti je zmanjševanje tveganja revščine, socialna vključenost s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter opolnomočenje pripadnikov in pripadnic romske skupnosti za približevanje trgu dela. »Lani je občina pristopila k višjemu deležu sofinanciranja zaposlitve strokovnega delavca za reševanje romske tematike,« je dodal Andrej Kavšek.

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina@crnomelj.si

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.