Bronasti znak Civilne zaščite Marjanci Cimerman

  • 26 Marec 2021 |

Črnomelj, 26. marec 2021 – Župan Andrej Kavšek je dolgoletni sekretarki Območnega združenja Rdečega križa Črnomelj Marjanci Cimerman podelil bronasti znak Civilne zaščite, ki se podeljuje za zasluge in prispevek pri razvijanju in krepitvi pripravljenosti, izvajanju zaščite, reševanja in pomoči ter odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč.

Iz obrazložitve: "Marjanca Cimerman je dolgoletna sekretarka OZ RK Črnomelj, saj omenjeno delo opravlja že od leta 2007. S svojim predanim delom kot sekretarka OZ RK, ji je uspelo stakati razpredeno mrežo prostovoljcev članov OZ RK Črnomelj po celotni občini. V občini Črnomelj skoraj ni vasi, ali zaselka v katerem nebi bili prisotni člani RK, katerih delo uspešno koordinira in vodi Marjanca. V času epidemije, se je ravno ta razvejena mreža, katera se je tkala dolga leta in gradila na zaupanju med njenimi člani in Marjanco, pokazala kot zelo učinkovita. Pomoč, katero so potrebovale osebe v izolaciji, kakor tudi redna dejavnost, katero opravlja RK, je bila ves čas epidemije izvajana nemoteno in tekoče. Zaradi Marjančine skromnosti njene osredotočenosti na delo in nudenja pomoči tistim ki jo potrebujejo, njena velika dela ostanejo skrita očem javnosti. Niso pa ostale skrite iskrice upanja na boljši jutri, ki jih Marjanca s svojim dolgoletnim humanitarnim delom neutrudno prižiga že 14 let."

Priznanje podeljuje poveljnik civilne zaščite RS Srečko Šestan zaradi epidemioloških razmer pa je bilo tokrat priznanje podeljeno v ožjem krogu s strani župana in poveljnika CZ Občine Črnomelj.

Nagrajenki iskreno čestitamo in ji želimo uspešno in dobrosrčno delo še naprej!

Županova izjava o trenutnih razmerah v času koronavirusa - 26. 3. 2021

  • 26 Marec 2021 |

Spoštovane občanke, spoštovani občani,

že cel teden nas spremlja sonce in z njim že nekoliko pomladne temperature. Vreme nas vleče v naravo na zrak kar je v tem času tudi zelo dobrodošlo.

Tudi ta teden moram žal poročati o še malenkost slabši epidemiološki sliki v naši občini. Vseeno pa bi se vam kljub temu zahvalil za vaše sodelovanje in, kljub poslabšanju, dosledno spoštovanje ukrepov. Virus je izredno nepredvidljiv in nas včasih preseneti kljub upoštevanju vseh ukrepov. Ne obupajmo in sprejmimo to novo situacijo kot naš novi vsakdanji način življenja. Zato upoštevajmo ukrepe še naprej in ostanimo odgovorni.

Vlada je na rednih sejah ta teden sprejela, da v obalno-kraški, goriški in koroški regiji znova omejuje gibanje na regijo. Omejitev gibanja v nočnem času pa po novem velja med 22. in 5. uro, sporočili pa so še, da bodo najpozneje v nedeljo odločili o ukrepih v času velikonočnih praznikov.

V naši občini je po zadnjih podatkih aktivno okuženih 109 oseb, kar predstavlja 0,8 odstotka prebivalstva. Še vedno velja, da lahko kontaktirate Hišo sadeži družbe Črnomelj, ki v sklopu projekta PO MOČ ponuja kakršnokoli pomoč v tem času. Lahko jih kontaktirate na telefonsko številko 040 696 100. Pomoč je namenjena tako mladim kot starim, zato pokličite brez zadržkov.

Prav tako so na naši spletni strani objavljene številke organizacij, ki vam lahko nudijo pomoč:

- Rdeči Križ Črnomelj: 07 30 51 451
- Center za socialno delo Črnomelj: 07 30 62 360
- Župnijska Karitas Črnomelj: 040 856 580

Ostanite zdravi.

Andrej Kavšek, župan

INFORMACIJA ZA JAVNOST - Zaključena 19. redna seja Občinskega sveta občine Črnomelj – ugodnejše razmere za podjetnike v občini Črnomelj

  • 26 Marec 2021 |

Občinski svet Občine Črnomelj se je v četrtek, 25. marca 2021 sestal na 19. redni seji. Dnevni red je obsegal 35 točk dnevnega reda. Člani sveta so se zaradi upoštevanja ukrepov in priporočil NIJZ za preprečevanje COVID-19 sestali v Kulturnem domu Črnomelj, kjer so imeli zagotovljene varnostne pogoje po priporočilih. Svetniki so na seji sprejeli sklep o določitvi parkirnine na območju ob reki Kolpi za leto 2021 ter sprejeli spremembe in dopolnitve Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja gospodarstva v občini Črnomelj, ki je z namenom spodbude razvoja podjetniške dejavnosti bogatejši za dva ukrepa.

Spremembe in dopolnitve Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja gospodarstva v občini Črnomelj prinašajo ugodnejše razmere za podjetnike kot do sedaj, saj so do povračila dela stroškov plačane najemnine upravičena ne samo podjetja iz mesta Črnomelj, temveč iz območja cele občine Črnomelj. Ker z omenjenim ukrepom želimo spodbuditi razvoj podjetniških dejavnosti v (obstoječih stavbah) v vaških središčih, so iz pravilnika izločena območja poslovnih con. Za drugi ukrep, to je sofinanciranje stroškov samozaposlovanja, smo se odločili na podlagi prejetih pobud podjetnikov, ki so se glede takšne vrste pomoči zanimali neposredno pri občinski upravi.

Člani sveta so na seji sprejeli tudi sklep o določitvi parkirnine na območju ob reki Kolpi za leto 2021, ki bo letos znašala:

- 3,00 EUR za osebne avtomobile (razen bivalnih in večnamenskih vozil) in vozila iz kategorije dvo- in trikolesnih motornih vozil;
- 6,00 EUR za bivalna in večnamenska vozila v kategoriji osebni avtomobil, kolesne traktorje in avtobuse za prevoz do 22 potnikov;
- 12,00 EUR za avtobuse za prevoz več kot 22 potnikov, druga štiri in več kolesna vozila ter priklopna vozila.

V sklopu kadrovskih zadev je bil imenovan predstavnik občine Črnomelj v svet Srednje šole Črnomelj. Sprejetih je bilo pet premoženjsko pravnih zadev, člani sveta so sprejeli zaključni proračun občine za leto 2020 in se seznanili še z letnimi poročili občinskih javnih zavodov.

Gradivo in obrazložitve vseh ostalih točk dnevnega reda 19. redne seje Občinskega sveta Občine Črnomelj najdete TUKAJ. V dokumentu si lahko preberete natančne obrazložitve posameznih točk.

pdfSPOROČILO ZA JAVNOST

Zaključena 19. redna seja Občinskega sveta občine Črnomelj – ugodnejše razmere za podjetnike v občini Črnomelj

  • 26 Marec 2021 |

Petek, 26. marec - Občinski svet Občine Črnomelj se je sestal na 19. redni seji. Dnevni red je obsegal 35 točk dnevnega reda. Člani sveta so se zaradi upoštevanja ukrepov in priporočil NIJZ za preprečevanje COVID-19 sestali v Kulturnem domu Črnomelj, kjer so imeli zagotovljene varnostne pogoje po priporočilih. Svetniki so na seji sprejeli sklep o določitvi parkirnine na območju ob reki Kolpi za leto 2021 ter sprejeli spremembe in dopolnitve Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja gospodarstva v občini Črnomelj, ki je z namenom spodbude razvoja podjetniške dejavnosti bogatejši za dva ukrepa.

Spremembe in dopolnitve Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja gospodarstva v občini Črnomelj prinašajo ugodnejše razmere za podjetnike kot do sedaj, saj so do povračila dela stroškov plačane najemnine upravičena ne samo podjetja iz mesta Črnomelj, temveč iz območja cele občine Črnomelj. Ker z omenjenim ukrepom želimo spodbuditi razvoj podjetniških dejavnosti v (obstoječih stavbah) v vaških središčih, so iz pravilnika izločena območja poslovnih con. Za drugi ukrep, to je sofinanciranje stroškov samozaposlovanja, smo se odločili na podlagi prejetih pobud podjetnikov, ki so se glede takšne vrste pomoči zanimali neposredno pri občinski upravi.

Člani sveta so na seji sprejeli tudi sklep o določitvi parkirnine na območju ob reki Kolpi za leto 2021, ki bo letos znašala:

- 3,00 EUR za osebne avtomobile (razen bivalnih in večnamenskih vozil) in vozila iz kategorije dvo- in trikolesnih motornih vozil;
- 6,00 EUR za bivalna in večnamenska vozila v kategoriji osebni avtomobil, kolesne traktorje in avtobuse za prevoz do 22 potnikov;
- 12,00 EUR za avtobuse za prevoz več kot 22 potnikov, druga štiri in več kolesna vozila ter priklopna vozila.

V sklopu kadrovskih zadev je bil imenovan predstavnik občine Črnomelj v svet Srednje šole Črnomelj. Sprejetih je bilo pet premoženjsko pravnih zadev, člani sveta so sprejeli zaključni proračun občine za leto 2020 in se seznanili še z letnimi poročili občinskih javnih zavodov.

Gradivo in obrazložitve vseh ostalih točk dnevnega reda 19. redne seje Občinskega sveta Občine Črnomelj najdete TUKAJ. V dokumentu si lahko preberete natančne obrazložitve posameznih točk.

pdfSPOROČILO ZA JAVNOST

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina@crnomelj.si

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.