Kmalu začetek izgradnje manjkajočih kanalizacij v Črnomlju

  • 03 Marec 2021 |

Sreda, 3. marec - Za namen dograditve manjkajočih kanalizacij v mestu Črnomelj smo objavili javni razpis za izbiro izvajalca del, v kratkem bo objavljen tudi razpis za izbiro nadzornika nad to gradnjo.

V priloženih preglednih situacijah so označene trase predvidenih kanalizacij, ki se bodo gradile v letih 2021 in 2022.

Bolj natančen plan izgradenj bo objavljen, ko bo izbran izvajalec del, z njim podpisana pogodba in bo uveden v delo, predvidoma še v prvi polovici tega leta.

Projekt oz. naložbo pod imenom »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda iz porečja Kolpe – Občina Črnomelj« sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.«

Logo

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina@crnomelj.si

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.