Javno naročilo: Storitve Inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in Nadzornika v skladu z Gradbenim zakonom pri izvajanju projekta »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Kolpe – Občina Črnomelj; Kanalizacija Črnomelj – 2. del«

 • 22 Marec 2021 |

Oznaka naročila objavljenega na portalu javnih naročil je: JN001694/2021-W01
Objava na portalu javnih naročil: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=391783

Razpisna dokumentacija
docxPoglavje 1
Podpoglavje 1.1 Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe
Podpoglavje 1.2 Obrazci za sestavo ponudbe

pdfPoglavje 2
Podpoglavje 2.1 Obrazec pogodbe
Podpoglavje 2.2 Splošni pogoji pogodbe
Podpoglavje 2.3 Posebni pogoji pogodbe
Podpoglavje 2.4 Dodatki A, B in C
Podpoglavje 2.5 Vzorec zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

xmlESDP

Javno naročilo: Gradnja ekonomsko poslovne infrastrukture v PC TRIS Kanižarica 1. del, 2. faza

 • 19 Marec 2021 |

Županova izjava o trenutnih razmerah v času koronavirusa - 19. 3. 2021

 • 19 Marec 2021 |

Spoštovane občanke, spoštovani občani,

še vedno nas spremlja nepredvidljivost virusa. Poslabšanje epidemiološke slike žal velja tudi za našo občino. Verjamem, da si vsi želimo in tudi nestrpno pričakujemo konec epidemije, a morali bomo biti še bolj potrpežljivi. Kljub poslabšanju, ne izgubimo upanja. Bodimo vedri, držimo se ukrepov in ostanimo odgovorni.

Vlada je na rednih sejah ta teden spremenila Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2, na podlagi katerega bodo po vsej državi (ne glede na statistično regijo) dovoljeni shodi, ki se jih lahko udeleži do deset ljudi, odpravljena pa je tudi omejitev v Obalno-kraški regiji, ki je postala oranžna regija, zato se odpravijo vse omejitve glede gibanja med to regijo in drugimi regijami.

V naši občini je trenutno aktivno okuženih 95 oseb, kar predstavlja 0,7 odstotka prebivalstva. To pomeni, da se je v štirinajstih dneh število okuženih oseb pri nas podvojilo, zato upoštevajmo vse sprejete ukrepe za omejevanje širjenja okužbe. Še vedno velja, da lahko kontaktirate Hišo sadeži družbe Črnomelj, ki v sklopu projekta PO MOČ ponuja kakršnokoli pomoč v tem času. Lahko jih kontaktirate na telefonsko številko 040 696 100. Pomoč je namenjena tako mladim kot starim, zato pokličite brez zadržkov.

Prav tako so na naši spletni strani objavljene številke organizacij, ki vam lahko nudijo pomoč:

- Rdeči Križ Črnomelj: 07 30 51 451
- Center za socialno delo Črnomelj: 07 30 62 360
- Župnijska Karitas Črnomelj: 040 856 580

Ostanite zdravi.

Andrej Kavšek, župan

Obvestilo o zapori ceste - Doblička Gora in Rodine

 • 15 Marec 2021 |

Občina Črnomelj obvešča, da bo popolna zapora prometa na delih občinskih cest v Doblički Gori in Rodinah, zaradi preplastitve obstoječega asfalta po izgradnji sekundarnega vodovoda – 2.del; Doblička Gora-odsek 2, Rodine-odsek 2, 3 in 4,  in sicer 3 dni v obdobju od 16. 3. 2021 do 19. 3. 2021 24 ur dnevno.

Odseki poti: javna pot JP 556400, odsek 556401 od km 1,185 do km 1,435 na dolžini 250 m; JP 556390, odsek 556391 od km 2,288 do km 2,456 na dolžini 168 m; JP 556300, odsek 556301 od km 0,706 do km 1,181 na dolžini 475 m; in JP 556400, odsek 556402 od km 0,000 do km 0,347 na dolžini 347 m in na delu občinske nekategorizirane cest, ki poteka tudi po parc. št. 3574/1 in 3572/4 k.o. Dobliče na dolžini cca 176 m. 


Prosimo za upoštevanje cestno prometne signalizacije.

Občina Črnomelj po novem z elektronskimi vlogami

 • 15 Marec 2021 |

Ponedeljek, 15. marec - Občina Črnomelj se je v januarju vključila v sistem eUprava in SPOT. Tako smo med prvimi petnajstimi občinskimi upravami v državi, ki državljanom omogoča oddajo elektronskih vlog prek državnega portala eUprava, poslovni subjekti pa nekatere vloge lahko oddajo prek sistema SPOT.

V prvi fazi je omogočeno vlaganje 9 najbolj pogostih e-vlog, v prihodnje pa lahko pričakujete širjenje nabora e-storitev.

Vloge vključena v eUprava

 • Vloga za izdajo potrdila o predkupni pravici
 • Vloga za izdajo soglasja lastnika zemljišča ob prireditvi
 • Vloga za izdajo dovoljenja za izredni prevoz po javnih cestah
 • Vloga za spremembo lastništva ali uporabnika nepremičnine za napoved odmere NUSZ
 • Vloga za izdajo dovoljenja za popolno polovično ali delno zaporo prometne površine zaradi izvajanja del na njej
 • Vloga za izdajo odločbe o komunalnem prispevku
 • Vloga za izdajo mnenja na izdelano projektno dokumentacijo za gradnjo v varovalnem pasu prometne površine
 • Vloga za izdajo dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom
 • Vloga za pomoč ob rojstvu otroka

Vloge vključene v SPOT

 • Prijava obratovalnega časa gostinskega obrata/kmetije
 • Sprememba podatkov za odmero NUSZ
 • Pridobitev potrdila o predkupni pravici
 • Dovoljenje za zaporo ceste zaradi izvajanja del
 • Pridobitev soglasja za uporabo nepremičnine občine ob prireditvi
 • Odmera komunalnega prispevka
 • Pridobitev mnenja na izdelano projektno dokumentacijo za gradnjo v varovalnem pasu prometne površine
 • Dovoljenje za čezmerno obremenitev okolja s hrupom

Vloge najdete na povezavah: eUprava in SPOT

Občanom želimo prijetno uporabo e-vlog. 

Finančna pisarna v Črnomlju ponovno odprta

 • 15 Marec 2021 |

Finančna uprava Republike Slovenije obvešča, da finančna pisarna v Črnomlju znova posluje, in sicer po spodnjem delovnem času: 

- ob ponedeljkih, od 8:00 do 12:00, ter od 13:00 do 15:00 in
- ob sredah, od 7:00 do 12:00, ter od 13:00 do 17:00.

"Z namenom preprečitve nenujnih stikov med strankami, ki čakajo na izvedbo upravne storitve, in povezano zmanjšano možnost okužbe med več strankami in strankami ter uradnimi osebami, vas prosimo, da do preklica:

- Vloge, ugovore, pritožbe in druge obrazce v čim večji možni meri oddate po elektronski poti – prek eDavkov ali mobilne aplikacije, kjer je to mogoče.

- Posamezne vloge in obrazce je mogoče odložiti tudi v predalnik finančne pisarne ali poslati po pošti.

- V kolikor se odločite za vložitev vloge neposredno pri organu, jo lahko vložite v vložišču na sedežu finančnega urada ali v pisarni, ob tem da se predhodno naročite in v stavbo VSTOPATE POSAMEZNO ter upoštevate zaščitne ukrepe.

- Posamezna vprašanja nam lahko posredujete prek elektronske pošte na elektronske naslove pristojnih uradov ali nas pokličite na eno od telefonskih številk. Kontakti FURS so objavljeni na vratih finančnih pisarn in na spletni strani FURS: https://www.fu.gov.si/kontakti.

- Za splošne informacije z davčnega področja pokličite na eno od številk naših kontaktnih centrov:

08 200 1001 – za vprašanja s področja davkov fizičnih oseb
08 200 1002 – za vprašanja s področja DDV in davčnih blagajn
08 200 1003 – za vprašanja s področja davkov poslovnih subjektov
08 209 0000 – za vprašanja, povezana s prejetim opominom.

- Če je za vodenje posameznega davčnega ali carinskega postopka nujen kontakt z uslužbencem FURS ali za splošne informacije s carinskega področja, pokličite na telefonsko številko centrale finančnega urada.

Hvala za razumevanje."

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina@crnomelj.si

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.