Srečanje belokranjskih županov z vodstvom Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine

  • 15 Junij 2021 |

Torek, 15. junij - Belokranjski župani, Andrej Kavšek - župan občine Črnomelj, Darko Zevnik - župan občine Metlika in Polona Kambič- županja občine Semič, so se srečali z vodstvom Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine, in sicer predsednikom Markom Gorjupom in direktorjem Tomažem Kordišem.

Srečanje je bilo v Metliki, pogovor pa je tekel o aktualnih gospodarskih razmerah v Beli krajini in ključnih razvojnih projektih:

  • Daljnovod 2x110 kV RTP Kočevje - RTP Črnomelj
  • 3. razvojna os
  • Obstoječa glavna cesta Novo mesto - Metlika
  • Razvoj industrijskih con za potrebe gospodarskih družb
  • Razvoj podpornega okolja za podjetništvo.

Župan sprejel letošnje najuspešnejše osnovnošolce in glasbenike

  • 15 Junij 2021 |

Torek, 15. junij – Župan občine Črnomelj Andrej Kavšek je tudi letos sprejel najuspešnejše osnovnošolce in glasbenike. Župan je osnovnošolcem, med katerimi je bila večina tistih, ki so bili odlični vseh devet let ter nekaj takih, ki so dosegli posamezne zavidljive uspehe na različnih tekmovanjih, položil na srce, da je v znanju moč in da se z znanjem lahko borijo proti vsemu v življenju ter jim dal dobro popotnico za naprej. Poudaril jim je še, da naj se ne ustrašijo izzivov, ampak naj sledijo svojim strastem in si odločno zastavijo dovolj visoke vedno nove cilje.

Skupaj jih je na sprejemu pri županu 40 učencev ter nekaj njihovih mentorjev, in sicer iz OŠ Vinica, OŠ Komandanta Staneta Dragatuš, OŠ Mirana Jarca Črnomelj, OŠ Milke Šobar Nataše, OŠ Loka Črnomelj in Glasbene šole Črnomelj. Z večino se je župan srečal v ponedeljek na Gričku pod krošnjami, z drugo manjšo pa danes v sejni sobi občine ter jim podaril manjšo pozornost.

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina@crnomelj.si

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.