Čistilna akcija Občine Črnomelj

 • 17 Junij 2021 |

Četrtek, 17. junij - Uslužbenci OU Občine Črnomelj smo četrtkov topel in sončen dan namenili skrbi za čistejše mesto. Razdelili smo se v ekipe in se odpravili na različne konce mesta Črnomelj. Žal nazaj nismo prišli praznih rok, ampak so bile naše vrečke za smeti kar polne. Še posebej žalosten je bil pogled ob obvoznici, kjer je bilo precej odvrženih pločevink, plastenk in drugih smeti. Ker je pred vrati Jurjevanje smo pozorno pregledali tudi ulice mestnega jedra in uredili okolico črnomaljskega gradu.

Vse pozivamo, da je na prav vsakem izmed nas odgovornost, da ohranjamo čisto naravo in skrbimo za okolje, ki nas obdaja.

Po čistilni akciji smo pokukali še v Zakladnico, ki uradno odpira svoja vrata v četrtek, 24. junija, ob 12. uri. Vabljeni.

JP Komunala Črnomelj uradno otvorila kotiček za ponovno uporabo

 • 17 Junij 2021 |

Četrtek, 17.  junij - Organizatorji projekta kotička za ponovno uporabo so tega tudi uradno predali v uporabo.Listino o predaji sta podpisala direktor podjetja ZEOS d.o.o. Emil Šehić in direktor JP Komunala Črnomelj, d.o.o. Samo Kavčič.

Organizatorji projekta ugotavljajo, da imajo gospodinjstva v povprečju v Sloveniji skoraj 5 % naprav, ki še delujejo, a niso v uporabi, kar petina pa jih ima doma odvečne delujoče aparate, s katerimi ne naredi ničesar. Zato JP Komunala Črnomelj poziva vse občanke in občane, da čim prej uporabijo kotiček in uporabnim izdelkom podarijo novo življenje ter jim omogočijo, da zares zaokrožijo.

Vanj se lahko odda naslednje še delujoče aparate za ponovno uporabo: pralne stroje, hladilnike, zamrzovalnike, namizne in prenosne računalnike, zabavno elektroniko, male gospodinjske aparate, igrače, mobilne telefone, zvočnike, TV z ravnim zaslonom z daljincem, LCD monitorje, krožne žage, vrtalnike, glasbene stolpe, sesalnike in ostale primerne aparate na elektriko ali baterije.

Zbranim aparatom bo projektni partner skozi postopek priprave za ponovno uporabo preveril funkcionalnost in električno varnost ter jih vrnil na trg po primerni ceni ali pa jih podaril.

Več o kotičku in samem projektu: 

Že vse od začetka letošnjega leta je v Zbirnem centru Vranoviči v Črnomlju postavljen poseben kotiček za ponovno uporabo. Namenjen je oddajanju aparatov, ki so delujoči, nepoškodovani in varni za uporabo. Tako se zbranim aparatom podaljša njihova življenjska doba, s tem pa zmanjša poraba in onesnaževanje naravnih virov, ki ima največji vpliv v fazi proizvodnje aparatov. Najbolj trajnosti aparat je vedno tisti, ki ga že imamo, zato je smiselno, da ga poskušamo uporabljati čim dlje. To spodbuja tudi zakonodaja na področju ravnanja z odpadki, ki vodi v krožno gospodarstvo, in sicer Direktiva (EU) 2018/851, ki je del svežnja ukrepov o krožnem gospodarstvu. Ta poudarja, da je preprečevanje odpadkov najučinkovitejši način zmanjševanja vplivov na okolje. Zato moramo države članice sprejeti ukrepe, ki spodbujajo inovativne modele proizvodnje, potrošnje in poslovanja ter zmanjšujejo prisotnost nevarnih snovi, podaljšujejo življenjsko dobo izdelkov, vzpostavljajo in podpirajo mreže za popravilo in ponovno uporabo, sisteme kavcij, vračanje in polnjenja ter obnovo, prenovo, spremembo uporabnosti izdelkov in platforme za njihovo izmenjevanje.

Tisto, česar ne potrebujemo več, ni odpadek, pač pa priložnost, da predmet v enaki obliki uporabi nekdo drug ali pa z manjšimi posegi dobi drugo življenje. Ko namreč zavržemo določen izdelek, zavržemo tudi vse vire, ki so bili vključeni v njegovo izdelavo. E-naprave vsebujejo številne dragocene in med njimi mnoge živim bitjem škodljive elemente. Nekatere naprave kot so recimo prenosi telefoni vsebujejo tudi več kot 60 elementov in so sestavljene iz številnih delov. Ti materiali izvirajo z vsega sveta. Marsikateri izmed njimi so t.i. kritične surovine. To so surovine, ki so za gospodarstvo zelo pomembne, jih težko dobimo in skoraj ne recikliramo. Pri pametnih telefonih, ki jih danes v povprečju uporabljamo manj kot 2 leti in jih na leto prodamo preko 1.5 milijard, pa bi lahko s podaljšanjem njihove uporabe za še eno leto prihranili 2.1 milijonov ton ogljikovega dioksida na leto.

V četrtek, 17. junija, so organizatorji projekta predali kotiček tudi uradno v uporabo. Na predaji sta podpisala direktor družbe ZEOS, d.o.o. Emil Šehić in direktor JP Komunala Črnomelj d.o.o. Samo Kavčič listino o predaji. Organizatorji projekta ugotavljajo, da imajo gospodinjstva v povprečju v Sloveniji skoraj 5 % naprav, ki še delujejo, a niso v uporabi, kar petina pa jih ima doma odvečne delujoče aparate, s katerimi ne naredi ničesar. Kotiček v Zbirnem centru Vranoviči v času od njegove postavitve še ni uspel pokati po šivih, je pa že sprejel nekaj še delujočih aparatov, ki so našli novega lastnika. Zato organizatorji projekta pozivajo vse občanke in občane, da čim prej uporabijo kotiček in uporabnim izdelkom podarijo novo življenje ter jim omogočijo, da zares zaokrožijo.

Vanj se lahko odda naslednje še delujoče aparate za ponovno uporabo: pralne stroje, hladilnike, zamrzovalnike, namizne in prenosne računalnike, zabavno elektroniko, male gospodinjske aparate, igrače, mobilne telefone, zvočnike, TV z ravnim zaslonom z daljincem, LCD monitorje, krožne žage, vrtalnike, glasbene stolpe, sesalnike in ostale primerne aparate na elektriko ali baterije. Zbranim aparatom bo projektni partner skozi postopek priprave za ponovno uporabo preveril funkcionalnost in električno varnost ter jih vrnil na trg po primerni ceni ali pa jih podaril.

 

VIR: JP Komunala Črnomelj

Kotiček je postavila družba ZEOS, d.o.o. v sklopu projekta Life Spodbujamo e-krožno pod sloganom #Še sem uporaben! skupaj s projektnima partnerjema Zbornico komunalnega gospodarstva pri GZS in podjetjem TSD, d.o.o. ter lokalnim partnerjem Javno podjetje Komunala Črnomelj d.o.o.. Projekt je sofinanciran s strani Ministrstva za okolje in prostor RS ter Evropske komisije.

O projektu Life Spodbujamo e-krožno
Projekt Life Spodbujamo e-krožno podaljšuje življenjsko dobo aparatov preko izvajanja različnih aktivnosti kot so popravilo aparatov, ponovna uporaba aparatov in souporaba aparatov. Med drugim organizatorji po Sloveniji postavljajo kotičke za oddajo še delujočih aparatov.

Kmalu začetek dokončanja gradnje kanalizacijskega sistema v Črnomlju

 • 16 Junij 2021 |

Sreda, 16. junij 2021 – Župan Andrej Kavšek je z direktorjem podjetja TGH d.o.o. Stjepanom Jarnevićem podpisal pogodbo o gradnji kanalizacije v okviru projekta »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Kolpe – Občina Črnomelj« in z direktorjem Štraf d.o.o., Dragom Štrafelo za nadzor pri gradnji.

Vrednost celotnega projekta je ocenjena na 2.953.616 EUR, od tega naj bi občina od Kohezijskega sklada po sklepu Ministrstva za okolje in prostor pridobila 1.584.169,65 EUR, iz državnega proračuna RS pa 279.559,35 EUR. V občinskem proračunu je za projekt že zagotovljenih 1.089.887 EUR.

Vrednost pogodbe z izvajalcem TGH d.o.o. (partnerja sta še CGP d.d. in VGP d.d. iz Novega mesta) za gradnjo je 2.619.459,05 EUR (brez DDV), za nadzor s Štraf d.o.o. iz Hajdine pa 75.640 EUR (z DDV).

Gradnja in nadzor, ki bosta potekala po pravilih mednarodnega združenja svetovalnih inženirjev FIDIC, se bo pričela predvidoma konec julija, projekt pa bo v celoti zaključen predvidoma oktobra 2022.

»Želimo še bolj zaščititi reki Lahinjo in Dobličico pred komunalnimi odpadnimi vodami, zato bomo izgradili manjkajoče fekalne kanalizacije po posameznih ulicah v aglomeraciji Črnomelj ter v okviru projekta priključili te odseke na čistilno napravo pod Vojno vasjo. Zadovoljen sem, da smo velik delež sredstev za izpeljavo projekta pridobili iz evropskih in državnih sredstev. Žal smo se na nabor projektov za sofinanciranje lahko prijavili le s kanalizacijo za naselje, ki ima več kot 2.000 prebivalcev, v kar v naši občini spada le Črnomelj. S projektom se bo stopnja priključenosti na javno kanalizacijsko omrežje mesta Črnomelj z 88,8 % povečala na 98 %, kar je velik delež in smo ga tudi zelo veseli,« je izpostavil župan občine Črnomelj Andrej Kavšek.

Z naložbo bo po posameznih ulicah zgrajenih skoraj šest kilometrov kanalizacije in 8 črpališč. Po končanem projektu bo na novo priključenih 200 objektov z več kot 600 prebivalci. Urejena bo kanalizacija v naslednjih ulicah in območjih:

1. Ulica na bregu
2. Del območja Majer
3. Pod mestnim jedrom
4. Pod gozdom
5. Nova Loka
6. Čopova in Marentičeva ulica
7. Območje ZN Drage II
8. Ločka cesta
9. Grajska cesta
10. 10.Semiška ulica
11. Ulica Marjana Kozine

Kje se bo gradnja začela najprej, bo znano ko bo izvajalec pripravil terminski plan gradnje. Sočasno z gradnjo kanalizacije bo občina v ulicah obnovila dotrajano vodovodno omrežje, ob sodelovanju stanovalcev dogradila javno razsvetljavo ter ponudnikom telekomunikacijskih storitev omogočila vgradnjo optičnega omrežja pred asfaltiranjem ulic.

pdfSPOROČILO ZA JAVNOST

pdfPregledna situacija - južni del
pdfPregledna situacija - severni del

Logo

Prijave za Social Impact Award so odprte!

 • 16 Junij 2021 |

Sreda, 16. junij - Občina Črnomelj v sodelovanju s Podjetniškim inkubatorjem Bela krajina in Mladinskim centrom BIT sodeluje v projektu Social Impact Award, ki spodbuja mlade k razvoju socialno-podjetniških inovacij za reševanje najzahtevnejših družbenih izzivov našega časa. Prijave so odprte in vabimo vse mlade med 15. in 30. letom starosti, da prijavijo svojo poslovno idejo.

KAJ JE SOCIAL IMPACT AWARD?

Social Impact Award nudi socialno-podjetniško izkušnjo, ki daje mladim priložnost predstaviti svoje poglede na različne okoljske in družbene izzive, ustvarjati spremembe in aktivno sooblikovati prihodnost z lastnimi pobudami, ki lahko vodijo v nove podjetniške ideje.

V okviru SIA organiziramo dogodke za ozaveščanje in usposabljanje o socialnem podjetništvu, nudimo okrepljeno mentorstvo, zagotavljamo mreženje s podjetniki in strokovnjaki ter z nagrado Social Impact Award nudimo neposredno podporo najbolj obetavnim podjetniškim idejam.

KDO SE LAHKO PRIJAVI?

* Vsi tekmovalci morajo biti rojeni med letoma 1991 in 2006 (v skladu z EU definicijo mladih med 15. In 30. letom starosti), ne glede na to, ali se prijavljajo individualno ali v skupini.
* Če se prijavite kot ekipa, v njej ni omejenega števila ljudi.

KAKŠNE IDEJE SE LAHKO PRIJAVI?

Prijavijo se lahko tako ideje, ki še niso bile implementirane, kot tudi ideje v zgodnji fazi implementacije.
* Že obstoječe ideje je mogoče prijaviti, če so bile ustvarjene po 1. januarju 2020.
* Prijavitelji ne smejo prejeti formalnega začetnega kapitala pred prijavo. Za formalni začetni kapital se šteje finančno podporo tretje osebe, ki presega vrednost 3.000 EUR (angelske naložbe, nepovratna sredstva, nagrade …)

DO KDAJ SE LAHKO PRIJAVIŠ?

Prijave za Social Impact Award so odprte do 21. 6. 2021 do 12. ure.

KAKO ODDAŠ PRIJAVO?

Če se želiš prijaviti, moraš ustvariti račun na naši prijavni platformi, vnesti podatke o svojem projektu, nato pa lahko dodaš še člane svoje ekipe.

Do 21. 6. 2021 ti nudimo tudi brezplačno svetovanje, kjer ti pomagamo izpiliti tvojo idejo in jo oblikovati pred oddajo končne prijave.

Za vsa dodatna vprašanja smo ti z veseljem na voljo na: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. ali 051 636 860

KAJ SLEDI PO PRIJAVI?

V finale se bo uvrstilo 5 najboljših idej – te bodo vstopile v drugi del programa, imenovan Incubation Phase.

Kaj vključuje Incubation Phase:
• Program mentorirane inkubacije od julija do septembra 2021
• Mentorsko podporo s strani uspešnih podjetnikov 1 na 1
• Delavnice in spletne seminarje

Izmed vseh finalistov bodo 3 ideje nagrajene s 1500 EUR začetnega kapitala in brezplačno udeležbo na SIA summitu (največje srečanje zmagovalcev SIA, organizatorjev SIA in globalnih partnerjev) !

*Finalisti se obvezujejo, da bodo svoje ideje v juliju, avgustu in septembru 2021 intenzivno razvijali, sodelovali v mentorskem programu in poročali ekipi Social Impact Award o napredku razvoja njihove ideje.

POTREBUJEŠ DODATNO POMOČ?

Z veseljem smo na voljo na spodnjih kontaktih.
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
• 051 636 860

>> ODDAJ SVOJO PRIJAVO TUKAJ <<

Vrtčevski otroci pri županu s predlogi o prometni ureditvi

 • 16 Junij 2021 |

Sreda, 16. junij - Župana občine Črnomelj Andreja Kavška so obiskali otroci iz Vrtca Otona Župančiča iz enote Čardak in Loka ter mu predstavili svoje ideje, ki so jih ustvarili v projektu Trajnostna mobilnost. Izdelali so namreč kartografski prikaz, v katerem so skupaj s starši zajeli ideje in pobude glede prometne ureditve okoli vrtca. Župan je z veseljem pogledal predloge in se o njih pogovoril z otroci, ti pa so mu nadobudno in igrivo odgovarjali na vprašanja.

Njihove predloge je župan predal sodelavcem v občinski upravi. Predloge bo najprej obravnaval Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, potem pa se bodo upoštevali pri prometni ureditvi.

Projekt, v katerega je vključen vrtec, poteka v sodelovanju z Ministrstvom za infrastrukturo RS.

Srečanje belokranjskih županov z vodstvom Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine

 • 15 Junij 2021 |

Torek, 15. junij - Belokranjski župani, Andrej Kavšek - župan občine Črnomelj, Darko Zevnik - župan občine Metlika in Polona Kambič- županja občine Semič, so se srečali z vodstvom Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine, in sicer predsednikom Markom Gorjupom in direktorjem Tomažem Kordišem.

Srečanje je bilo v Metliki, pogovor pa je tekel o aktualnih gospodarskih razmerah v Beli krajini in ključnih razvojnih projektih:

 • Daljnovod 2x110 kV RTP Kočevje - RTP Črnomelj
 • 3. razvojna os
 • Obstoječa glavna cesta Novo mesto - Metlika
 • Razvoj industrijskih con za potrebe gospodarskih družb
 • Razvoj podpornega okolja za podjetništvo.

Župan sprejel letošnje najuspešnejše osnovnošolce in glasbenike

 • 15 Junij 2021 |

Torek, 15. junij – Župan občine Črnomelj Andrej Kavšek je tudi letos sprejel najuspešnejše osnovnošolce in glasbenike. Župan je osnovnošolcem, med katerimi je bila večina tistih, ki so bili odlični vseh devet let ter nekaj takih, ki so dosegli posamezne zavidljive uspehe na različnih tekmovanjih, položil na srce, da je v znanju moč in da se z znanjem lahko borijo proti vsemu v življenju ter jim dal dobro popotnico za naprej. Poudaril jim je še, da naj se ne ustrašijo izzivov, ampak naj sledijo svojim strastem in si odločno zastavijo dovolj visoke vedno nove cilje.

Skupaj jih je na sprejemu pri županu 40 učencev ter nekaj njihovih mentorjev, in sicer iz OŠ Vinica, OŠ Komandanta Staneta Dragatuš, OŠ Mirana Jarca Črnomelj, OŠ Milke Šobar Nataše, OŠ Loka Črnomelj in Glasbene šole Črnomelj. Z večino se je župan srečal v ponedeljek na Gričku pod krošnjami, z drugo manjšo pa danes v sejni sobi občine ter jim podaril manjšo pozornost.

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina@crnomelj.si

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.