Zunanja obnova cerkve sv. Petra

  • 28 Julij 2021 |

Sreda, 28. julij - V  teku je obnova  župnijske cerkve sv. Petra v Črnomlju. Župnija Črnomelj je bila uspešna na razpisu Ministrstva za kulturo. V sklopu projekta ureditve zunanjščine bodo do sredine oktobra, ko morajo biti dela po obveznostih do razpisne pogodbe končana, izvedli več faz dela. Narejene so bile geološko tehnične preiskave tal, geodetske meritve, trenutno poteka statična sanacija in sanacija kapilarne vlage ter restavriranje šestih vitrajev. V zaključni fazi pa še sanacija vseh razpok in nova fasada.

Z urejeno zunanjščino župnijske cerkve se zaključuje tudi njena celovita prenova. Ob tem Črnomelj ob skrbni prenovi starega mestnega jedra s turističnimi projekti in prebujanjem življenja pridobiva imenitno lokacijo za kulturne in družabne dogodke.

Stroški celotne obnove znašajo 245.000 evrov. Ministrstvo za kulturo bo prispevalo 85.000 eur, delež sofinanciranja s strani Občine Črnomelj pa znaša 65.000 eur. Ostala sredstva bo zagotovila župnija, zato slednja vabi ljudi dobre volje, da s svojim darom podprejo zaključek celovite prenove tega veličastnega sakralnega objekta, ki nosi velik verski, družbeni in zgodovinski pomen.

TRR Župnija Črnomelj, Ulica Mirana Jarca 5, 8340 Črnomelj: SI56 1990 6501 0521 556. Hvala vsem, ki v  osrednjem objektu mestnega jedra prepoznate prizadevanje za skupno dobro. 

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina@crnomelj.si

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.