Arhitekturna delavnica v mestnem jedru Črnomlja

  • 29 Julij 2021 |

Četrtek, 29. julij - Letošnje poletje mestno jedro Črnomlja zaznamuje tudi študentska delavnica, ki poteka v tem tednu. V sodelovanju z Občino Črnomelj in Zavodom za varstvo kulturne dediščine študenti Fakultete za arhitekturo iz Ljubljane, osem mladih kreativnih posameznic in posameznikov, opravlja poletno prakso pod vodstvom izr. prof. dr. Ljuba Laha in višje konservatorke, arhitektke Marije Ane Kranjc. Sodelujeta tudi konservatorka-restavratorka mag. Tanja Mesojedec in geodet dr. Tilen Urbančič.

Skupina izvaja dokumentiranje, to je izdelava arhitekturnih posnetkov stavb v Ulici Staneta Rozmana. Rezultati njihovega dela bodo služili kot ena izmed podlag za načrt revitalizacije te tržne ulice. Tržna ulica bo po prekategorizaciji iz državne v občinsko cesto dobila nov značaj in postopoma tudi nove ureditve, ki bodo omogočale oživitev opuščenih lokalov. Udeleženci delavnice bodo obravnavane stavbe vrednotili ter na podlagi tega izdelali predloge za prenovo ulice in hiš, in sicer z idejnimi načrti, opisi in vizualizacijami. Cilj prakse je seznaniti se s konkretnim delom na terenu, spoznati delo konservatorja in ostalih deležnikov v prostoru, raziskati mesto, njegov urbanizem in najpomembnejše objekte ter povezati razvoj mesta z njegovo zgodovino.  

Celoten proces bo vsekakor dobra izkušnja za študente, ki bodo s svojimi neobremenjenimi pogledi pripravili rešitve na enega osrednjih, vendar najbolj kritičnih delov mesta, ki še čakajo na prepotrebno prenovo. Namen je skozi raziskovanje in iskanje novih vsebin predstaviti mestni prostor in parter mesta skozi drugačne poglede ter tudi opozoriti na vrednost starih meščanskih hiš, z namenom utrditi identiteto kraja in ponuditi nekaj idejnih zasnov za prenovo in razvoj tržne ulice.

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina@crnomelj.si

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.