Arhitekturna delavnica v mestnem jedru Črnomlja

  • 29 Julij 2021 |

Četrtek, 29. julij - Letošnje poletje mestno jedro Črnomlja zaznamuje tudi študentska delavnica, ki poteka v tem tednu. V sodelovanju z Občino Črnomelj in Zavodom za varstvo kulturne dediščine študenti Fakultete za arhitekturo iz Ljubljane, osem mladih kreativnih posameznic in posameznikov, opravlja poletno prakso pod vodstvom izr. prof. dr. Ljuba Laha in višje konservatorke, arhitektke Marije Ane Kranjc. Sodelujeta tudi konservatorka-restavratorka mag. Tanja Mesojedec in geodet dr. Tilen Urbančič.

Skupina izvaja dokumentiranje, to je izdelava arhitekturnih posnetkov stavb v Ulici Staneta Rozmana. Rezultati njihovega dela bodo služili kot ena izmed podlag za načrt revitalizacije te tržne ulice. Tržna ulica bo po prekategorizaciji iz državne v občinsko cesto dobila nov značaj in postopoma tudi nove ureditve, ki bodo omogočale oživitev opuščenih lokalov. Udeleženci delavnice bodo obravnavane stavbe vrednotili ter na podlagi tega izdelali predloge za prenovo ulice in hiš, in sicer z idejnimi načrti, opisi in vizualizacijami. Cilj prakse je seznaniti se s konkretnim delom na terenu, spoznati delo konservatorja in ostalih deležnikov v prostoru, raziskati mesto, njegov urbanizem in najpomembnejše objekte ter povezati razvoj mesta z njegovo zgodovino.  

Celoten proces bo vsekakor dobra izkušnja za študente, ki bodo s svojimi neobremenjenimi pogledi pripravili rešitve na enega osrednjih, vendar najbolj kritičnih delov mesta, ki še čakajo na prepotrebno prenovo. Namen je skozi raziskovanje in iskanje novih vsebin predstaviti mestni prostor in parter mesta skozi drugačne poglede ter tudi opozoriti na vrednost starih meščanskih hiš, z namenom utrditi identiteto kraja in ponuditi nekaj idejnih zasnov za prenovo in razvoj tržne ulice.

Zunanja obnova cerkve sv. Petra

  • 28 Julij 2021 |

Sreda, 28. julij - V  teku je obnova  župnijske cerkve sv. Petra v Črnomlju. Župnija Črnomelj je bila uspešna na razpisu Ministrstva za kulturo. V sklopu projekta ureditve zunanjščine bodo do sredine oktobra, ko morajo biti dela po obveznostih do razpisne pogodbe končana, izvedli več faz dela. Narejene so bile geološko tehnične preiskave tal, geodetske meritve, trenutno poteka statična sanacija in sanacija kapilarne vlage ter restavriranje šestih vitrajev. V zaključni fazi pa še sanacija vseh razpok in nova fasada.

Z urejeno zunanjščino župnijske cerkve se zaključuje tudi njena celovita prenova. Ob tem Črnomelj ob skrbni prenovi starega mestnega jedra s turističnimi projekti in prebujanjem življenja pridobiva imenitno lokacijo za kulturne in družabne dogodke.

Stroški celotne obnove znašajo 245.000 evrov. Ministrstvo za kulturo bo prispevalo 85.000 eur, delež sofinanciranja s strani Občine Črnomelj pa znaša 65.000 eur. Ostala sredstva bo zagotovila župnija, zato slednja vabi ljudi dobre volje, da s svojim darom podprejo zaključek celovite prenove tega veličastnega sakralnega objekta, ki nosi velik verski, družbeni in zgodovinski pomen.

TRR Župnija Črnomelj, Ulica Mirana Jarca 5, 8340 Črnomelj: SI56 1990 6501 0521 556. Hvala vsem, ki v  osrednjem objektu mestnega jedra prepoznate prizadevanje za skupno dobro. 

Dokumentarni film Dežela sožitij v sklopu projekta CLARINET

  • 22 Julij 2021 |

Občina Črnomelj je v sodelovanju z ZIK Črnomelj in Inštitutom za etnične in regionalne študije ISCOMET v sklopu projekta Clarinet izvedla več aktivnosti z namenom dviga ozaveščenosti o prispevkih migrantov v državah EU in med prebivalci EU. Projekt v sodelovanju z 18 drugimi partnerji vodi Občina Lampedusa in Linosa iz Italije. Projekt se izvaja že od leta 2019 in bo trajal še do junija 2022. V njegovem okviru so se do sedaj zvrstile mnoge aktivnosti – izpeljali smo številna izobraževanja, delili izkušnje,  izpostavljali izzive, s katerimi se prebivalci občine srečujejo in se učili o načinih in vsebinah ozaveščanja na temo migracij in integracije. V sklopu projekta smo izpeljali več javnih dogodkov in posneli krajši dokumentarni film z naslovom »Dežela sožitij«. 

Ogled dokumentarnega filma na TEJ POVEZAVI

Župan sprejel zlate maturante črnomaljske srednje šole

  • 16 Julij 2021 |

Petek, 16. julij – Župan Andrej Kavšek je sprejel zlate maturante Srednje šole Črnomelj, med katerimi so Marija Absec, Daša Bahor, Matic Plut in Ema Prevalšek zlati maturanti splošne mature, Jože Žunič poklicne mature, Nika Rauh pa je zaključni izpit opravila z odliko. Župan je vsakemu podaril manjšo pozornost in jim zaželel uspešno študijsko pot še naprej.

Sprejema se je udeležila tudi ravnateljica Srednje šole Črnomelj Elizabeta Prus. Trije zlati maturanti so bili zaradi dopustniškega časa žal odsotni, zato bodo darilo prevzeli naknadno.

Splošno maturo je v spomladanskem izpitnem roku opravljalo 27 gimnazijcev. Uspešnih je bilo 26 dijakov (96, 3 %), in sicer so v povprečju dosegli 21,69 točk.
30 ali več točk in s tem naziv zlate maturantke oz. zlatega maturanta so prejeli štirje (15,38 %) - Marija Absec, Daša Bahor, Matic Plut in Ema Prevalšek.

Maturanti izobraževalnega programa strojni tehnik so na maturi dosegli 78,5 % uspeh, povprečno število doseženih točk je bilo 16,18. Naziv zlatega maturanta pa si je prislužil Jože Žunič.

Zaključni izpit programa oblikovalec kovin – orodjar je uspešno opravilo 6 od 7 dijakov, Nika Rauh pa je dobila spričevalo s pohvalo za odličen uspeh na zaključnem izpitu.

Vsem maturantom želimo uspešno življenjsko pot na vseh področjih in obilo novih izkušenj ter poznanstev.

Obnova Stoničevega gradu.

  • 14 Julij 2021 |

Stoničev grad je od leta 2020 v delnem lastništvi Občine Črnomelj. Bili smo uspešni s prijavo na razpis Ministrstva za kulturo za izvedbo nujnih vzdrževalnih del, in sicer za namestitev žlebov, izvedbe odvodnjavanja ter izvedbe drenaže. Pri posegih v tla je potrebno izvesti tudi predhodne arheološke raziskave, v ta namen smo pridobili sredstva Ministrstva za kulturo v višini 100%.

Ekonomsko poslovna infrastruktura v PC TRIS Kanižarica - 1. del, faza II

  • 14 Julij 2021 |

Dokončanje F1 ceste v dolžini 190 m, s priključkoma E1 (73 m) in E2 (73 m). V investiciji so zajete ceste, pločniki, meteorna kanalizacija, fekalna kanalizacija, vodovod in javna razsvetljava. V l. 2021 je planirana izgradnja meteorne in fekalne kanalizacije ter vodovod, ostalo v l. 2022.

Ekonomsko poslovna infrastruktura v PC TRIS Kanižarica - 3. del: ceste D1, G1 in G

  • 14 Julij 2021 |

Projekt zajema ureditev cest, kanalizacije, vodovoda in javne razsvetljave v južnem delu PC TRIS Kanižarica. To bo zajemalo izgradnjo: dela ceste D1 v dolžini 210 m, del ceste G v dolžini 180 m in del ceste G1 v dolžini 330 m ter vso pripadajočo fekalno in meteorno kanalizacijo, javno razsvetljavo, vodovod ter pločnike. Dela se bodo izvajala fazno, glede na proračunske zmožnosti.

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina@crnomelj.si

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.