Obnovljene talne oznake pred ZD Črnomelj za še večjo varnost pešcev

 • 10 Avgust 2021 |

Torek, 10. avgust - Na Delavski poti pred Zdravstvenim domom Črnomelj je, še posebej med tednom, velika frekvenca avtomobilov in pešcev. Da bi bili slednji bolj varni in vidni smo na tem odseku ulice obnovili pas za pešce. 

Investicija je bila izvedena v sklopu vzdrževanja prometne signalizacije in opreme, za katero smo iz proračuna odšteli 853,51 EUR.

 

Obvestilo o izdaji odločb za NUSZ 2021

 • 10 Avgust 2021 |

Na podlagi dopisa Ministrstva za finance, Finančne uprave RS, Finančnega urada Novo mesto, št. 4224-24/2021-46, z dne 30. 7. 2021 obveščamo, da je Finančni urad Novo mesto izvedel odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) za Občino Črnomelj za leto 2021.

Datum odpreme: 5. 8. 2021

       Datumi zapadlosti (2 obroka):

 1. obrok: 20. 9. 2021
 2. obrok: 18. 11. 2021

  Datumi zapadlosti (4 obroki):
  1. obrok: 20. 9. 2021
  2. obrok: 19. 10. 2021
  3. obrok: 18. 11. 2021
  4. obrok: 20. 12. 2021

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina@crnomelj.si

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.