Do konca avgusta nova športna oprema za šolske telovadnice v občini Črnomelj

  • 11 Avgust 2021 |

Fotografija je simbolična.

Sreda, 11. avgust - Občina Črnomelj se je konec leta 2020 prijavila na razpis Fundacije za šport za sofinanciranje gradnje športnih objektov in površin za šport v naravi, na podlagi katerega je pridobila sredstva v višini 14.892 EUR za Nabavo športne opreme za telovadnice v Občini Črnomelj. Ocena investicije sicer znaša nekaj več kot 47.000 EUR z DDV, kar je zagotovljeno v proračunu občine. 

Glavni namen investicije je posodobitev zastarele športne opreme in športnih rekvizitov za potrebe šolskih telovadnic v občini Črnomelj, in sicer na podlagi podane zahteve, ki je bila izkazana s strani uporabnikov. Investicijo bomo izpeljali do konca meseca avgusta 2021 in tako opremo dostavili v telovadnice še pred začetkom novega šolskega leta.

 

Obvestilo o delni zapori občinskih cest zaradi ureditve javne razsvetljave Griblje-Brinsko selo

  • 11 Avgust 2021 |

Občina Črnomelj obvešča, da bo postavljena delna zapora prometa občinskih cest (lokalna cesta LC 054080, odsek 054081 na stacionaži od km 7,650 do km 7,894; javna pot JP 554670, odsek 554671, odsek 554672 in odsek 554673) zaradi ureditve javne razsvetljave Griblje - Brinsko selo, in sicer med 11. 8. 2021 in 8. 10. 2021. Promet bo urejen dvosmerno.

Za dostop do objektov se stanovalci in lastniki v času izvedbe prekopov vozišča dogovorijo z vodjem gradbišča.

Prosimo za upoštevanje cestno prometne signalizacije.

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina@crnomelj.si

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.