Obvestilo o zapori ceste zaradi obnovitvenih del na fasadi cerkve sv. Petra v Črnomlju

  • 09 Avgust 2021 |

Občina Črnomelj obvešča, da bo postavljena delna zapora prometa občinske ceste (mestna cesta LK 054270 odsek 054271, Ulica Mirana Jarca, od km 0;155 do km 0;180 po shemi zapore veljavnega pravilnika o zaporah na cestah: N-5, kjer bo promet izmenično enosmeren, urejen s prometnimi znaki zaradi izdelave obnovitvenih del na fasadi cerkve sv. Petra v mestnem jedru Črnomlja, in sicer v terminu med 25. 7. 2021 in 31. 10. 2021.

Prosimo za upoštevanje cestno prometne signalizacije.

Rešite anketo ob oblikovanju novelacije strategije razvoja občine in sooblikujte razvoj občine

  • 09 Avgust 2021 |

Spoštovane občanke in občani,

na Občini Črnomelj smo pristopili k novelaciji strategije, ki jo je Občina sprejela leta 2018. Razlog novelacije so uskladitve s strateškimi usmeritvami in razvojnimi cilji, ki so zapisani v novih programskih dokumentih finančne perspektive 2021 – 2027 in so, oziroma bodo, podlaga za črpanje EU sredstev. Prioriteta novelacije je torej uskladitev vizije s programskimi dokumenti za črpanje EU sredstev, saj si jih seveda želimo počrpati čim več. Ob izdelavi novelacije tako izvajamo enako anketo, ki je bila podana leta 2018, da bi lahko primerjali rezultate. Želimo si razvojno naravnane občine, ki bo prijeten dom vsem občankam in občanom. To lahko dosežemo le z vašo pomočjo, zato vas prosimo k izpolnitvi ankete in podajanju svojega konstruktivnega mnenja.

Anketa na povezavi https://www.1ka.si/a/347554

Anketa bo za reševanje na voljo do konca avgusta.

Iskrena hvala za vaše sodelovanje.

Obvestilo o zapori ceste ne Ulici Otona Župančiča v Črnomlju

  • 09 Avgust 2021 |

Občina Črnomelj obvešča, da bo postavljena popolna zapora na občinski cesti (mestna cesta LK 054280, odsek 054281 zaradi izvedbe nujnih vzdrževalnih del na vodovodu na Ulici Otona Župančiča, in sicer 5 delovnih dni 24 ur dnevno v obdobju od 10. 8. 2021 do 30. 9. 2021.

Prosimo za upoštevanje cestno prometne signalizacije.

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina@crnomelj.si

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.