Rešite anketo ob oblikovanju novelacije strategije razvoja občine in sooblikujte razvoj občine

  • 09 Avgust 2021 |

Spoštovane občanke in občani,

na Občini Črnomelj smo pristopili k novelaciji strategije, ki jo je Občina sprejela leta 2018. Razlog novelacije so uskladitve s strateškimi usmeritvami in razvojnimi cilji, ki so zapisani v novih programskih dokumentih finančne perspektive 2021 – 2027 in so, oziroma bodo, podlaga za črpanje EU sredstev. Prioriteta novelacije je torej uskladitev vizije s programskimi dokumenti za črpanje EU sredstev, saj si jih seveda želimo počrpati čim več. Ob izdelavi novelacije tako izvajamo enako anketo, ki je bila podana leta 2018, da bi lahko primerjali rezultate. Želimo si razvojno naravnane občine, ki bo prijeten dom vsem občankam in občanom. To lahko dosežemo le z vašo pomočjo, zato vas prosimo k izpolnitvi ankete in podajanju svojega konstruktivnega mnenja.

Anketa na povezavi https://www.1ka.si/a/347554

Anketa bo za reševanje na voljo do konca avgusta.

Iskrena hvala za vaše sodelovanje.

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina@crnomelj.si

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.