Vrtec Otona Župančiča Črnomelj, enota Majer z novo igralnico

  • 31 Avgust 2021 |

Torek, 31. avgust - Iz Vrtca Otona Župančiča Črnomelj so sporočili lepo novico, in sicer imajo novo igralnico v enoti Majer, ki je bila nujno potrebna. Poimenovali so jo Piščančki in jutri se bo v njej prvič slišal otroški smeh in jok.

Tako bodo sedaj v enoti Majer 4 oddelki otrok 1. starostnega obdobja. 3 oddelki v starosti 1-2 let in nov oddelek v starosti 2-3 leta. Igralnica je prostorna, svetla, predvsem pa uporabna in zelo lepa, so še sporočili i z vrtca. Poleg igralnice je na novo urejena tudi garderoba. 

Stari trg ob Kolpi do konca leta bogatejši za posodobljen športni park

  • 30 Avgust 2021 |

Ponedeljek, 30. avgust - Občina Črnomelj bo s pomočjo uspešno pridobljenih sredstev Ministrstva za izobraževanje znanost in šport razširila in posodobila športni park v Starem trgu ob Kolpi. Športni park bo vseboval 6 fitnes naprav in 5 igral za zabavo in razgibanje otrok.

Z umestitvijo zunanjih vadbenih naprav, bo zaokrožena celota športnega igrišča v Starem trgu ob Kolpi, pridobljena bo nova aktivnost, katero bo v sklopu športne vzgoje uporabljala osnovna šola, ki je v neposredni bližini in vsi, ki so željni rekreacije na prostem. To je tudi cilj investicije, ki zagotavlja kakovostno javno športno rekreacijsko površino ob športnem igrišču v Starem trgu ob Kolpi, ki bo namenjena za vse generacije uporabnikov.

Z prijavljeno investicijo »Razširitev in posodobitev športnega parka Stari trg ob Kolpi« je Občina Črnomelj pridobila sredstva v višini 22.916,66 EUR. Ocena investicije znaša 54.900 EUR, razlika sredstev je zagotovljena v občinskem proračunu.

Evropski teden mobilnosti v občini Črnomelj 2021

  • 25 Avgust 2021 |

Sreda, 25. avgust - V začetku meseca junija 2021 se je Občina Črnomelj uspešno prijavila na razpis za sofinanciranje priprave in izvedbe aktivnosti Evropskega tedna mobilnosti v letu 2021 v okviru projekta LIFE IP CARE 4 CLIMATE.  Evropski teden mobilnosti s sloganom »Živi zdravo. Potuj trajnostno.« se odvija od 16. do 22. septembra in aktivnosti bo občina skupaj s partnerji izvedla v mesecu septembru in oktobru.

Podroben program aktivnosti bo objavljen na spletni in Facebook strani Občine Črnomelj in strani RIC Bela krajina.

Skozi projekt bo Občina Črnomelj še dodatno ozaveščala in promovirala trajnostno mobilnost in aktivno spodbujala k spremembi potovalnih navad in načinu razmišljanja v bolj trajnostno naravnane navade kot so hoja, kolesarjenje, uporaba javnega prevoza, parkiranje zunaj mestnih jeder,…

Aktivnosti financira ministrstvo za okolje in prostor (MOP) iz Sklada za podnebne spremembe.

pdfTEMATSKE SMERNICE - ETM 2021 (priloga)

Več o evropskem tednu mobilnosti si lahko preberete na www.tedenmobilnosti.si

»Vodilo trajnostne mobilnosti je zadovoljiti potrebe vseh ljudi po mobilnosti in obenem zmanjšati promet ter njegove škodljive posledice.«

logoti

RIC logo MMS logo

 

RC Novo mesto vabi k prijavi na 4 mesečni program podjetniškega usposabljanja v okviru projekta Podjetno nad izzive – Poni JV Slovenija

  • 25 Avgust 2021 |

Razvojni center Novo mesto obvešča, da nadaljuje z usposabljanjem bodočih podjetnikov. Objavljen je ČETRTI JAVNI RAZPIS za vključitev 11 udeležencev v projekt Podjetno nad izzive - PONI JV Slovenija.

Projekt PONI JV Slovenija je model podjetniškega usposabljanja, v okviru katerega potencialni podjetniki v štirih mesecih razvijejo in realizirajo svojo podjetniško idejo. To dosežejo s pomočjo vključitve v celostni program podjetniških usposabljanj ter z zagotovljeno mentorsko, svetovalno in finančno podporo. Posebnost projekta predstavlja redna zaposlitev udeležencev projekta za čas trajanja programa (4 mesece) v Razvojnem centru Novo mesto. S pomočjo takšne finančne podpore lahko udeleženci programa svoj čas namenijo izključno pridobivanju novih znanj, izkušenj in pripravi na vstop na samostojno podjetniško pot. Četrta skupina enajstih udeležencev bo z usposabljanjem pričela meseca oktobra in se takrat v Razvojnem centru Novo mesto tudi zaposlila.

Prijave zainteresiranih kandidatov zbirajo do ponedeljka 22.9.2021.

Več o projektu Podjetno nad izzive – Poni JV Slovenija preberite TUKAJ, kjer je objavljen tudi JAVNI RAZPIS za vključitev kandidatov v projekt. Dodatne informacije dobite na Razvojnem centru Novo mesto, s klicem na tel. 041 325 722 ali s vprašanjem preko elektronske pošte na naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

Projekt financirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Pridi in povej kaj pogrešaš v občini Črnomelj- 3. delavnica v sklopu oblikovanja strategije za mlade

  • 24 Avgust 2021 |

Mlade od 15-29 let vabimo na sproščeno delavnico, kjer bomo združili prijetno s koristnim.

Delavnica bo v petek, 3. septembra ob 17. uri v Velikih selih pri Adlešičih v lokalu Selas Locos.

Delavnica je 3. po vrsti v okviru oblikovanja Strategije za mlade v občini Črnomelj. V preteklih dveh smo z mladimi zastavili prioritete, ki jih bomo zdaj še dodatno razdelali. Po tej nas čaka še ena delavnica, predvidoma v petek, 10. septembra. 

Pridi in povej, kaj ti manjka v občini Črnomelj ter sooblikuj prihodnost mladih v občini! 

Dogodek bo potekal v skladu s priporočili NIJZ.

Poziv občanom k pravočasnem uničevanju ambrozije pred cvetenjem

  • 19 Avgust 2021 |

Pravočasno uničevanje ambrozije pred cvetenjem je pomembno ne le zaradi alergenih učinkov ampak tudi zato, da ne semeni in tako tudi na ta način omejujemo njeno širjenje. Ker zakonodaja nalaga imetnikom zemljišč, da morajo izvajati ukrepe za zatiranje te alergene rastline, pozivamo vse lastnike površin, ki imajo zemljišča poraščena z ambrozijo, da zemljišče takoj pokosite ali uničite na drugi mehanski ali kemični način. Z enostavnimi ukrepi lahko sami največ naredimo za svoje zdravje in zdravje sokrajanov.

Ambrozija je plevel, ki velja za enega izmed najmočnejših alergenov. Pri osebah, ki so nanjo občutljive, lahko povzroča resne zdravstvene težave.

Najpogosteje raste ob medkrajevnih cestah v strnjenem pasu tik ob asfaltu, med koruzo, sončnicami, bučami, v urbanem okolja pa na območju opuščenih gradbišč, ob železnici, ob vodotokih, pa tudi po zelenicah in vrtovih. Vpliv teh rastlin na zdravje ljudi pa ni omejen zgolj na območja, zapleveljena s to rastlino. Ker rastlina proizvaja zelo velike količine lahkega cvetnega prahu, ki ga raznaša veter, lahko ambrozija povzroča alergije tudi več deset km od svojega rastišča.

Preprečevanje škodljivih vplivov ambrozije je mogoče le z doslednim odstranjevanjem te rastline in preprečevanjem njenega cvetenja oziroma tvorbe semena s katerim se širi naprej.

Kako odstraniti ambrozijo?

Ustrezne metode odstranjevanja škodljivih rastlin iz rodu Ambrosia so:
 puljenje,
 košnja/rezanje/mulčenje,
 brananje in okopavanje,
 oranje,
 kemično zatiranje s herbicidi. Herbicide lahko uporabljajo le osebe z vsemi potrebnimi potrdili in dovoljenji na način, ki ne škodi ljudem in okolju!

Ne cvetoče rastline se lahko odloži na kompost ali v zabojnike za organske odpadke. Že cvetoče rastline je treba uničiti tako, da preprečimo nastanek semena oziroma njegove kalitve – oddati v sežig.

Zaščitite se

Pri odstranjevanju je za zaščito pred draženjem kože treba uporabiti rokavice in oblačila, ki pokrijejo celotno telo – če odstranjevanje poteka med sezono cvetenja, je treba uporabiti tudi masko in očala za zaščito pred cvetnim prahom. Cvetoče rastline je bolje odstranjevati popoldne, saj se cvetni prah v glavnem sprošča zjutraj.

Kljub izvedenim številnim aktivnostim za ozaveščanje ljudi o tej problematiki se vsi imetniki zemljišč še vedno ne zavedajo, da so dolžni sami poskrbeti za pravočasno odstranjevanje ambrozije na svojem zemljišču. Na podlagi 73. člena Zakona o zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni list RS, št. 62/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/10 in 40/14 –ZIN-B) in Odredbe o ukrepih za zatiranje škodljivih rastlin iz rodu Ambrosia ste imetniki zemljišč (lastniki, upravljalci, najemniki) dolžni ambrozijo odstraniti s koreninami vred ali odstraniti njen nadzemni del tako, da se več ne obraste in ne cveti, ter redno opazovati rastišče do konca septembra.

Prijave rastišč ambrozije, kjer imetniki zemljišča niso ukrepali, naslovite na:
Inšpekcija za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
Območni urad Novo mesto
Defranceschijeva ulica 1
8000 Novo mesto
07 393 42 25
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Prijave o sumu navzočnosti ambrozije in neizvajanju ukrepov obravnavajo fitosanitarni inšpektorji. Inšpektor imetnika zemljišča glede na ugotovitve ob pregledu seznani s predpisanimi fitosanitarnimi ukrepi in določi rok za njihovo izvedbo. Če imetnik zemljišča ne izvede z odločbo odrejenih ukrepov, se zoper njega uvede prekrškovni postopek. V skladu z zakonom o inšpekcijskem nadzoru se za ne odstranjevanje ambrozije lahko izreče denarna kazen.

Več informacij o zatiranju ambrozije je na spletni strani: https://www.gov.si/zbirke/seznami/seznam-invazivnih-tujerodnih-vrst-rastlin-in-zivali/ambrozija-lat-ambrosia/ .

Do konca avgusta nova športna oprema za šolske telovadnice v občini Črnomelj

  • 11 Avgust 2021 |

Fotografija je simbolična.

Sreda, 11. avgust - Občina Črnomelj se je konec leta 2020 prijavila na razpis Fundacije za šport za sofinanciranje gradnje športnih objektov in površin za šport v naravi, na podlagi katerega je pridobila sredstva v višini 14.892 EUR za Nabavo športne opreme za telovadnice v Občini Črnomelj. Ocena investicije sicer znaša nekaj več kot 47.000 EUR z DDV, kar je zagotovljeno v proračunu občine. 

Glavni namen investicije je posodobitev zastarele športne opreme in športnih rekvizitov za potrebe šolskih telovadnic v občini Črnomelj, in sicer na podlagi podane zahteve, ki je bila izkazana s strani uporabnikov. Investicijo bomo izpeljali do konca meseca avgusta 2021 in tako opremo dostavili v telovadnice še pred začetkom novega šolskega leta.

 

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina@crnomelj.si

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.